Letem světem – Austrálie a Nový Zéland

Text Dita Nedělková a Jakub Skála Publikováno
thumbnail Austrálie thumbnail Nový Zéland

Austrálie

Austrálie je 12. největší ekonomikou světa a patří k nejvyspělejším státům. Podle světového indexu konkurenceschopnosti je na 22. místě, čehož dosáhla například díky kvalitě zdravotnického sektoru, dosažitelnosti všech stupňů vzdělání na kvalitní úrovni, především však díky vyspělému podnikatelskému prostředí. To dokládá hodnocení Světové banky, index Doing business, ve kterém se umístila na 10. místě ze 189. To by mohlo být pro exportéry dobrým znamením, stejně tak i fakt, že se jedná o anglofonní zemi, která se díky zdravé ekonomice vyhnula i světové hospodářské krizi. Varujícím faktorem však může být, že v oblasti zahraničního obchodu se Austrálie nalézá až na 49. místě (průměr pro země OECD je 26). Odvětví, která táhnou růst australské ekonomiky, jsou vedle klíčového těžebního průmyslu, ICT, finanční služby, biotechnologie, dopravní infrastruktura (železniční a vodní) a logistika, environmentální technologie, kreativní průmysl a vzdělávání. Inovativní a udržitelné produkty, které se potkají s australskou poptávkou, mají velkou šanci na úspěch. Na druhou stranu je třeba přihlížet i k rizikům, k nimž vedle zdlouhavé a nákladné logistické části patří také fakt, že Austrálie je silně napojená na trhy Asie a Tichomoří.

Celkový český export do Austrálie byl v roce 2013 13,3 miliardy Kč. Největší položku tvořily osobní automobily (4,9 miliardy Kč) a dalšími významnými komoditami jsou plastové stavebnice (2,26 miliardy), smrkové a jedlové dřevo (472 milionů Kč), turbogenerátory (422 milionů Kč), silniční válce, pásová rypadla a lopatové nakladače (416 milionů Kč) a hloubící a vrtací stroje (334 milionů Kč). Z hlediska skladby českého vývozu patří mezi nejúspěšnější odvětví stroje a technologie pro stavebnictví.

Nový Zéland

Nový Zéland patří k nejvyspělejším a nejbohatším zemím světa. V hodnocení Světového ekonomického fóra, které sestavuje index konkurenceschopnosti, se umístil na 17. místě ze 144. Své postavení získal díky záviděníhodnému stavu veřejného sektoru a státní správy, která zaručuje i příznivé podmínky pro podnikatelské a konkurenční prostředí. Hlavními problémy jsou nedostatečná infrastruktura a nedostatek kvalifikované pracovní síly. Podle statistik Světové banky celkový export dosáhl v roce 2013 55,1 miliardy USD, což je cca 30 % HDP. Hodnota importu do země činila 51,7 miliardy USD (28 % HDP) a meziročně vzrostla o 8 %. Do země se nejvíce dováží ropa, automobily, počítače a nákladní auta. Hlavními obchodními partnery Nového Zélandu jsou tradičně Austrálie, Čína, EU, Japonsko a USA. V zemi se nachází naleziště zemního plynu, ropy, uhlí, zlata, stříbra a železné rudy. Významným zdrojem příjmů je i cestovní ruch. Příležitosti zde najdeme napříč sektory, jak v tradičních oblastech, jako je zemědělský a potravinářský sektor, tak i v inovativních odvětvích, jako je ICT, kreativní průmysl, biotechnologie, technologie a materiály na bázi dřeva. Pro Nový Zéland platí v podstatě to samé, co pro Austrálii. Problémem mohou být náklady na dopravu a logistiku spolu se silnější orientací na Asii a Tichomoří (vývoz do Číny se za poslední 4 roky ztrojnásobil). Zahraniční investice rostou do technologicky náročných odvětví i oblasti těžby.

Český export na Nový Zéland za rok 2013 činil celkem 1,3 miliardy Kč. Největší část exportu tvoří stavebnice a automobily. V roce 2013 se z České republiky na Nový Zéland vyvezly stavebnice v hodnotě 410 milionů Kč a automobily za 392 milionů Kč. Dalšími významnými položkami podílejícími se na českém vývozu jsou zátky, závěry lahví a víčka (43 milionů Kč), pneumatiky (21 milionů Kč), elektrická zařízení k ochraně a spínání elektrických obvodů (18 milionů Kč) a zemědělské stroje (20 milionů Kč).

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2015 na straně 14.

Štítky Austrálie, Nový Zéland

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.