Nový Zéland

Alice Fibigrová: Austrálie jde k uhlíkové neutralitě vlastní cestouNajala si k tomu Teslu

thumbnail

Na jediném kontinentu, který v cestopisném díle legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda nenajdeme, dnes žije a pracuje kolem třiceti tisíc Čechů. Komunita v Austrálii a na Novém Zélandu, která je podle odhadů osmá nejsilnější na světě, v posledních letech omládla. Ze vzdělaného a dynamického společenství se postupně vytvořilo i zázemí podnikatelských vztahů mezi krajany a firmami v ČR. O tom, jak se tyto vztahy rozvíjejí v době převratných proměn globální ekonomiky, jsme si povídali s ředitelkou kanceláře agentury CzechTrade v Sydney Alicí Fibigrovou.

Štítky Austrálie, CzechTrade

číst celý článek

Petr Šudoma: Logistika se stala černou můrou byznysuNa Novém Zélandu chybí bílá technika, nábytek i auta

thumbnail

Devadesátá léta otevřela touze mladých Čechů po poznání i tak vzdálené světy, jako jsou Austrálie, Nový Zéland a Oceánie. Někteří z nich se rozhodli přesídlit do tohoto teritoria natrvalo. Po židovských emigrantech prchajících z Evropy před nacisty v období druhé světové války a pozdější vlně osmašedesátníků jsou první generací, která se usadila v zemích Pacifiku na základě vlastní svobodné volby. Už dvaadvacet let mezi ně patří Petr Šudoma, zakladatel poradenské firmy PSEngineering.

Štítky Nový Zéland, Oceánie

číst celý článek

Příležitosti pro české firmy na Novém Zélandu

thumbnail

Energetika I přesto, že je Nový Zéland poměrně bohatý na nerostné zdroje, až dvě třetiny energetických zdrojů dováží. Země je rekordmanem v rámci OECD, co se týče produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. V současnosti vyrobí až 80 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a vláda se zavázala toto číslo…

Štítky Nový Zéland

číst celý článek

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.