Příležitosti pro české firmy na Novém Zélandu

Text Tým MPO Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Nový Zéland

Energetika

I přesto, že je Nový Zéland poměrně bohatý na nerostné zdroje, až dvě třetiny energetických zdrojů dováží. Země je rekordmanem v rámci OECD, co se týče produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů. V současnosti vyrobí až 80 % elektřiny z obnovitelných zdrojů a vláda se zavázala toto číslo zvýšit na 100 % čisté elektřiny do roku 2035. Zároveň rychle klesá podíl uhlí na výrobě energie. Investice do obnovitelných zdrojů energie a nízkouhlíkových řešení přispějí k národnímu cíli snížení emisí stanovenému Pařížskou dohodou. Vyskytuje se tu proto potenciál pro české podniky na dodávky chytrých, úsporných nebo zelených řešení pro sektor energetiky.

Zemědělství a potravinářství

Nový Zéland je jedním z největších světových producentů a vývozců zemědělských produktů a potravin. Jedná se zejména o mléko a mléčné výrobky, hovězí a skopové maso, ovce a ovčí vinu. Dalšími důležitými sektory jsou také sadařství (kiwi, jablka), vinařství, rybolov a lesnictví. Velkou část své produkce země exportuje na čínský trh či do dalších států asijskopacifického regionu. Cílem je vyvážet více výrobků s přidanou hodnotou. Potenciál zde má zejména vývoz českých zemědělských strojů a linek pro zpracovatelský průmysl nebo dodávání chytrých řešení či řešení šetrných k životnímu prostředí.

ICT

Nový Zéland není velkým producentem spotřebního zboží ani významným hráčem ve zpracovatelském průmyslu, ale segment služeb je na vysoké úrovni. Novozélandská vláda uznává ICT průmysl jako nový motor hospodářského růstu a očekává se, že s vládní podporou tento sektor ještě výrazně poroste, zejména v segmentech e-commerce, finančních technologií a komunikačních technologií využívajících 5G sítě. To představuje příležitost pro české firmy, které se zabývají ICT, na spolupráci při dodávkách či subdodávkách ICT služeb a produktů.

Text: tým MPO

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2022 na straně 19.

Štítky Nový Zéland

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.