Český patent rozhýbal cirkulární ekonomiku ve stavebnictvíNyní vstupuje i na Nový Zéland

Text Věra Vortelová Foto archiv ERC-TECH Publikováno
thumbnail Nový Zéland

Díky podnikavosti technologické společnosti ERC-TECH a našich krajanů trvale usazených na Novém Zélandu budou světově unikátní technologii stoprocentně recyklované betonové směsi využívat stavaři nejen v Evropě, Asii a Jižní Americe, ale také u protinožců.

Krátce poté, co tým pracovníků společnosti ERC-TECH dotáhl čtvrtstoletí rozvíjenou myšlenku svého kolegy a spoluzakladatele společnosti Františka Poláka na výrobu stoprocentně recyklovaného betonu do komerční fáze, vzbudil projekt pozornost dvou novozélandských podnikatelů českého původu – Michala Kadlece a Petra Šudomy. Ti mu pak otevřeli cestu na novozélandský trh. Prostřednictvím své inženýrsko-konzultační společnosti EURO Engineers Ltd. a za podpory Czech New Zealand Business Association v krátké době rozvinuli spolupráci mezi českým inovátorem a největší stavební firmou na Novém Zélandu a v Austrálii s nadnárodní působností. Ta více než sto let působí v oblasti stavebnictví a rovněž se zabývá výrobou materiálů, jako je cement nebo beton, a recyklací demoličních odpadů.

„Měli jsme štěstí. Natrefili jsme na spolehlivé, odborně i obchodně zdatné partnery s úzkými vazbami na silný novozélandský subjekt, kteří nám v teritoriu zajišťují obchodní a technický servis na vysoké úrovni. Naše kooperace zintenzivnila asi před rokem, tedy v době, kdy bylo stále velmi obtížné kvůli pandemickým restrikcím cestovat,“ oceňuje profesní a charakterovou výbavu krajanů ředitel společnosti ERC-TECH Pavel Gorecký.

Jak zvrátit problém s odpady ve společenský přínos

Nosit pětadvacet let v hlavě nápad a neztrácet víru v jeho uskutečnění jako František Polák, stavař se čtyřicetiletou praxí v oboru, to chce značnou dávku trpělivosti, odolnosti vůči dílčím neúspěchům a vytrvalosti při vyvracení nedůvěry skeptiků. Některé subjekty v oboru stavebnictví se totiž vůči recyklovaným materiálům stále staví kriticky a vnímají je jako zboží ze second handu.

Dokážeme vyrobit beton se stoprocentním využitím jakékoliv suti.

„Námi vyvinutý a patentovaný postup na výrobu betonu ze stavebních odpadů ověřila v průmyslovém rozsahu na svých betonárkách firma Skanska Transbeton, která s námi spolupracuje již delší dobu. Inovativní produkt využívá například na podklady a nosné železobetonové stěny při budování bytového komplexu Čertův vršek v pražské Libni. Naše technologie umožňuje vytvořit hned v místě demolice za pomoci mobilní betonárky ze suti plnohodnotný recyklovaný beton, z něhož se dá znovu stavět. Když budova doslouží, lze celý produktový cyklus opakovat. Využívání recyklovaného betonu se navíc může příznivě projevit i na celkově vynaložených finančních nákladech stavařů, které se jim sníží o 15 až 30 procent,“ argumentuje ve prospěch cirkulace ve stavebnictví Pavel Gorecký a dodává: „Ve světě existují betony, do kterých se přidává recyklované kamenivo, ale maximálně z 50 procent. My dokážeme vyrobit beton se stoprocentním využitím jakékoliv suti a ještě s menší dávkou cementu oproti tradičně vyráběným betonům."

Komplexní technologické řešení, které se s přestávkami vyvíjelo zhruba dvě desítky let, přináší možnost výroby betonu, který disponuje obdobnými vlastnostmi jako beton z přírodního kameniva, přestože obsahuje o 15 až 30% méně cementu. Je pravda, že některé mechanicko-fyzikální parametry recyklovaných betonů jsou jen velmi málo odlišné od těch klasicky vyráběných, a proto je nelze využít u všech typů staveb. Ambicí tvůrců však není konvenční beton nahradit úplně. Podle jejich předpokladů by se to týkalo maximálně 20 % produkce, tedy její významné části.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv ERC-TECH

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2022 na straně 44-46.

Štítky Cirkulární ekonomika, Stavebnictví, Nový Zéland

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.