Nizozemská ekonomika se oklepala z krize nejrychleji

Text Martin Segers Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Nizozemsko

I přes dozvuky krize se od roku 2014 vrací objem vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Nizozemskem ke svým maximům z minulého desetiletí. Celkovým objemem obchodní výměny ve výši 98 miliard korun se země tulipánů stala desátým největším partnerem ČR.

Příznivý trend v kooperaci potvrzuje mimo jiné velký zájem nizozemských firem o české strojírenské dodavatele na nedávném veletrhu ESEF v Utrechtu. Zahraniční kancelář CzechTrade zorganizovala setkání tuzemských exportérů s asociací kovozpracujících společností Metaalunie. Jeho výsledek je pro české firmy povzbudivý signál, aby začaly více využívat ohromný potenciál, který toto evropské centrum mezinárodního obchodu skýtá.

V podobném duchu jako utrechtská akce se neslo jednání na veletrhu PLMA, jedné z nejvýznamnějších událostí svého druhu pro privátní značky. Zde se kanceláři CzechTrade podařilo zajistit setkání s generálním ředitelem nákupní skupiny AMS, jeho obchodním ředitelem a nejlepším nizozemským manažerem kvality. České firmy se dozvěděly o nových trendech a podmínkách účasti v tendrech této strategické nákupní aliance, která organizuje nákup pro 14 významných mezinárodních řetězců, z toho dva velké distributory Euroshopper, působí v asi třiceti zemích a objem jejích nákupů činí zhruba 130 bilionů eur.

Tradičně jsme na jednom z nejvyspělejších evropských trhů etablováni v oblasti energetiky, ICT, dopravních prostředků a potravinářství. Českým firmám se však daří prosazovat se i v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou, jako je optika, farmaceutika, sklo, chemie a zdravotnická technika.

Významně k tomu přispívá skutečnost, že nizozemské firmy, jejichž produkce má již tradičně vysokou přidanou hodnotu, outsourcují levnější a jednodušší výrobky. Jejich výroba v Nizozemsku by totiž díky vysokým mzdovým nákladům a nedostatku kvalifikovaných pracovníků nebyla konkurenceschopná. Oboustranně perspektivní se ukazuje také forma výrobních kooperací a potenciál nizozemských investic v České republice.

Na Offshore Energy poprvé společně

Kromě zmíněných oborů považuje zahraniční kancelář CzechTrade velmi efektivní těžbu ropy, větrnou energetiku a energetiku obecně, jež roste navzdory klesajícím cenám ropy. V tomto sektoru, například offshore výstavbě ropných plošin, se již některé naše firmy uplatnily, ale nizozemská podnikatelská komunita stále ještě nemá potřebné povědomí o České republice jako o konkurenceschopném potencionálním dodavateli pro toto průmyslové odvětví. Bohužel nás tak konkurence z Polska a Rumunska připravuje o některé zakázky kvůli naší nedostatečné sebeprezentaci na nizozemském trhu.

Právě tato skutečnost inspirovala zastoupení CzechTrade v Rotterdamu k uspořádání společné expozice na prestižním veletrhu Offshore Energy 2014 v Amsterodamu. Událost, známá vysokou oborovou úrovní, jíž se pravidelně účastní firmy zaměřené na výstavbu offshore ropných platforem, přitahuje přední odborníky z různých konců světa. Tyto společnosti provází pověst subjektů s mimořádně vysokými nároky na dodavatele. Podobné akce by měly přispět k odstranění mentálních a komunikačních překážek v budoucích obchodech.

Premiant v životním standardu

Sedmnáctimilionové Nizozemsko je šestá největší evropská ekonomika a její obyvatelé dosahují jednoho z nejvyšších životních standardů v rámci evropské osmadvacítky. V tomto ohledu dokonce předstihlo Německo a Dánsko. Podle indexu konkurenceschopnosti za rok 2014 je osmou nejúspěšnější ekonomikou. Stojí za tím vysoká produktivita práce a míra zaměstnanosti, velmi vstřícné podmínky pro podnikání, otevřenost ekonomiky, strategická poloha a vzdělaná multilingvní pracovní síla. Pozitivní roli hraje v kondici hospodářství také fakt, že v Nizozemsku nalezneme největší podíl částečných úvazků mezi členy OECD.

Světový lídr v high-tech

Nizozemské království je kolébkou zahraničního obchodu a po staletí si udržuje pozici brány na evropské trhy. Je hlavním distribučním uzlem západní Evropy (79 % exportu odtud směřuje do evropských zemí, hlavně Německa, Belgie, Velké Británie a Francie). Nizozemský export se na HDP podílí více než 80 %, a země je tak pátým největším světovým exportérem (podíl na světovém exportu činí téměř 4 %). Ekonomicky nejnosnější odvětví představují nové technologie a služby. Tvrzení, že Nizozemsko je jedním ze světových lídrů v oblasti high-tech, dokládá mj. fakt, že zde spatřily světlo světa technologie jako WiFi, CD, DVD, Bluetooth a v současné době se dynamicky rozvíjí robotika a nanotechnologie. Třeba společnost Fokker, která se specializuje na inovativní letecké a kosmické systémy, nebo společnost IHC, jež se orientuje na námořní dopravu. Země zaujímá prestižní druhé místo ve vývozu zemědělských produktů (květin a zeleniny) a patří mezi přední producenty strojů na zpracování potravin. Za technologickou kvalitu potravinářské techniky vděčí úzké symbióze s R&D, výzkumným centrem při Univerzitě ve Wageningenu, obdobou Silicon Valley v tomto oboru.

Mezi další důležitá odvětví patří chemický průmysl. Jeho obrat dosáhl 57 mld. eur, země je 5. největším exportérem, operují zde takové společnosti, jako je BASF, AkzoNobel a Shell. Nizozemsko patří mezi špičku také v oblasti vědy a výzkumu. Mezinárodně známá je společnost Sikkens, tradiční nizozemský producent nátěrových hmot. Dobrou pověst si udržuje i strojírenství, například nizozemská společnost ASML, která je největším výrobcem litografických strojů na světě, a odvětví automotive, konkrétně společnosti DAF a Scania. Nizozemsko je také známým centrem kreativního průmyslu, své jméno ve světě si vydobylo díky inovativnímu designu, architektuře, módě i televizní a hudební produkci.

Největším obchodním partnerem Nizozemska je Německo, což je dobrá reference pro ty podnikatele, kteří na německém trhu již uspěli, protože mají potenciál se zaměřit i na trh nizozemský. Pro české firmy je zajímavý rovněž fakt, že přes nizozemské partnery vede cesta na třetí trhy.

Nakonec rozhodne cena

Nizozemci jsou velmi dobře obeznámeni s celosvětovou nabídkou a cenami. Při usilování o kontrakt je vysoká kvalita samozřejmostí a cena hraje zásadní úlohu. Při samotném jednání proto můžete nizozemskému obchodnímu duchu úspěšně čelit detailně zpracovanou cenovou kalkulací nabídky.

V případě, že se vám podaří vyjednat příznivé obchodní podmínky, nezapomeňte na to, že ústní dohoda není pro všechny Nizozemce závazná. Nepříjemnému překvapení se vyvarujete záznamem z jednání, který svému obchodnímu partnerovi pošlete.

Dalším zlatým pravidlem je neustálá komunikace s klientem, jehož je nutné včas informovat o všech změnách v dodávkách. Díky tomu budete mít konkurenční výhodu, protože české firmy mají v Nizozemsku pověst kvalitních a spolehlivých dodavatelů.

Při vstupu na trh vám doporučujeme využít konkrétních poptávek z Nizozemska, vhodným zdrojem je databáze exportních příležitostí na portálu www.businessinfo.cz.

Efektivním nástrojem vyhledávání potencionálních obchodních partnerů je osobní účast na veletrzích, která umožní individuální kontakt, jejž lze dále rozvíjet. Výhodou účasti na veletrhu za asistence agentury CzechTrade je skutečnost, že zahraniční kancelář Rotterdam vede rodilý mluvčí, který je díky detailní znalosti prostředí schopen českým firmám zorganizovat jednání s významnými firmami, asociacemi a aliancemi i na nejvyšší úrovni.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2015 na straně 46—48.

Štítky Nizozemsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.