Letem světem USA a Kanadou

Text Dita Nedělková a Petra Bulková Publikováno
thumbnail USA thumbnail Kanada

Spojené státy americké

USA jsou třetí nejvíce konkurenceschopnou ekonomikou světa (podle Indexu světové konkurenceschopnosti 2014–2015, GCI Global Competitiveness Index, který sestavuje World Economic Forum). Lépe se umístilo už jen Švýcarsko a Singapur. USA si tuto pozici drží především díky tomu, že mají ze všech hodnocených ekonomik nejrozvinutější tržní a podnikatelské prostředí. Dalším důvodem je fakt, že jsou technologicky nejsilnější ekonomikou na světě s HDP na obyvatele ve výši 54 600 USD. Mají největší soukromý sektor na světě a jde o jeden z nejvíce inovativních spotřebitelských trhů.

V roce 2014 USA přišly po více než sto letech o post největší světové ekonomiky, první místo zaujala Čína. HDP v USA v roce 2014 činil 17,42 bilionu dolarů, tvořen službami (77,7 %), průmyslem (20,7 %) a zemědělstvím (1,6 %). Mezi hlavní průmyslová odvětví patří motorová vozidla, telekomunikace, chemikálie, elektronika, potravinářství, spotřební zboží, těžební průmysl, letecký průmysl, ropný průmysl, ocelářství a dřevařský průmysl. V hodnocení Světové banky Doing Business v letošním roce se USA umístily na 7. místě ze 189 států světa. Spolu s Kanadou a Mexikem jsou členem Severoamerické dohody o volném obchodu – NAFTA. V roce 2014 vyvezla Česká republika do USA zboží za 81 186 milionů korun. Tato hodnota představuje nárůst o 17 % oproti roku 2013.

Kanada

Je rozvinutou tržní ekonomikou – HDP se pohybuje v bilionech kanadských dolarů (v roce 2014 1976 mld. CAD) a HDP na obyvatele činí 55 662 CAD. Je jedenáctou největší ekonomikou světa, mezi jejíž hlavní silné stránky patří bankovní sektor, vysoká životní úroveň obyvatel, velké zásoby přírodních zdrojů a silná obchodní a spotřebitelská základna. V hodnocení Světové banky Doing Business v letošním roce získala Kanada 16. pozici ze 189 ekonomik. Na HDP z hlediska sektorů se služby podílí 70,1 %, průmysl více než 28 % a zemědělství pouze 1,7 %.

Kanada je největším zahraničním dodavatelem USA: míří sem tři čtvrtiny kanadského vývozu, především ropy, plynu a elektrické energie. Kanada nejvíce dováží stroje a zařízení, motorová vozidla a jejich díly, ropu, chemikálie, elektrickou energii, obuv a textilní a potravinářské výrobky. Jejími největšími dovozními partnery jsou USA (54,5 %), Čína (11,5 %) a Mexiko (5,6 %). Kanada je na třetím místě na světě v množství prokázaných zásob ropy (za Saúdskou Arábií a Venezuelou) a je pátým největším producentem ropy na světě.

Z ČR do Kanady se v roce 2014 vyvezlo zboží za 5351 mil. korun. Oproti roku 2013 klesla hodnota vývozu do Kanady o 2,5 %. Nejvýznamnějšími položkami českého vývozu jsou materiály pro stavbu železničních a tramvajových tratí (14 %); pneumatiky (5 %); turbíny na vodní páru (3 %); trouby, trubky, hadice a příslušenství z plastů (3 %); výrobky ze železa a oceli (2 %) a telefonní přístroje a ostatní přístroje pro vysílání, příjem hlasu a dat (2 %).

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2015 na straně 20.

Štítky USA, Kanada

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.