Argentina se snaží znovu získat dobré jméno

Text Karel Beran Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Argentina

Do Buenos Aires jsem odjížděl s vědomím, že se před našimi zeměmi otevírá nová etapa vzájemných vztahů. Nástup vlády Mauricia Macriho v prosinci 2015 ukončil mnoho let izolace Argentiny, jež ignorovala EU nebo USA a hledala partnery v Číně, Rusku, Venezuele či Ekvádoru. Zájem českých podnikatelů o Argentinu jsem pocítil ještě před svým odjezdem do této země při tradičním setkání s podnikateli, kteří na zdejším trhu působí nebo o něj mají zájem. Přesto mě v prvních dnech pobytu překvapila doslova invaze firem, hlavně z energetického a obranného sektoru a sektoru dopravy.

Nová opatření vlády uvolnila trh

Vláda Mauricia Macriho zdědila zemi v mnohem horším stavu, než si představovala v nejhorších snech. Proto byla nucena přistoupit k zásadním makroekonomickým opatřením. Prvním významným rozhodnutím bylo zrušení vývozních cel na obilí (23 %), kukuřici (20 %), maso (10 %) a snížení cla na sóju z 35 na 30 %. Dalším opatřením, pro ekonomiku země a pro české firmy asi nejdůležitějším, bylo zrušení většiny devizových omezení. To, co nám připadá běžné, je nyní možné i v Argentině – tedy volně kupovat i prodávat devizy. Firmy i občané mohou nyní převádět peníze do zahraničí a naopak téměř bez omezení. S okamžitou platností byla zrušena dovozní povolení a sjednotil se kurz amerického dolaru. Skončila tak doba, kdy byl zaveden určitý kurz pro zahraniční obchod, jiný pro turistiku, další pro obchody na burze nebo pro nákup deviz pro osobní potřebu. Nezbytným krokem také bylo vyhlášení stavu energetické nouze do konce roku 2017, a to v době vrcholícího léta, a tudíž zvýšené spotřeby elektrické energie. S největší pravděpodobností můžeme očekávat jeho prodloužení o další rok.

Výše zmíněná ekonomická opatření ukazují, že se Argentina v čele s prezidentem, který pochází z podnikatelské rodiny, snaží znovu začlenit mezi země s předvídatelným vývojem a standardními prvky tržního hospodářství. Devizová omezení a s nimi spojené problémy s dovozem zboží přivedly zemi do stavu, kdy ekonomika více než čtyři roky stagnovala. Přestože zavedení přísné devizové kontroly v listopadu 2011 mělo primárně za cíl udržet devizové rezervy, efekt byl přesně opačný. Rezervy za tu dobu klesly z více než 50 miliard USD na méně než polovinu, zatímco zahraniční investice až na malé výjimky neexistovaly. Snižování přídělu devizových prostředků vedlo k paradoxním situacím, kdy přes proklamovanou podporu místního průmyslu výroba stála kvůli nedostatku strojů nebo náhradních dílů. To vše se nyní díky novým opatřením vlády mění, a je tedy pravý čas pro vstup českých firem na trh a jejich podíl na rekonstrukci argentinské ekonomiky.

Zapojme se do uzdravení argentinské energetiky

Dlouhodobým problémem, který minulá vláda neřešila, jsou dodávky elektrického proudu. Instalovaná kapacita Argentiny je cca 26 000 MW, což je na 40 milionů obyvatel hodně málo.

Populistické udržování cen energií na úrovni roku 2003 (zatímco ostatní ceny vzrostly o několik tisíc procent) znemožnilo energetickým firmám investice do výroby a distribuce elektrické energie. To vedlo ke snižování produkce a zastarání distribučních sítí, které v prvních horkých dnech léta kolabují. Zatímco v roce 2003 byl průměrný roční výpadek proudu na občana 6 hodin, v roce 2014 to bylo již 33 hodin. Tento stav je dán nereálnými cenami v hlavním městě a provincii Buenos Aires, kde elektřina stojí desetinu toho, kolik platí například obyvatel Córdoby nebo jiných provincií. Pro srovnání: za byt střední kategorie na dobré adrese se platí například 40 pesos za dva měsíce, což je hodnota jedné kávy v kavárně. Právě narovnání cen a odstranění dotací je nástrojem zlepšení finanční kondice energetických firem a předpokladem nových investic v oboru.

České firmy mají na co navazovat, v provinciích Salta a Mendoza fungují paroplynové turbíny Škody Plzeň, v dalších pak vodní turbíny z ČKD Blansko. Příležitosti mohou být tedy jak modernizace stávajících turbín, tak i dodávky nových stejně jako v sektoru obnovitelných zdrojů, na který klade vláda největší důraz a v příštích letech plánuje investice téměř 30 miliard USD. V září byl vyhodnocen první tendr na výstavbu obnovitelných zdrojů ve výši 1000 MW a o zájmu zahraničních investorů svědčí i to, že nabídka šestinásobně překročila poptávané množství. Vláda nejvíce preferuje výstavbu větrných a solárních elektráren, pro jejichž provoz má Argentina vhodné podmínky. V příštích měsících vyhlásí další veřejné soutěže, opět na výstavbu 1000 MW.

Macriho vláda si je vědoma neudržitelnosti dotací energií, proto připravila razantní zvýšení jejich cen o 400 % s tím, že další etapa proběhne v roce 2017. Ekonomická realita však narazila na realitu politickou, a tak musela tempo zvyšování cen výrazně zpomalit. Přestože s novými cenami elektřiny platí průměrný spotřebitel měsíčně stejnou částku jako za jednu pizzu a ceny pro nízkopříjmové skupiny obyvatel budou i nadále dotovány, spustila levicová opozice kampaň proti „brutálnímu a likvidačnímu“ zdražení. Paradoxní je, že nynější opozice byla vládnoucí koalicí v posledních dvanácti letech, a má tak na katastrofálním stavu energetiky hlavní vinu. V příštím roce proběhnou částečné parlamentní a senátní volby, proto lze bohužel očekávat opatrnější postup vlády.

Mnoho projektů do infrastruktury, energetiky a dalších sektorů je financováno úvěry Meziamerické rozvojové banky (BID), jejímž členem bohužel Česká republika není, a nemá proto možnost těchto úvěrů využívat. Členství v BID by určitě stálo za zvážení, neboť tato banka financuje projekty v celé Latinské Americe.

Armáda a železnice čekají na svůj update

Perspektivní obory pro český export jsou zpracovány podrobně v Mapě oborových příležitostí, přesto některé krátce zmíním. Kromě energetiky jde hlavně o obranný průmysl, kolejovou dopravu a hromadné dopravní prostředky.

Argentinská armáda byla v posledních letech velmi zanedbávána a nachází se, ostatně jako celá země, v katastrofálním stavu. Letectvo nedisponuje nadzvukovými letadly, poslední funkční mirage byly vyřazeny koncem loňského roku. Chybí i výcviková letadla, kvalitní útočné zbraně, země není plně pokryta radarovým systémem. Když to shrnu, armáda potřebuje prakticky vše.

Příležitostí je hodně a jsem rád, že naše firmy i díky informacím a podpoře MZV ČR a velvyslanectví jsou v tomto oboru v Argentině aktivní. Rozjednané obchodní případy vypadají zajímavě, důležitým faktorem úspěchu bude určitě i podpis memoranda o porozumění, které umožní přímé udělení zakázek bez výběrového řízení.

Doslova revoluci zažívá sektor železniční dopravy. Zatímco před druhou světovou válkou měla Argentina více než 50 tisíc km železničních tratí, po dekádách úpadku jí zbylo pouhých 2000 km, a to ještě ve stavu, který nevyhovuje dnešním požadavkům. Rozvoj železniční dopravy je tedy kromě energetiky další velkou prioritou. Investice ve výši 2,4 miliardy USD budou směřovat v příštích čtyřech letech do modernizace nákladních tratí General Belgrano a San Martín, dalším velkým projektem je modernizace příměstských tratí a nákup nových vlakových souprav v hodnotě 14 miliard USD v příštích osmi letech. Pro české firmy se nabízí možnost dodávek elektrických vlakových souprav, obnova železničních svršků nebo výměna elektrických systémů a signalizace.

Mnohá argentinská města se snaží vyřešit problém hromadné městské dopravy instalací trolejbusů, některá uvažují i o zavedení tramvají. Tramvaje nejsou v Argentině neznámé, třeba v Buenos Aires jezdily do roku 1961, kdy byly zrušeny a nahrazeny silně znečišťujícími autobusy. Ve velkých městech jako Córdoba, Rosario nebo Mendoza jezdí zastaralé trolejbusy ruské provenience, a naskýtá se tak šance nahradit je moderními naší výroby.

Pro případný úspěch českých firem bude rozhodující možnost financování. Argentina se dostala se splacením pohledávek hedgeových fondů z platební neschopnosti, nicméně potrvá ještě určitou dobu, než jí ratingové agentury zlepší hodnocení. První vlaštovkou v tomto směru je zvýšení ratingu OECD ze stupně 7 na stupeň 6.

Česká kultura má v Paříži Jižní Ameriky prestiž

Přestože jsou obchodně-ekonomické vztahy pro naši práci prioritou, nemůžeme zapomínat ani na spolupráci v kulturní oblasti, cestovním ruchu, školství a vědě a technice. Argentina byla vždy považována za Paříž Jižní Ameriky a množství divadel a koncertních síní je srovnatelné v této části světa snad jen s Brazílií nebo Mexikem. Česká kultura je zde dobře známá, například jména jako Kafka, Kundera, Dvořák, Janáček nebo Miloš Forman. Proto je opravdu škoda, že v roce 2012 bylo uzavřeno argentinskou veřejností oblíbené České centrum, přestože bylo jedinou kulturní reprezentací na celém kontinentu. Naše velvyslanectví se snaží navzdory této skutečnosti udržovat styky v kulturní oblasti na vysoké úrovni a věřím, že se nám to daří.

Značka Česká republika jako turistická destinace je vysoce ceněná a Praha je mnohými Argentinci považována za jedno z nejkrásnějších měst světa. K vytvoření pozitivního obrazu v médiích přispívá i regionální zástupce Czech Tourismu, který Argentinu pravidelně navštěvuje.

Oblast školství a vědeckotechnické spolupráce byla jedinou, která fungovala i v letech vlády rodiny Kirchnerů. V rámci podepsané smlouvy o spolupráci mezi MŠMT a zdejším Ministerstvem pro vědu, technologie a inovativní produkci dochází k výměnným pobytům vědců, výměnu studentů a profesorů organizují i samotné univerzity. Nesmím opomenout ani výzkumný program Masarykovy univerzity v Antarktidě, kde úzce spolupracujeme s argentinskými institucemi a odborníky.

Neobávejte se Argentiny, ona vám to vrátí

Zastupitelský úřad a zejména jeho ekonomický úsek se snaží českým firmám pomoci s prosazením se na trhu. Naše pomoc zahrnuje různé formy jako například vyhledání vhodných partnerů a zajištění schůzek, na které podnikatele většinou doprovází ekonomický diplomat. V krátké době se nám podařilo vybudovat síť kontaktů na vládní úrovni, které využíváme ve prospěch českých firem. Zvláště v obranném průmyslu je účast vedoucího úřadu a ekonomického diplomata nezbytná.

Další formou pomoci firmám je organizace informačních seminářů o možnostech v zemích naší působnosti, organizace cest ústavních činitelů a vysokých státních představitelů, které jsou doprovázeny podnikatelskými misemi.

Nezastupitelným úkolem ambasády je zajištění smluvní základny tak, aby odpovídala zájmům českých firem. Přestože v současnosti můžeme využívat dohodu o ekonomické a průmyslové spolupráci z roku 2008, která zahrnuje prakticky všechny obory, aktivně pracujeme na uzavření memoranda o porozumění mezi oběma ministerstvy obrany, které nám umožní získat G2G kontrakty.

Vím, že nedávná historie není příliš povzbudivá, nicméně vše nasvědčuje tomu, že nastává nová etapa. Všichni významní hráči jako USA, Německo, Francie, Španělsko nebo Itálie (samozřejmě včetně Číny) se předhánějí v tom, kdo zde bude více investovat. Německo v minulých týdnech zrušilo zákaz státní podpory exportu do Argentiny a naopak otevřelo úvěrový rámec pro podporu svých podniků.

Chtěl bych zdůraznit, že náš zastupitelský úřad je připraven podat zájemcům o obchod s Argentinou nebo o investice v této zemi podrobné informace a pomoci s uvedením na trh. V této souvislosti si dovolím citovat argentinské rčení: „Argentina siempre le da la revancha“, volně přeloženo „Argentina vám to vždy vrátí“. Obchodovat s touto zemí není snadné, avšak pokud se to podaří, přinese to často lepší výsledky než jinde.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2016 na straně 32—35.

Štítky Argentina, Ekonomická diplomacie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.