Kazachstán bude investovat a má čím platit

Text Petr Jurčík Foto Eva Stanovská Publikováno
thumbnail Kazachstán

Kazachstán jako devátá největší země světa s dvanáctými největšími zásobami ropy má skutečnou ambici stát se ekonomickým lídrem v regionu a ve své popularitě přeskočit sousední Rusko, které se potýká s důsledky sankcí. A v některých ohledech už to tak je. S HDP 10 510 dolarů na hlavu je na špici zemí ze Společenství nezávislých států právě před svým největším sousedem. Země se pomalu začíná probouzet z šoku způsobeného výrazným propadem měny, který zapříčinil pokles cen ropy na konci roku 2015, a vyhlíží další investice a nákupy. A na rozdíl od dalších států bývalého sovětského bloku je má čím zaplatit. Kazachstán stojí ekonomicky pevně na svých nohou, i když s ním zmíněná devalvace zatřásla.

Ne tak úplně špatná devalvace

Uvolnění kurzu místní měny tenge do volně plavajícího režimu, ve kterém je kurz udáván trhem a nikoliv stanovován centrální bankou, mělo za následek propad z úrovně 180 tenge za 1 americký dolar v srpnu 2015 až na 380 tenge v lednu 2016. Uvolnění kurzu bylo způsobeno především propadem cen ropných komodit v roce 2015 a navázáním místní měny na ruský rubl. Úspornými opatřeními kazachstánské vlády a růstem cen ropy v druhé polovině roku 2016 spojeným taktéž s posilováním ruského rublu (na kterém je tenge chtě nechtě závislé) došlo ke stabilizaci měny na úrovni 320 tenge za americký dolar. Na této hranici měna setrvává již více než půl roku, což dává firmám impulz k novým investicím a smělým plánům na letošní a příští rok.

Pozitivním důsledkem devalvace byla hlavně skutečnost, že si země uvědomila naprostou závislost na svém nerostném bohatství, kdy až 90 % veškerého zboží na pultech tamních obchodů pocházelo z dovozu. Vláda proto přijala vloni reformy, které mají za cíl podpořit produkci a větší soběstačnost. Momentálně tyto investice cílí především do zemědělství a potravinářství, zejména do nákupu nových technologií, ale i dovozu potřebného know-how z evropských zemí.

Na e-maily zapomeňte

Řada českých firem orientujících se na Rusko se v posledních letech v důsledku sankcí začala poohlížet po jiných odbytištích. Kazachstán byl proto logickou volbou, ať už s ohledem na ruskojazyčné prostředí, takřka neomezené nerostné bohatství, ale především masivní růst HDP. To, co v oficiálních statistikách působí minimálně jako impulz pro české firmy se o Kazachstán zajímat, v reálné praxi může znamenat zklamání a neúspěch pramenící především z neznalosti prostředí a podcenění místních specifik.

Obchod v Kazachstánu má totiž vedle obchodní také společenskou rovinu, která se může zdát českým podnikatelům mnohdy nepochopitelná. Zjednodušeně je možno říct, že jeho způsoby jsou na úrovni Ruska před deseti lety. Co mám na mysli? Zatímco v Rusku už si zvykli na telefony a především na skutečnost, že na e-maily se odpovídá, v Kazachstánu je obchodování spojeno takřka výhradně s osobním kontaktem. Znamená to tedy, že bez toho, abyste sem několikrát přicestovali, mnohdy bez valného výstupu, zde nedohodnete vůbec nic.

Je třeba dodat, že představuje značný rozdíl, jestli se chystáte obchodovat s firmou v Almaty či Astaně, které již přejímají některé návyky v Evropě považované za samozřejmost, nebo například s jihokazachstánským Šymkentem či západokazachstánským Atyrauem. Obecně však všude platí, že obchod neuzavřete během jedné návštěvy, ale v delším časovém horizontu, třeba i za několik let. Nehledě na nutnost častých schůzek ve vybraných restauracích, kde střední útrata ve výši 5000 Kč na osobu není výjimkou. Samozřejmě na váš účet. To s sebou nese řadu finančních nákladů bez konkrétního výsledku. O to významnější jsou pak plody úsilí těch firem, které to nevzdaly a obchody dotáhly do zdárného konce.

Nepodceňujte Expo!

Ačkoliv v západním světě se vede debata, zda výstavy typu Expo nejsou již překonané, v Kazachstánu se jedná o zásadní a vysoce prestižní akci, chápanou jako potvrzení toho, že patří mezi respektované státy. Účast České republiky na samostatné expozici v rámci výstavy Expo 2017 v Astaně pomůže zvýraznit obraz země v očích kazachstánských obyvatel i potenciálních obchodních partnerů. Na účast na výstavě se může při jednáních s obchodními partnery odkázat jakákoliv česká firma, a tím posilnit svou pozici při obchodních vyjednáváních a zlepšit image v očích partnerů. V pavilonu České republiky proběhne také řada prezentací našich technologií v oblasti energetiky, což vytváří prostor pro přímé navazování kontaktů. Účast českých společností zabezpečuje Ministerstvo průmyslu a obchodu s agenturou CzechTrade.

Expo se nese v duchu módních tezí o čisté energii, ale reálně se jedná především o modernizaci kazachstánské energetické infrastruktury. Kazachstán je stejně jako řada dalších postsovětských zemí plně závislý na výrobě energie z uhelných zdrojů. Uhelné elektrárny tvoří až 80 % veškeré produkce elektrické energie, což s sebou nese řadu komplikací. Jednou z nich je masivní znečištění ovzduší, které se nejvíce projevuje na jihu země v okolí velkých měst Almaty a Šymkent obklopených z jedné strany horami. Například v Almaty je emisní limit oproti Ostravě v zimních měsících mnohonásobně překračován, s čímž souvisejí respirační problémy tamních obyvatel. To spolu s faktickou neexistencí městské hromadné dopravy a s tím souvisejícím automobilismem způsobuje trvalou přítomnost smogu v období od října do dubna. Modernizace elektráren, které z hlediska ekologických standardů zamrzly někde v období 70. let minulého století, skýtá velké možnosti pro české firmy, stejně jako odstraňování různých ekologických zátěží a škod způsobených nešetrnou těžbou.

Prioritou je i oblast zdravotnictví, kde zejména státní nemocnice trpí značným podfinancováním a zaostalostí vybavení. Vedle toho zde však existují soukromá zařízení s dostupnými cenami služeb pro místní obyvatele, která se nebojí větších nákupů a snaží se poskytovat kvalitní služby srovnatelné se zdravotnictvím ve střední Evropě.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na dopravní infrastrukturu. Od roku 2008 probíhá výstavba dálnice ze západního Kazachstánu k čínským hranicím, která je až na krátké úseky fakticky hotová. V plánu jsou rekonstrukce dalších páteřních silnic, avšak zde se mohou české firmy potýkat s přítomností tureckých a čínských firem, jež s ohledem na své předchozí zkušenosti disponují potřebným zázemím a kontakty.

Od veletrhů k misím

Aktivita českých firem se v době krize a menšího zájmu o Kazachstán, způsobeného propadem místní měny, přesunula od účasti na veletrzích, která byla mnohdy drahá a neefektivní, k využívání individuálních asistenčních služeb. Zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty, jež v teritoriu působí již od roku 2010, se snaží vyjít tomuto trendu vstříc a nabídnout českým podnikatelům služby, které jsou cíleně a na míru ušity jejich potřebám. Jen v roce 2016, i přes propad místní měny a pokles zájmu o teritorium, poskytla individuální asistenční služby ve výši 540 000 Kč, což je 6. nejvyšší objem ze všech 50 zahraničních kanceláří CzechTrade.

Na loňskou úspěšnou misi těžařské a dobývací techniky kancelář CzechTrade navázala jarní „misí oil and gas“ zaměřenou na těžbu ropy a také strojírenskou misí, která se uskuteční v květnu. Jejich největší výhodou je to, že se daří uskutečnit schůzky s vedením kazachstánských podniků na vrcholné úrovni, což naše firmy oceňují především s ohledem na řádově nižší cenu oproti veletrhům a také s ohledem na efektivitu účasti na těchto akcích. Oborové mise jsou organizovány i ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Astaně, které se spolupodílí na zastřešení akcí, což jim dodává punc oficiality, který v Kazachstánu výrazně zvyšuje šanci na úspěch.

Využití politické podpory

Další možnou cestou, jak v Kazachstánu navázat kontakty, je vedle oborových misí zaměřených na konkrétní oblast možnost zúčastnit se některé z mnoha podnikatelských misí doprovázejících představitele naší země. Jenom od konce listopadu 2016 proběhly tři takové mise doprovázející ministry a předsedu Poslanecké sněmovny, což vyústilo v uspořádání čtyř podnikatelských fór v Astaně a Almaty.

Tyto akce organizují zpravidla Komora SNS, Hospodářská komora ČR či Svaz průmyslu a dopravy, které mají danou podnikatelskou delegaci na starosti. V Kazachstánu se na organizaci podílí Velvyslanectví ČR v Astaně ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade. Také pro nadcházející období se připravuje řada podobných akcí. Jedna z nich bude doprovázet prezidenta republiky na zahájení Expo, druhá mise spoluorganizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR proběhne pravděpodobně v polovině července. S ohledem na zaměření Expo 2017 jsou tyto aktivity vhodné zejména pro firmy ze sektoru energetiky.

Co říci závěrem? Pravdou je, že Kazachstán je od nás daleko a jednání zde nejsou vždy snadná. Ale jde o jednu z mála zemí, která má jak velké potřeby plynoucí z celkové modernizace, tak i zdroje. Česká republika tu má dobrou pověst a bylo by škoda ji nevyužít. Ti, co zde uspěli, vám to potvrdí.

Text: Petr Jurčík, ZÚ ČR Astana

Foto: Eva Stanovská

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2017 na straně 26-29.

Štítky Kazachstán

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.