Severské království inovací

Text kolektiv autorů Foto Shutterstock Publikováno

Časopis Forbes označil Švédsko jako nejlepší zemi k byznysu pro rok 2017. Inovace a start-upy v tom hrají jednu z hlavních rolí. Podle studie evropského srovnávacího přehledu inovací za rok 2016 patří Švédsko mezi země s nejvyšší úrovní inovačních procesů. Spolu s Dánskem, Finskem, Německem a Nizozemskem je „inovačním lídrem“.

Rozvoj inovací je v rukou Vinnovy

Vinnova je švédská vládní agentura spadající pod správu švédského ministerstva hospodářství. Byla založena v roce 2001 a jejím hlavním úkolem je podpora udržitelného růstu a rozvíjení inovačního procesu v zemi. Zaměstnává více než 200 expertů a cíl plní prostřednictvím jednotlivých programů zaměřených na různé sociální a hospodářské oblasti.

Program této instituce vychází ze tří hlavních bodů zájmu: strategické oblasti inovací, inovační procesy v rámci zájmových skupin a v neposlední řadě přeshraniční spolupráce.

Část programové agendy Vinnovy se zabývá financováním vědy pro obnovu a rozvoj hospodářského růstu ve Švédsku. Instituce také působí jako zdroj a jeden z aktérů poskytující firmám finanční podporu pro rozvíjení vlastních podnikatelských záměrů. Každý rok vláda poskytuje Vinnově investiční částku ve výši tří miliard SEK.

Tato suma je následně využívána v různých podpůrných oblastech zájmu instituce, jako jsou například strategické inovace, účast na partnerských vědecko-inovativních projektech v rámci evropské zahraniční spolupráce nebo vývoj biologických léků. Jednotlivé programy jsou určeny aktérům napříč společností, kteří přispívají k rozvoji švédského hospodářství – jedná se především o výzkumné instituce, vysoké školy a univerzity.

Státní agentura působí rovněž jako kontaktní subjekt pro rámcový program EU pro výzkum a inovace (Horizon 2020). V neposlední řadě je Vinnova expertním vládním orgánem v otázkách oblasti inovační politiky.

Startupová velmoc

Švédsko je zemí, kde se start-upům velmi daří, a Stockholm bývá považován za jejich evropskou Mekku; podle průzkumů jihokorejské společnosti SparkLabs byl Stockholm v roce 2016 hned po kalifornském Silicon Valley místem, ve kterém jsou nejvhodnější podmínky pro vznik a působení start-upů, když získal 67 z 80 možných bodů. Předpokládá se, že příznivé podmínky pro podnikání bude švédské hlavní město společně s proaktivní politikou vlády (pobídky apod.) poskytovat i nadále.

Čím se oproti minulosti (Bluetooth, Skype apod.) dnešní švédské start-upy liší od ostatních? Poté, co si vydobudou úspěch, nedochází k jejich odprodeji velkým technologickým firmám, nýbrž naopak jsou to ony, které provádí akvizice, čímž technologický sektor ve Stockholmu nadále roste. Například švédský start-up Starbreeze v roce 2016 koupil tři společnosti, Spotify dokonce čtyři a tak bychom mohli pokračovat.

Mezi nejvýraznější faktory, které vytváří socioekonomicky příznivé prostředí pro zakládání start-upů, patří podle portálu InvestStockholm zejména ochota zaměstnávat talentované technologické experty z celého světa a vysoký zájem ze strany investorů a cílových spotřebitelů, kteří mají právě ve Skandinávii i nejvyšší kupní sílu v Evropě, co se týče digitálních produktů. Jen v roce 2016 Stockholm nalákal investice ve výši 1,4 mld. USD, což představuje 54 % všech investic v severní Evropě, a 247 ve Stockholmu sídlících firem navýšilo svůj kapitál prostřednictvím úpisů akcií.

Jedna miliarda eur čeká na skvělé nápady

V tomto ohledu start-upy hrají zcela dominantní roli. Díky nim se Stockholmská burza stala v roce 2016 evropským lídrem v IPO (Initial Public Offering neboli prvotní úpis na burze). Jen v roce 2016 se neuvěřitelných 74 start-upů vydalo touto cestou, čímž Stockholm převyšuje tradiční centra jako Londýn a New York a je pro investory nesmírně zajímavou destinací. Není náhodné, že tři ze šesti největších investičních fondů Evropy založených v roce 2016 vznikly právě ve Stockholmu. Začínající firmy tak mají přímo ve městě k dispozici kapitál ve výši jedné miliardy EUR, který „jen čeká na dobrou myšlenku“. V této souvislosti nutno dodat, že Švédům notně napomáhá vysoká výnosnost téměř většiny zde zakládaných společností. Podle analýzy investiční společnosti Creandum investovaných 100 milionů USD vynese nejvíce právě ve Švédsku, dokonce více než v Norsku, Dánsku a Finsku dohromady.

Velmi důležitou roli pro úspěšně se rozvíjející klima pro start-upy ve Stockholmu hraje vysoký počet tzv. hubů (center), poskytujících start-upům nejen fyzický prostor pro existenci, ale i možnosti učení a vzájemného sdílení vědomostí a zkušeností s ostatními vznikajícími projekty (takových center funguje hned několik, např. Fintech Hub, SUP46, Epicenter Hub, Impact, H2Hub apod.). Radnice města Stockholmu, jakož i vybraných „technologických“ předměstí (např. Solna či Nacka) se snaží infrastrukturně vznik hubů maximálně podpořit.

Digitální město

Pozici Stockholmu jakožto technologického centra podtrhl i fakt, že v Indexu evropských digitálních měst (EDCi) pro rok 2016, kterým se společnost Nesta snaží porovnat podmínky pro podnikání v digitální oblasti napříč Evropou, se metropole na základě celkem deseti kritérií umístila celkově druhá. Vzhledem k počtu start-upů na počet obyvatel a vzhledem k výnosu těchto start-upů je Stockholm ale zřejmě lídrem žebříčku. Pro srovnání: Praha se ve stejném žebříčku umístila na 37. místě, když ji předběhla ještě tři další švédská města (29. Malmö, 30. Uppsala a 34. Göteborg). Téměř 18 % všech pracujících ve Stockholmu je zaměstnáno právě v technologické oblasti.

Švédsko má historicky velmi kladný vztah k moderním technologiím. Například město Stockholm si nechalo před více než dvaceti lety vybudovat rozsáhlou síť optických vláken, kterou dodnes pronajímá poskytovatelům internetu a soukromým společnostem. Již v 90. letech rozhodla švédská vláda, že bude domácnostem poskytovat příspěvek na pořízení prvních osobních počítačů a právě ve Švédsku je dnes v průměru 1,5 ,,chytrého” zařízení na osobu. Zelené tlačítko se symbolem telefonu bylo patentováno právě ve Švédsku a předpokládá se, že za úspěchem země v IT oblasti stojí i úzké spojení technologií s ve Skandinávii tradičně akcentovaným designem, který dělá výsledné produkty i uživatelsky atraktivními.

Investiční společnost Creandum tvrdí, že rozvoji podnikání také svědčí i velmi nízká míra korupce (Švédsko je na 4. místě žebříčku nejméně zkorumpovaných zemí světa podle Transparency International), vysoký počet výzkumných pracovníků na obyvatele (podle Světové banky se řadí Švédsko na 6. místo na světě) a vysoký podíl výdajů na výzkum a inovace (pouze Izrael a Finsko vydávají na vědu a výzkum větší podíl HDP než Švédsko).

Švédské start-upy

Světoznámými high-tech technologiemi, které vznikly v posledních letech ve Švédsku, jsou například Bluetooth (bezdrátová přenosová technologie), Skype (zaměřený na on-line komunikaci), Soundcloud a Spotify (zaměřené na domácí poslech a sdílení hudby). Existuje však řada dalších společností sídlících ve Stockholmu, které stojí za zmínku:

Klarna

Společnost založená teprve v roce 2005 za účelem zjednodušení on-line nákupů je jednou z nejrychleji rostoucích v Evropě. Zaměstnává již přes 1400 osob. V roce 2016 dosáhla obratu 10 mld. USD a zisku 320 mil. USD. www.klarna.com

Glue

Tvůrci Glue Diego Oliva a Carl Johan Grandinson vyvinuli inteligentní zámek, který promění mobilní telefon na klíč od domu. Skrze aplikaci Glue pak může ten, koho oprávníte k přístupu, odemknout vaše dveře. Mezi investory jsou bývalý šéf Tesly Peter Carlsson či Kaj Hed, zakladatel Rovio. Glue od svého počátku vydělalo asi 55 milionů SEK. www.gluehome.com

Lifesum

Jedná se o aplikaci zaměřenou na zdravý životní styl, ve které uživatelé mohou zaznamenávat svůj trénink a stravování. V poslední době projekt obdržel 84 milionů SEK od celé řady mezinárodních investorů, v čele s investory z Nokia Growth Partners. V roce 2015 zaznamenal tržby ve výši 33 milionů SEK. www.jobs.lifesum.com    

Fishbrain

Jde o světově největší platformu pro rybáře na světě, umožňuje sdílet tipy na místa pro rybaření, obrázky úlovků apod. Aplikace se používá ve 206 zemích a v roce 2015 společnost obdržela 68 milionů SEK, mimo jiné od investorů z investiční společnosti Northzone. www.fishbrain.com/mission 

Qapital

Aplikace využívá herní prvky, které mají motivovat lidi, aby efektivněji spravovali své finance. Do projektu již bylo investováno 30 milionů SEK. www.qapital.com

Detectify

Detectify prohledává internetové stránky a poskytuje analýzy potenciálních bezpečnostních rizik. Do projektu bylo investováno 14 milionů SEK od Paua Ventures a Inventure. V roce 2015 společnost dosáhla tržeb ve výši 544 tisíc SEK. www.detectify.com  

Tictail

Platforma, která pomáhá e-maloobchodníkům zřídit si obchod on-line. V roce 2015 společnost pouze ve Švédsku dosáhla tržeb ve výši téměř milionu SEK. www.tictail.com

iZettle

iZettle se soustředí na služby a aplikace, které pomáhají rozvíjet podnikání malých a středních podniků. www.izettle.com/se

Vybrané divize Ericssonu

Ericsson je největším světovým výrobcem zařízení pro budování sítí pro mobilní komunikace. Jedná se o telekomunikační společnost s mezinárodním zaměřením, která však zároveň rozvíjí různé digitální a technologické platformy. www.ericsson.com

Videofy

Videofy je aplikace zaměřená na vytváření, úpravu a sdílení videí přímo z mobilních telefonů. www.videofy.me

Mindfulnets

Platforma, jejíž vizí je vytvoření komunity, jež by napomáhala jedincům překonávat nemoci související se stresem a těžkými životními situacemi skrze sdílení a vzájemnou podporu při tréninku bdělé pozornosti k sobě samému. www.onemillionmindfulcofounders.com 

Optolexia

Společnost Optolexia je součástí programu KI Innovations, který získal ocenění EDTECH Startup Award 2016 pro spolupráci se školami a komunitami při hledání a identifikaci nediagnostikované dyslexie. Optolexia je výsledkem projektu financovaného Vinnovou. Její zakladatelé jsou aktivní v Centru Marianne Bernadotte při Karolinska Institutet. www.optolexia.se

Sana Labs

Sana Labs vyvinula algoritmus pro personalizaci vzdělávání, který najde optimální cestu učení pro každého žáka. Výzkumný tým společnosti se skládá z inženýrů a vědců z Gavagai, Applu, NASA a dalších, kteří si kladou za cíl používat algoritmy umělé inteligence pro vzdělávání a osobní rozvoj. www.sanalabs.com

KRY

Pomocí KRY lze snadno kontaktovat lékaře přímo prostřednictvím mobilního telefonu. Aplikace poskytuje poradenství, recepty léků nebo doporučení k další péči – stejně jako při pravidelné návštěvě lékaře. KRY spolupracuje s lékaři s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti primární péče a má více než 70 tisíc spokojených uživatelů. www.kry.se

Přehled všech stockholmských start-upů je k dispozici na následujícím odkazu: http://stockholm.startups-list.com

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2017 na straně 26—29.

Štítky Švédsko, Severské státy, Inovace, Startupy

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.