Norsko: trh s velkou kupní silou

Text Jan Vosmanský Foto Michael Stanovský Publikováno

K norskému standardu „dobrých obchodních mravů“ patří počáteční rezervovanost, solidnost, serióznost a smysl pro poctivé plnění závazků. Pokud na to čeští exportéři nezapomenou, učinili tak první, ale důležitý krok k úspěchu na tomto trhu.

Norsko, jedna z nejvyspělejších zemí světa s vysokou produktivitou práce a mezinárodně respektovanou konkurenceschopností, nabízí řadu příležitostí nejen velkým, ale i malým a středním firmám, a dokonce i drobným řemeslníkům s atraktivními produkty a službami. Patří k tradičním a spolehlivým obchodním partnerům České republiky se značným absorpčním potenciálem ekonomiky.

Až do roku 2012 objem obchodu mezi oběma zeměmi postupně dynamicky rostl a dosáhl do té doby nejvyšší hodnoty. Pro srovnání: v roce 1993 – v prvním roce existence ČR – představoval obrat vzájemného obchodu 57 milionů eur, zatímco dvacet let poté dosáhl výše téměř 1,8 miliardy eur, tedy vzrostl více než jednatřicetkrát. Od roku 2013 vzájemná obchodní výměna klesá, a to především v souvislosti s nižšími dodávkami zemního plynu v důsledku příznivějších klimatických podmínek, ale též vlivem poklesu cen dodávané komodity.

Úspěšný loňský rok

Loni však došlo k zastavení tohoto nepříznivého trendu a opětovnému meziročnímu nárůstu obratu obchodu o 15,9 % na 1,1 mld. eur, přičemž vývoz z České republiky se zvýšil o 4,4 % a dosáhl své dosud nejvyšší hodnoty (654,3 mil. eur). Dovoz v tomto období vzrostl o 39,2 %. Podle bilance vzájemného obchodu se loni Norsko zařadilo na jednatřicáté místo v tabulce našich nejvýznamnějších obchodních partnerů s podílem 0,4 % na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR.

K perspektivním oblastem spolupráce obou zemí, o nichž už jsme se zmínili i na jiném místě tohoto čísla TRADE NEWS, patří především automobilový, dopravní, gumárenský, stavební a nábytkářský průmysl. Do Norska vyvážíme hlavně stroje a přepravní zařízení, jejichž podíl tvořil v roce 2016 téměř 55 % českého exportu do Norského království. Nejvýznamnější položkou jsou silniční vozidla. Česká republika importuje z Norska především minerální paliva, v prvé řadě zemní plyn.

Norové jezdí rádi v českých vozech

Norský trh je s 5,2 milionu obyvatel poměrně malý, představuje však velkou kupní sílu. Českým podnikatelům se nabízí možnost výrobní a obchodní spolupráce s norskými partnery ve všech odvětvích zpracovatelského průmyslu. Mohou konkurovat svými relativně nižšími mzdovými náklady a za předpokladu schopnosti dodávat výrobky v požadované kvalitě a dohodnutém termínu.

Velký zájem má norský trh o výrobky českého automobilového průmyslu a nejznámější česká značka Škoda si pro letošní rok vytyčila cíl meziročně navýšit prodeje o celých 10 procent. K tomu mohou přispět zejména nové modely Škoda Vision E, Kodiaq a Karoq. Model Karoq, kompaktní SUV cílící především na mladé rodiny, který měl teprve nedávno svou světovou premiéru právě ve Skandinávii, je pro tento trh mimořádně vhodný. Na automobilovém trhu Norska je značka Škoda nejúspěšnější v segmentu bohatě vybavených robustních rodinných vozů pro náročný terén a sportovně laděnou jízdu.

S ohledem na zájem Norů o ochranu životního prostředí se očekává silná poptávka po modelech na alternativní pohon. Divize Škoda v norské importní firmě Harald A. Møller prodala v minulém roce celkem 7774 škodovek. Značka Škoda je šestou nejprodávanější v Norsku s podílem 5,3 % na trhu automobilů. Nejžádanější v tomto sortimentu byla Octavia – aktuálně jediný model v žebříčku deseti nejprodávanějších vozů v Norsku, který není na elektrický nebo hybridní pohon. Počet bezemisních vozů je v Norsku již v současnosti poměrně značný. Po norských komunikacích se totiž takových osobních vozů pohybuje už víc než 135 tisíc.

Štítky Norsko, Severské státy

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.