Rusko: Stálice v hledáčku českých firem

Text Aleš Ottmár Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Rusko

V letošním roce oslavuje Česká republika mnoho výročí. Jedním z nich je i 25 let od navázání diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací. Oficiální styky s Československem však sahají až k 5. červnu 1922, kdy byla podepsána smlouva mezi RSFSR a ČSR o zřízení zastupitelství obou států v Praze a Moskvě.

Trend k soběstačnosti a posilování exportních ambicí

Ruská federace je proexportní ekonomikou, která je závislá na těžbě ropy, zemního plynu a nerostných surovin a jejich následném exportu na další trhy. S nastavením sankční politiky Západu se postupně snaží uspokojovat domácí poptávku a posílit exportní ambice ruských podniků. Jedním z nástrojů pro posílení domácí produkce je politika náhrady dovozu, tedy přilákání zahraničních investorů pro lokalizaci jejich výroby na ruském teritoriu. Pro společnosti, které v Rusku investují a umisťují výrobu, jsou vytvořeny speciální podmínky, z nichž jmenujme například poskytnutí daňových výhod, možnost pronájmu pozemku za zvýhodněné ceny apod. Několik českých firem se touto cestou vydalo a většině z nich se daří. Některé z nich však přecenily svou znalost ruského trhu a investice se jim nevyplatila. Nový trend je pak posilování ruského exportu na zahraniční trhy.

Na závěr připomeňme pár čísel. Celkový roční růst HDP v Rusku loni činil 1,5 %. Pro letošní rok odhaduje Centrální banka Ruské federace růst ekonomiky na 1,8 %, což je o 1,2 % méně, než by činil optimální růst. V současné době se inflace v Rusku pohybuje na úrovni 3,1 %. Na konci srpna 2018 představovaly rezervy Fondu národního blahobytu 75,8 miliardy amerických dolarů, tedy cca 5 % HDP. Deficit ruského federálního rozpočtu loni činil 1,4 % HDP, na rozdíl od roku 2016, kdy to bylo 3,4 % HDP. Ministerstvo financí Ruské federace doporučuje na následujících pět let, aby se prosazovala konzervativní fiskální politika. Státní výdaje budou tedy méně významné, než byly původně plánovány. Ruská ekonomika naléhavě potřebuje investice do infrastruktury, kde v poslední době experti hlásí nedostatek veřejného kapitálu. Mírné oživení ekonomického růstu se tak v příštím období může snadno proměnit v recesi.

Českým společnostem doporučujeme, aby nepodcenily přípravu při vstupu na ruský trh. Rusko i přes veškeré vnější i vnitřní faktory zůstává naším důležitým exportním cílem.

Druhý nejdůležitější obchodní partner mimo EU

Rusko stále představuje jednu z prioritních zemí pro český export. Připomeňme si známé skutečnosti: tamější trh je pro české společnosti zajímavý především svou velikostí a strukturou poptávky. České zboží a služby jsou na ruském trhu známé zejména kvalitou a přijatelnou cenou. A historicky máme na co navazovat.

Navzdory poklesu obchodní výměny v letech 2014 až 2016, který činil okolo 37,8 miliardy korun, a v důsledku komplexu vnitřních i vnějších faktorů představuje Ruská federace pro Českou republiku významného obchodního partnera, zejména ve skupině zemí mimo Evropskou unii. V meziročním srovnání prvních osmi měsíců letošního roku došlo k navýšení českého exportu do Ruské federace o 20 %, což je velmi pozitivní signál. Rusko je druhým nejdůležitějším obchodním partnerem mimo země EU a podíl Ruské federace na celkovém českém vývozu dosahuje téměř 2 %. Více než 65 % českého vývozu do Ruské federace představují tradiční české vývozní komodity jako tvářecí stoje, energetická zařízení a dopravní prostředky. Řada českých firem lokalizovala svou výrobu do Ruska. V poslední době sledujeme trend, kdy se některé zboží vyrobené českými společnostmi v Ruské federaci začalo exportovat zpět na evropský trh.

Kromě strojírenského a automobilového průmyslu se daří rozšiřovat aktivity také v letecké a zdravotnické oblasti. Vzhledem ke geografickým vzdálenostem a rovněž dobré tradici českých leteckých výrobců v Rusku patří letecká doprava k velmi perspektivním odvětvím ruského trhu. I proto se budou čeští výrobci prezentovat na leteckém veletrhu MAKS 2019. V oblasti zdravotnictví se české firmy pravidelně účastní moskevského veletrhu Zdravoochraněnije.

Další významné šance přináší například reforma odpadové infrastruktury v Ruské federaci. U nově vybraných regionálních operátorů se očekávají rozsáhlé investice do nezbytné infrastruktury sběru, třídění a zpracování odpadů a rekultivace stávajících skládek.

V oblasti služeb je pro naši zemi důležitý cestovní ruch a trvající zájem ruských občanů o lázeňské a turistické pobyty v České republice. Naši zemi každoročně navštíví více než půl milionu ruských turistů. Velkou perspektivu představují také aktivity českých firem, které se věnují telematice a dopravní obslužnosti měst. Sektorů, které mají potenciál se dále rozvíjet, je mnoho. Své náměty, vize a nápady mohou zájemci konzultovat během pravidelných pracovních snídaní s velvyslanci, exportních seminářů pořádaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR či konzultací s ekonomickými diplomaty.

Velvyslanectví ČR v Moskvě a generální konzuláty v Petrohradě a Jekatěrinburgu připravily na podporu rozvoje ekonomických vztahů celou řadu projektů ekonomické diplomacie, v jejichž rámci mohou české a ruské subjekty nalézt vzájemné synergie pro spolupráci. Celý tým ekonomických diplomatů a zástupců vládní agentury CzechTrade a CzechTourism je připraven vám pomoci při prohlubování vašich vztahů s ruskými partnery.

Text: Aleš Ottmár

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2018 na straně 26-28.

Štítky Rusko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.