CETA není žádný kanadský žertík

Text Dan Macek Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Kanada

Česká republika má letos zvláštní důvod oslavovat dohodu CETA mezi EU a Kanadou, jejíž vyjednávání bylo zahájeno před deseti lety během českého předsednictví v radě EU. V loňském prvním roce prozatímního provádění dohody stoupl vzájemný obchod o více než 31 %, s čímž souvisí také praktické zjednodušení podnikání v Kanadě. A to je jednoznačný úspěch.

Letos na jaře je tomu přesně deset let, co bylo v Praze na summitu EU–Kanada slavnostně započato vyjednávání vzájemné Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA). Jde o vůbec nejobsáhlejší dohodu, jakou kdy Evropská unie s jakýmkoli partnerem vyjednala a která pokrývá i „neekonomické“ oblasti udržitelnosti, společenského rozvoje a životního prostředí. Dnes má za sebou půldruhého roku svého prozatímního provádění (než všechny členské státy EU dokončí ratifikační proces) a její přínosy jsou pro české vývozce jasně hmatatelné.

Cla minulostí?

Od 21. září 2017 bylo odstraněno 98 % veškerých cel (další cla jsou odstraňována postupně). Počínaje rokem 2023 pak bude vzájemný obchod s průmyslovým zbožím kompletně liberalizován a cla či kvóty zůstanou pouze u 6 %, resp. 8 % nejcitlivějších zemědělských položek. EU dosáhla bezprecedentní úrovně otevření kanadského trhu s veřejnými zakázkami včetně úrovně provincií a municipalit. Zcela zásadní je otevření trhu služeb a zjednodušení pravidel pro vysílání zaměstnanců, přičemž Kanada vůbec poprvé souhlasila se zahrnutím kapitoly o uznávání profesních kvalifikací.

CETA je také první kanadskou dohodou o volném obchodu, která obsahuje samostatnou regulatorní kapitolu s mechanismy pro spolupráci příslušných úřadů. Má i samostatnou přílohu k automobilovému průmyslu s výčtem standardů, jež Kanada přijme do své domácí legislativy. Obě strany si také budou uznávat vybrané certifikáty posuzování shody a také osvědčení o správné výrobní praxi léčivých přípravků. Jde o zásadní odstranění netarifních překážek.

První viditelné úspěchy

Ač se bilaterální obchodní výměna ČR s Kanadou od roku 2010 zvýšila o více než polovinu, přesto je doposud relativně nízká: na žebříčku odbytišť českého vývozu zaujímá Kanada 44. příčku. K našim tradičním vývozním komoditám patří materiály pro stavby tratí, kolejnice, turbíny, generátory, pěchovací stroje, mikroskopy, automatizované systémy zpracování dat, pneumatiky, netkané a impregnované textilie či pivo. Do perspektivních oblastí spolupráce spadá letectví, robotika, autonomní vozidla, umělá inteligence, Průmysl 4.0 či kybernetická bezpečnost. Přínosy CETA pro české firmy tkví například ve větším zapojení do veřejných zakázek zejména v sektorech veřejné dopravy a dopravní infrastruktury, v odvětví environmentálních zakázek, v těžebním, chemickém a farmaceutickém průmyslu či v sektoru zdravotnické techniky.

Ač je patrně příliš brzy činit dalekosáhlé závěry, dosavadní data svědčí o významném přínosu dohody CETA pro česko-kanadský obchod. Zatímco v roce 2017 vzrostl obchod mezi Českem a Kanadou meziročně o 26 %, v loňském prvním úplném roce prozatímního provádění dohody stoupl o více než 31 %. Evidujeme také první praktické dopady, kdy český dodavatel úspěšně využil dohody CETA, aby vyslal své zaměstnance k instalaci dodaného zboží bez nutnosti obstarávat pracovní víza a povolení, čímž došlo k úspoře finančních i časových nákladů. K „malým českým kulatinám“ obchodní dohody mezi EU a Kanadou si tak můžeme směle pogratulovat.

Text: Dan Macek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2019 na straně 57.

Štítky Kanada, Podpora exportu

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.