Češi i Němci začínají investovat chytřeInvestice do výroby převažují, tlak na inovace je ale silný

Text Barbora Račan Ježková Foto Shutterstock Publikováno

Německy hovořící země patří mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky. Z pohledu přímých zahraničních investic je Německo stále nejdůležitějším investorem. Již v současné době se agentuře CzechInvest daří podporovat projekty, které lze považovat za chytré investice.

Podle České národní banky dosáhly přímé zahraniční investice z Německa mezi lety 1993 až 2017 více než 20 miliard eur, a tvoří tak 16 procent z celkového objemu investic v ČR. V případě Rakouska činí přímé zahraniční investice téměř 14 miliard eur, to je 10 procent z  celkového objemu. Švýcarsko si v této statistice také nevede špatně. Výše přímých investic činí více než 6  miliard eur, což je necelých 5 procent. Agentura na  podporu podnikání a  investic CzechInvest pomohla za stejné období dojednat 369 německých, 64 rakouských a 71 švýcarských projektů.

Nová strategie

V  souvislosti s  hospodářským růstem posledních let a  technologickými inovacemi česká vláda v  letošním roce představila Inovační strategii České republiky 2019–2030. Strategie je pojata komplexně a zahrnuje několik kapitol.

Jednou z nich je i podpora tzv. chytrých investic, která si klade za cíl intenzivněji se zaměřit na projekty s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se zejména o výzkumné a vývojové aktivity a projekty, které zajistí tvorbu kvalifikovaných pracovních míst. Konkrétní kroky na podporu chytrých investic se momentálně připravují. Jako příklad je možné uvést novelu zákona o  investičních pobídkách.

Vyčkávací taktika

Zpomalování ekonomického růstu, blížící se brexit a  hrozba globální války má na  investory samozřejmě vliv, zejména tedy na  investory z  Německa. Tyto skutečnosti ovlivňují jejich rozhodování, a  proto v  současné době volí spíše vyčkávací taktiku a  připravují se na  možné hrozby. Česká republika je stále vnímána jako atraktivní investiční region, struktura projektů se ale postupně mění. Stále převažují investice do výroby ve zpracovatelském průmyslu, zejména v automobilovém sektoru. V případě výroby se ale více investuje do automatizace a digitalizace, protože tlak na inovace je značný.

Výzkum a vývoj už zapustily kořeny

Nová inovační strategie podpoří transformaci projektů, které cílí na  Českou republiku. Agentura CzechInvest tyto změny eviduje postupně již teď. Výrazné množství německých investorů, kteří jsou v  českém průmyslu aktivní delší dobu, už nyní investuje do výzkumných a vývojových center.

V roce 2018 zahájila společnost Robert Bosch rozšíření svého vývojového centra v  Českých Budějovicích, kde má vzniknout 120 kvalifikovaných pracovních míst. Další významnou společností, která otevřela nové výzkumné a  vývojové centrum, byl v  roce 2017 Siemens. Stovka nových, vysoce kvalifikovaných zaměstnanců se v Ostravě zabývá vývojem elektromotorů a generátorů. Dalším příkladem může být společnost ZF Engineering, která letos oznámila rozšíření vývoje o  aplikační centrum v Plzni.

Mladé technologie

Investiční projekty s vyšší přidanou hodnotou se netýkají pouze velkých společností. I malé podniky a start-upy se věnují stále více projektům s vyšší přidanou hodnotou. Mezi takové případy je možné zařadit například švýcarskou společnost ZetJet Technologies, která vyrábí elektrické pohonné jednotky pro tzv. pseudosatelity létající ve vysokých výškách. Vyvíjí speciální technologii, která by měla výrazně snížit spotřebu paliva a elektrické energie nutné k pohonu letounu.

O České republice, zemi se silným leteckým sektorem s dlouholetou tradicí, uvažovala firma jako o vhodném místě pro další vývoj technologie již od roku 2017. Našla zde silného partnera, a to České vysoké učení technické, které jí dokáže jako jediné v Evropě efektivně pomoci. V roce 2018 pak vstoupila do kosmického inkubátoru ESA BIC Prague.

Česká expanze do Německa

Ekonomický růst České republiky v posledních letech přispěl k expanzím českých společností do  zahraničí. Mnoho jich dospělo do fáze, že začínají investovat i v německy mluvících zemích. Většina pro svoji zahraniční expanzi volí na prvním místě Německo. Důvodem je kulturní a geografická blízkost, silný německý průmysl a  také fakt, že jde o největší trh v Evropské unii. Mezi takové firmy patří i společnosti Ackee a Pixelmate. V  obou konkrétních případech se jedná o  české technologické firmy, které se zabývají inovacemi a digitalizací.

Jejich příběh je velmi podobný. Díky rostoucímu počtu zahraničních klientů se musely rozrůst a  investovat do  zahraničí. Jejich hlavní sídlo ovšem stále zůstává v České republice, kde se odehrává i hlavní vývoj a další rozvoj společnosti. Cílem inovační strategie i agentury CzechInvest je podpora přesně takových firem. Na nové technologické trendy a projekty s vyšší přidanou hodnotou Česká republika připravena je.

Text: Barbora Račan Ježková

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2019 na straně 32-33.

Štítky Německo, Investice

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.