Příležitosti pro české firmy v Kanadě

Text Tým MPO ČR Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Kanada

Letecký průmysl

Kanada je pátým největším výrobcem letadel a leteckých komponentů na světě. Civilní výroba představuje zhruba 80 % zdejšího leteckého průmyslu, přičemž země zaujímá 3. místo na světě ve výrobě civilních letounů. Uplatnění českých firem lze tradičně hledat ve výrobě částí letadel s turbovrtulovými a proudovými motory. Důraz je kladen zejména na pokročilé technologie v avionice či umělé inteligenci a pokročilé materiály. Srdcem kanadského leteckého průmyslu je Québec, který je pro tento sektor také partnerem ČR v programu DELTA 2 agentury TA ČR pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu. Kanada hraje důležitou roli i ve vývoji vesmírných technologií a v čele s Kanadskou vesmírnou agenturou je perspektivním partnerem pro česká řešení.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Kanadský ropný průmysl je světovou technologickou špičkou, avšak patří mezi nejvíce postižené koronavirovou krizí a nízkými cenami ropy, což negativně ovlivní celou ekonomiku. V minulých letech pokračovala realizace několika již dříve rozpracovaných projektů —těžby bitumenu a výstavby ropovodů a plynovodů či projektu na stavbu terminálu na zkapalněný plyn v Britské Kolumbii. Kanada bude potřebovat konkurenceschopné důlní a těžební technologie, zařízení a příslušenství a další inovativní položky.

Nanotechnologie

Příležitostí pro české firmy je také rozvoj nanotechnologií a nanomateriálů, které nacházejí široké uplatnění v řadě oborů, jako je elektronika, zdravotnictví, strojírenství, chemický, automobilový, kosmický a vojenský průmysl či ochrana životního prostředí. Nanotechnologie a pokročilé materiály získaly v Kanadě na významu v souvislosti s pandemií, české nanotechnologie včetně nátěrů však na trhu prorazily již dříve.

Zdravotnictví a farmacie

I když kanadský dovoz medicínských přístrojů a jiného technického zařízení a dovoz farmaceutických produktů je poměrně značný, české firmy jsou mezi dovozci zastoupeny jen velmi zřídka. Jako perspektivní se tedy jeví možnost rozšíření českých dodávek např. zdravotnických zařízení a nemocničních lůžek, jejichž dodavatelé na trhu chybějí. Zajímavé příležitosti může nabízet trh medicínských analytických přístrojů a v neposlední řadě i řešení v oblasti eHealth.

ICT

Úspěch slaví dlouhodobě vývoj SW, počítačové služby včetně ICT velkoobchodního prodeje. Velkou perspektivu mají obory spojené s umělou inteligencí a informační technologie spojené s robotikou, kyberbezpečností a pokročilou výrobou. To se odráží i ve zřízených superklastrech pro Al v Montréalu, pro pokročilé výrobní technologie v Torontu či pro digitální technologie ve Vancouveru. Spolupráci v Al nabízí i albertský Edmonton, přičemž celá provincie je rovněž partnerem ČR v programu DELTA 2.

Potravinářský a zemědělský průmysl

Mezi hlavní položky zemědělského a potravinářského dovozu do Kanady patří víno, potravinové přípravky, pekařské výrobky, krmivo pro psy a kočky a káva. Existuje i poptávka po nových technologiích spojených se zemědělstvím (drony, smart agriculture).

Železniční a kolejová doprava

Kanada má jednu z nejrozsáhlejších železničních sítí na světě a tento segment hraje významnou roli i v českých vývozech. Předpokládá se, že dále poroste. Železniční doprava je v Kanadě důležitá také při přepravě nerostných surovin. Poptávka po materiálu pro stavbu železničních tratí, údržbě, ale i po vlakových soupravách je vysoká. V řadě kanadských měst se realizují či připravují projekty dopravní infrastruktury (kolejové tratě, tramvaje, mosty, tunely, silnice) a české firmy mají šanci se na nich podílet subdodávkami (ocelové konstrukce, části kolejových vozidel, technologie frézování vozovky).

Text: Tým MPO ČR

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2020 na straně 21.

Štítky Kanada

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.