Jak zvýšit energetickou soběstačnost firem

Publikováno

Naše firma, asi jako všechny ostatní, v posledních měsících čelí enormnímu zvyšování cen energií. Zejména cena elektřiny je pro nás stěžejní. Zaznamenal jsem, že KB poskytuje svým firemním klientům nabídku komerční instalace fotovoltaické elektrárny. Pro jaké firmy je tato nabídka vhodná a co konkrétně představuje? Ing. Štěpán Rybář, finanční ředitel, ECO Finance Group s.r.o.

Odpovídá Pavel Beran, vedoucí Energetických projektů, KB

Fotovoltaika za korunu

Komerční banka a Société Générale Equipment Finance (SGEF) ve spolupráci s ČEZ ESCO vychází vstříc rostoucímu zájmu firem o komerční instalace fotovoltaických elektráren (FVE) v rámci jejich podnikových provozů. Pro firmy je hlavním benefitem úspora nákladů na energie, snížení uhlíkové stopy a ochrana životního prostředí. Pořízení FVE do vlastnictví firmy, ať už formou samotného úvěru s dotací, či v kombinaci s vlastními prostředky, je poměrně zdlouhavé a administrativně náročné, navíc zatěžuje bilanci společnosti. Právě na absenci vstupních investic reaguje KB a SGEF, která nyní ve spolupráci s ČEZ ESCO spustila nový produkt „Fotovoltaika za korunu“. Díky němu si mohou firmy pořídit střešní panely bez nutnosti investovat vlastní prostředky a zároveň jim odpadne starost o provoz elektrárny, a to včetně souvisejících administrativních či technických záležitostí. Tímto způsobem mají společnosti také fixovanou cenu elektřiny a jsou chráněny před trendem rostoucích cen energie.

Firmy následně splácejí investici v cenách odebírané elektřiny z jejich FVE, která se po patnácti letech za jednu korunu stává jejich majetkem. Nemusí se přitom jednat pouze o firmy, stejnou nabídku mohou využít i municipality. Splátky investičních nákladů v cenách elektřiny odebrané z jejich FVE jsou minimálně stejné či nižší než při klasickém odběru, a to díky absenci distribučních poplatků. Z našeho pohledu by se o toto řešení měly zajímat zejména:

• společnosti, které mají ve svých závazcích omezování uhlíkové stopy;

• firmy, které řeší úspory nákladů, a např. FVE v kombinaci s bateriovým úložištěm jim může pomoci vykrývat energetické špičky;

• firmy disponující velkými halami s enormní potřebou chlazení, např. v potravinářském průmyslu. Zde je zejména v létě symbióza mezi potřebou chlazení a výrobou potřebné energie ze slunce téměř dokonalá.

Posouzení vhodnosti nainstalování FVE v rámci firemního provozu je dáno řadou aspektů. Asi nejzásadnější je objem odebírané energie, který by měl být minimálně 200 MWh/ročně, dále profil spotřeby energie, velikost a orientace střechy atd. Pro společnosti, které tento způsob pořízení fotovoltaiky zvažují, připraví kolegové z ČEZ ESCO obratem zdarma nezávaznou indikativní nabídku.

Podporujeme vaše investiční záměry

Jsme rádi, že můžeme se svými firemními klienty diskutovat a ovlivňovat podobu jejich nových investičních záměrů, a díky tomu podporovat ty bez negativních dopadů na životní prostředí. Skutečnost, že je mezi našimi klienty téměř 50 % korporátních firem v ČR, je o to více zavazující. Navíc trendu instalace FVE nahrávají nemalé finanční prostředky z řady evropských i národních podpůrných programů.

Zdroj: KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2022 na straně 47.

Štítky Environment, Fotovoltaika, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.