Digitalizace a robotizace je pro menší firmy oříškemOtevírají se jim dveře k novým dotačním zdrojům

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Nedávný průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR poukázal na propastný rozdíl mezi velkými a menšími hráči, kdy průmyslové roboty využívá jen 13 % menších a středních firem. Přitom potenciál pro využívání těchto nástrojů je poměrně velký, protože polovina firem deklarovala zájem do nich investovat.

Vstupních bariér přibývá

Podle průzkumu byly za největší bariéru robotizace ve firmách nepřekvapivě považovány vysoké vstupní náklady. Bohužel navíc v této souvislosti firemní zdroje značně oslabila dlouhá koronavirová krize. O další odsátí investičních rezerv se nyní doslova „stará“ vysoká inflace tažená zejména růstem cen energií, který prodražuje téměř všechny vstupy. To vše umocňuje válečný konflikt na Ukrajině, jenž kromě sankcí uzavřel řadě společností významná obchodní teritoria.

Zaručený návod, jak eliminovat tyto těžkosti, neexistuje. Je to spíš mix opatření, která pomohou firmám čelit těmto vlivům. Jedním z nich je zvyšování produktivity a orientace na výrobu finálních produktů s vyšší přidanou hodnotou, která se bez robotizace či automatizace výroby neobejde. V tomto ohledu je pomyslným světlem na konci tunelu či vítaným stimulem paleta nových dotačních zdrojů na digitalizaci či inovativní technologie, které jsou nyní před spuštěním.

Miliardy korun na digitalizaci a robotizaci

Zejména malé a střední podniky, pro něž je řada nových dotačních titulů určena, s netrpělivostí očekávají jejich spuštění. V novém dotačním období, které poběží až do konce roku 2028, budou moci představitelé firem žádat na digitalizaci a robotizaci až 15 miliard korun. A to zejména prostřednictvím Národního plánu obnovy, Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Technologické agentury ČR a Fondu pro spravedlivou transformaci, který je určen pro uhelné regiony. Spektrum podporovaných investic je poměrně široké, jde např. o HW, SW, vnitropodnikové systémy (logistika, účetnictví, docházka apod.), čtečky, skenery, QR kódy, kybernetické zabezpečení, cloudy, prvky s využitím umělé inteligence, ERP systémy, výrobní či nevýrobní technologie...

Spolehlivý finanční partner je základ

Pro realizaci každé náročné investice je důležitá volba nejen silného finančního partnera, ale i takového, který má zkušenosti se zprostředkováním veřejné podpory z evropských či národních zdrojů či s využíváním různých zvýhodněných záručních či úvěrových produktů. Výhodou našich klientů je, že takového zprostředkovatele mají v týmu KB EU Point, respektive naší dceřiné společnosti KB Advisory. Díky specialistům těchto týmů umíme klientům pomoci s technickým nastavením projektu, vyhledáním vhodného dotačního či nedotačního zdroje a kompletním vyřízením celého dotačního procesu. Tedy od podání dotační žádosti přes výběrové řízení na dodavatele řešení až po nezbytnou administraci a vyplacení dotace.

Věřím, že tento servis napříč různými oblastmi poskytovaný pod jednou „KB střechou“ pomůže firemním klientům využít nadcházející investiční příležitosti naplno.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2022 na straně 33.

Štítky digitalizace, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.