Stát rozšíří podporu malým a středním podnikům v rámci rozvojové spolupráce

Text Hana Hikelová Foto Hatcom Publikováno

Malé a střední podniky, které se zapojí do českých projektů rozvojové spolupráce v chudších zemích, získají silnější podporu tuzemských státních institucí. Kromě dotace České rozvojové agentury (ČRA) budou moci čerpat finanční prostředky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) ve formě zvýhodněných úvěrů či garancí. Pojištění těchto projektů v zahraničí pak nabídne Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP).

Koordinaci aktivit v rámci rozvojové pomoci a zapojení českých malých a středních firem předpokládá memorandum o spolupráci, které podepsali představitelé ČRA, ČMZRB a EGAP během letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

„Je zřejmé, že rozvojových cílů není možné dosáhnout bez zapojení soukromého sektoru. Naše projekty ale mohou být zároveň příležitostí pro české podnikatele,“ řekl ředitel ČRA Pavel Frelich.

Signatáři memoranda se dohodli na koordinaci aktivit a výměně informací jak při realizaci národních programů rozvojové pomoci, tak při implementaci iniciativ Evropské unie.

„Naším hlavním cílem je podporovat exportní aktivity českých firem s tím, že stále větší pozornost věnujeme právě projektům malých a středních podniků. Jsem přesvědčen, že podpora exportu se musí s rozvojovou spoluprací vhodně doplňovat. Zapojení do rozvojových projektů může českým firmám otevírat brány na další trhy a k dalším podnikatelským příležitostem,“ potvrdil generální ředitel EGAP Jan Procházka.

ČRA, ČMZRB a EGAP budou mimo jiné spolupracovat v rámci projektů partnerství B2B – business to business partnership. Poskytnou tedy podporu českým firmám, které budou realizovat projekt rozvojové spolupráce společně se soukromým partnerem v zemi, do které míří česká rozvojová pomoc.

„Podpoře malých a středních podniků se věnujeme už čtvrt století. Nyní chceme v rámci našich možností podpořit také jejich aktivity na zahraničních trzích, například formou předexportní podpory. Věříme, že takové projekty mohou být prospěšné nejenom pro příjemce rozvojové pomoci, ale také pro další růst českých firem,“ uvedl předseda představenstva ČMZRB Jiří Jirásek.

Malým a střední podnikům se výhledově rýsují i další možnosti, jak získat v rámci projektů rozvojové spolupráce vyšší finanční podporu. „Pro projekty podporované Českou rozvojovou agenturou je velmi důležitá chystaná transformace stávající ČMZRB na Národní rozvojovou banku. Až bude proces transformace dokončen a Národní rozvojová banka získá evropskou akreditaci, možnosti podpořit soukromý sektor v rámci rozvojové spolupráce se výrazně rozšíří. Také bude možné více využít prostředky z evropských fondů a z programů Evropské komise,“ dodal Pavel Frelich.

Text: Hana Hikelová

Foto: Hatcom

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2017 na straně 75.

Štítky Podpora exportu, MSP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.