43 miliard korunTo je hodnota exportu pojištěného agenturou EGAP v loňském roce

Text Radek Bednařík Foto Shutterstock Publikováno

Rok 2017 patřil v pětadvacetileté historii Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) určitě k těm významnějším. Podařila se řada věcí – EGAP pomohl českým vývozcům s jejich zakázkami ve více než 30 zemích světa a celkem pojistil export za téměř 43 miliard korun. Pracovníci věnující se vymáhání pohledávek vytvořili historický rekord, když dokázali z dlužných pohledávek získat pro pojišťovnu téměř 1,6 miliardy korun.

Stoupá podpora malých a středních podniků

Loňský rok se řadí mezi úspěšné i z pohledu malých a středních exportujících podniků, které požádaly EGAP o podporu prostřednictvím pojištění. „V roce 2017 jsme v odvětví MSP pojistili obchody za necelé dvě miliardy korun a podepsali přes osmdesát pojistných smluv,“ popisuje generální ředitel EGAPu Jan Procházka. „V podpoře malých a středních podniků budeme určitě pokračovat,“ dodává. Podle něj má pojišťovna na to, aby letos překonala loňská čísla, zejména pokud jde o počet smluv uzavřených s exportéry z řad MSP.

Příkladem menší, ale přitom úspěšné české firmy může být společnost Příhoda. Výrobce špičkových tkaninových potrubí pro distribuci vzduchu z Hlinska se rozhodl investovat do svých dceřiných společností v Číně a Mexiku přes dvacet milionů korun a EGAP mu tyto investice pojistil.

Samotná Čína v roce 2017 patřila na špici v objemu pojištěných obchodů. Kromě ní se čeští exportéři výrazně zajímali rovněž o Ázerbájdžán, kam směřoval podpořený export za více než sedm miliard korun. Pomyslné třetí místo obsadila s více než pěti miliardami pojištěného vývozu Gruzie.

Smlouvy se zahraničními pojišťovnami

Kromě konkrétních obchodů pracoval EGAP v loňském roce i na prohloubení spolupráce s partnerskými zahraničními pojišťovnami. Uzavřené dohody umožní do budoucna jednak podporu českých exportérů v nových teritoriích a také přináší širší možnosti pojištění jejich vývozu v destinacích či oborech, ve kterých již působí.

Konkrétně loni v červnu podepsal EGAP s pojišťovnou EXIAR, svým ruským protějškem, memorandum o společné podpoře obchodu a investic v oblasti jaderné energetiky. „Naše spolupráce se bude týkat zejména projektů ve třetích zemích. Nyní můžeme podpořit subdodávky českých firem při výstavbě jaderných elektráren, kde bude hlavním dodavatelem společnost Rosatom,“ uvedl při podpisu Jan Procházka.

EGAPu se také podařilo po usilovném vyjednávání uzavřít oboustrannou zajistnou smlouvu s japonskou pojišťovnou NEXI. „Vzájemná spolupráce umožní sdílet rizika z pojištění společných vývozních projektů do třetích zemí. Pomůže tak ke zvýšení podpory českých exportérů, kteří se snaží prosadit na těchto trzích,“ uvedl při podpisu místopředseda představenstva EGAP Marek Dlouhý.

EGAP loni pokračoval v tom, co započal již před pětadvaceti lety. Podporoval české vývozce především v rizikových teritoriích, tedy tam, kde je běžné komerční pojišťovny nepojistí. Za čtvrtstoletí své snahy pojistil export za více než 800 miliard korun a české společnosti i s pomocí státní pojišťovny vyvezly své zboží a služby do 117 zemí světa.

Na této snaze se do budoucna nic nemění. „Naším cílem vždycky bylo a bude pomáhat šikovným českým společnostem pronikat na zahraniční trhy, podporovat náš export, a tím i českou ekonomiku. Podmínky okolo nás se mohou měnit, ekonomická situace zlepšovat či zhoršovat, ale náš hlavní cíl zůstává stejný,“ uzavírá generální ředitel EGAPu Jan Procházka.

Text: Radek Bednařík

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2018 na straně 71.

Štítky Podpora exportu, EGAP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.