Dostupnější pojištění exportérům ohroženým pandemií

Text Jan Černý Foto Shutterstock Publikováno

EGAP nabízí pomoc českým exportérům, kteří jsou ohroženi ekonomickými důsledky virové pandemie. Snížil poplatky, zkrátil čekací dobu a aktuální žádosti vyřizuje přednostně.

Ekonomické dopady pandemie viru covid-19 pocítí všichni exportéři. V tuto chvíli nelze přesně odhadnout, o kolik nebo na jak dlouho se objem vývozu českých firem do zahraničí sníží, či se, jak někteří předpovídají, dokonce propadne. Všechny dosavadní scénáře ovšem počítají se snížením platební schopnosti firem, která vždy takový vývoj doprovází, podobně jako symptomatické průvodní jevy provázejí nějakou nemoc. Pandemie, která částečně ochromila ekonomiku prakticky na celém světě, dokáže vážně podlomit kondici i do té doby zcela zdravých firem. I bezproblémoví odběratelé se tak mohou dostat do situace, kdy nebudou moct zaplatit svým dodavatelům. Právě na hrozbu takové „diagnózy“ reagovala pojišťovna EGAP hned po vyhlášení karanténního stavu.

„Česká ekonomika je na exportérech závislá a my se snažíme přizpůsobit naše služby tak, abychom jim v této složité době pomohli. Chceme, aby české zboží nadále směřovalo do zahraničí navzdory rostoucím rizikům,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP Jan Procházka. Pojišťovna proto ve výjimečné situaci připravila „balíček první pomoci“ pro české exportéry. „Balíček není úplně přesné pojmenování, protože se nejedná o nové produkty, ale o úpravu těch dosavadních tak, aby v naléhavé situaci co nejlépe reagovaly na potřeby tuzemských vývozců,“ dodává Jan Procházka.

On-line žádost pro malé i střední podniky

Všem vývozcům včetně malých a středních firem EGAP výrazně snížil poplatky u produktů kryjících nová rizika. Přednostně vyřizuje žádosti o pojištění pro vývozce, kteří hledají nové odběratele, a zkrátil dobu potřebnou pro uznání nároku na pojistné plnění u pojištěných úvěrů z 6 měsíců na 3 měsíce a u pojištěných záruk z 3 měsíců na jeden. Po celou dobu karantény je přitom chod systémů zaručen směnným provozem, v němž pracovníci pojišťovny využívají především telefonická jednání. Právě v době, kdy jsou osobní jednání z pohledu zdravotní bezpečnosti nežádoucí, se projevují výhody bezkontaktní on-line žádosti na adrese eol.egap.cz, kterou jako novinku EGAP spustil loni na podzim.

„Počet žádostí o pojištění se hned v prvních dnech karantény prakticky zdvojnásobil. Zájem o pojištění roste, protože rostou obavy exportérů z toho, zda dostanou za svoje dodávky zaplaceno. Zatím na vyřizování této poptávky stačíme,“ řekl v polovině dubna Jan Dubec, ředitel odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů.

Pojistíme i „Evropu“

Možnost, že se tým vyřizující nové žádosti o pojištění ocitne zavalen pod hromadou poptávek, je ale docela reálná. Nově totiž může EGAP pojišťovat i vývoz do zemí, do kterých dosud jako specializovaná státní instituce za zajišťování úvěrů tuzemských exportérů nemohl. V době poklesu hospodářského růstu a nejistoty na trhu totiž klesá i chuť běžných komerčních finančních a zajišťujících domů pouštět se do rostoucích rizik. Exportéři pak hůře shánějí financování pro své aktivity. Proto Evropská komise výjimečně povolila takzvaným ECAs (Export Credit Agencies) – jako je v Česku EGAP – operace i na trzích zemí Evropské unie a dalších bohatých států, například USA. V praxi to znamená, že EGAP se tak může podílet i na zajišťování exportu na trh největšího obchodního partnera Česka – Německa.

Text: Jan Černý

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2020 na straně 60-61.

Štítky Pojištění, EGAP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.