Finanční stabilita je základem rozjezdu firem

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Zářijové vydání TRADE NEWS každoročně reflektovalo jednu z významných událostí mezi firmami na tuzemském trhu, a sice Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Letošní koronavirová situace však bohužel znemožnila i toto tradiční setkání největších průmyslových hráčů u nás a v Evropě. Ale i když covid-19 ještě zdaleka nesložil zbraně, zdá se, že firmy znovu nabírají dech a některým se daří stejně či lépe než před krizí.

Ekonomika nabírá dech?

Nástup léta a vyšších teplot bohužel nenaplnil optimistická očekávání, že se virus oslabí. Společně s rozvolněním původních restriktivních opatření se epidemiologická situace zhoršuje. Nicméně její současný průběh nenasvědčuje tomu, že by opětovně mělo dojít k zavírání celých ekonomik či sektorů. Návrat ekonomické úrovně do období před koronavirem však rozhodně nebude rychlou záležitostí. Podle našich ekonomických prognóz předpokládáme, že na hodnoty konce roku 2019 se dostaneme v závěru roku 2021. Po pravděpodobně jednom z nejhlubších propadů v novodobé historii české ekonomiky očekáváme, že toto čtvrtletí by mohlo být již ve znamení stabilizace. První známky oživení by měl přinést závěr letošního roku.

Pomalý, ale přesto rozjezd

Optimismus částečně přinesly i výsledky nedávné nezávislé ankety agentury Ipsos pro AMSP ČR a Komerční banku, které mapují pohled malých a středních podniků na jejich současnou situaci. Polovina dotázaných firem uvedla, že se jim byznys již opět pomalu rozbíhá, u třetiny byznys dokonce funguje stejně jako před krizí. Nicméně záleží na sektoru, v němž firma působí. Na rozdíl od obchodních firem či stavebnictví není situace stále optimální v cestovním ruchu, exportu či zpracovatelském průmyslu.

Vyčkávání do konce roku

Navíc je jasné, že pro mnoho firem nebude byznys fungovat stejně jako před krizí. Jsou tak vystaveny nutnosti hledat nové obchodní příležitosti či jiné obchodní modely. A to se bez investic neobejde. 72% malých a středních podniků se v anketě vyjádřilo, že v následujících 12 měsících plánují nové investice. Ty budou směřovat zejména do nákupu strojů, technologií, firemních vozidel a digitalizace. Zároveň ale téměř všechny firmy vyčkávají se svými investicemi na vývoj situace do konce letošního roku. Pro naši otevřenou a exportně orientovanou ekonomiku je pak zásadní dění na zahraničních trzích.

Podpora COVID III

Je potěšující, že se KB stala největším poskytovatelem finančních prostředků z vládního programu COVID III. Na začátku září jsme poskytli přes 5 miliard korun v nových úvěrech se zárukou ČMZRB, tedy nejvíce z celkového objemu rozděleného bankami v ČR. I přes vysoká čísla je čerpání z programu COVID III nižší, než jsme předpokládali. Což potvrzují i zjištění zmiňované ankety Ipsos, která uvádí, že program zatím využilo pouze 22 % firem. Mezi hlavní důvody, proč firmy nevyužily tento podpůrný program, uvedli jejich zástupci dostatek vlastního kapitálu, neochotu se více zadlužovat či skutečnost, že aktuálně ve firmách omezili výdaje na nutné minimum, kdy jim v tomto ohledu velmi pozitivně přispěl program Antivirus na úhradu mzdových nákladů.

Dostatek vlastního kapitálu je dobrým signálem pro nastartování byznysu. I zmiňované plánované investice hodlá téměř polovina firem pokrýt z vlastních zdrojů a třetina pak bankovním úvěrem. V tomto ohledu je zajímavým zjištěním, že třetina firem, která COVID III nevyužila a ani jej při současném nastavení neplánuje využít, by při možnosti zajištění investičních úvěrů tuto možnost zvažovala. To by mohl být určitý impulz pro stát, jakým směrem by se mohla vyvíjet další podpora českých firem a ekonomiky, protože i firmy mají chuť, respektive považují za nezbytné investovat.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2020 na straně 45.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.