Afrika v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno

Po Asii a Americe je Afrika třetím největším kontinentem. Počtem obyvatel se však řadí na druhé místo, když téměř každý pátý obyvatel planety je Afričan. Na celosvětovém HDP se černý světadíl podílí jen necelými 3 %. Ve dvacítce nejchudších zemí planety se 17 nachází právě zde. Na druhé straně HDP Afriky zaznamenává v poslední dekádě slušné přírůstky, okolo 4 % ročně.

Zemědělství představuje klíčový obor, vždyť zaměstnává téměř polovinu populace a tvoří sedminu HDP. Proto se věnujeme obchodu s dvojicí komodit, které se zemědělstvím souvisejí.

Počet obyvatel / Hrubý domácí produkt

Import traktorů a tahačů / Import žacích nebo mláticích strojů

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2019 na straně 64-65.

Štítky Afrika, Strojírenství, Zemědělství

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.