Čína a Mongolsko v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno
thumbnail Čína thumbnail Mongolsko

Země středu je nejlidnatější zemí planety s téměř 1,4 miliardy obyvatel. Čínské hospodářství roste minimálně o 6 % ročně už 40 let. Ještě v roce 2007 byla čínská ekonomika menší než německá. Dnes ji předčí jen USA a vyrovná se součtu Japonska, Německa, Británie a Francie. Pochopitelně tak silného dlouhodobého růstu by nikdy nedosáhla nebýt uměle drženého kurzu měny v kombinaci s dalšími direktivními opatřeními.

Čína je supervelmoc, což dokladuje řadou prvenství. Je největším exportérem, druhým největším importérem, má nejpočetnější armádu a druhý nejvyšší vojenský rozpočet, představuje průmyslového výrobce číslo jedna, má poněkud překvapivě nejvyšší počet bohatých lidí (100 milionů Číňanů figuruje mezi deseti procenty nejbohatších jedinců), do země proudí nejvíce přímých investic, má největší peněžní rezervy a je největším věřitelem USA.

Mongolsko, druhý největší vnitrozemský stát na světě, je populačně téměř 500krát menší než Čína. Kdysi mocná říše vedená čingischánem je dnes málo rozvinutým státem s ekonomikou založenou na těžbě nerostů a pastevectví. Mongolsko se svým drsným klimatem i přelidněná a silně průmyslová Čína mají vysoké energetické nároky. Na vedlejší straně se věnujeme obchodu s některými komoditami souvisejícími s energetikou.

Počet obyvatel / Hrubý domácí produkt

Import klimatizačních zařízení / Import galvanických článků a baterií

Import elektrických akumulátorů / Import palivových článků a dalších generátorů stejnosměrného proudu s výkonem do 750 W

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2019 na straně 52.

Štítky Čína, Mongolsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.