Severní Amerika v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno
thumbnail USA thumbnail Kanada

Představuje třetí největší světadíl po Asii a Africe. Počtem obyvatel (téměř 600 milionů) zaujímá až čtvrté místo. Ovšem výrazně překonává Evropskou unii (450 milionů), která oslabila vystoupením Spojeného království. Severní Amerika disponuje nejvyšším HDP s téměř 50 tisíci americkými dolary na obyvatele. Pro srovnání: EU značně zaostává, když dosahuje jen 36 tisíc amerických dolarů na hlavu.

Spojené státy i Kanada se řadí mezi nejvyspělejší země světa. USA je největší ekonomikou, když vytváří téměř čtvrtinu světového HDP, Kanadě náleží 10. místo s 2% podílem. Obě řídce osídlené země mají ohromné přírodní bohatství a velký vnitřní trh. USA těží z faktu, že americký dolar je nejvýznamnější rezervní měnou. Mohou si tak snáze dovolit výrazný obchodní deficit, který je dlouhodobý. Jsou největším importérem, ale v exportu značně zaostávají za Čínou a takřka se jim vyrovná Německo. Kanada si drží vyrovnanou obchodní bilanci a pohybuje se kolem 10. pozice v žebříčku exportérů i importérů.

Americká společnost se vyznačuje výraznou nerovnoměrností příjmů, Kanada naopak relativní rovnoměrností. To se promítá i do přístupu ke zdravotní péči, potažmo do zdraví populace, kde Kanada jasně předčí USA. Avšak co se týče byznysu, je tomu jinak, když čtyři z pěti největších farmaceutických firem světa jsou americké firmy.

POČET OBYVATEL / HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

IMPORT ANTISÉR A JINÝCH KREVNÍCH SLOŽEK / IMPORT PROVITAMUNŮ A VITAMINŮ

IMPORT ENDOSKOPŮ, NÁSTROJŮ A PŘÍSTROJŮ K MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU / IMPORT ELEKTRODIAGNOSTICKÝCH PŘÍSTROJŮ

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2020 na straně 40-41.

Štítky USA, Kazachstán, Severní Amerika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.