V4 v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno
thumbnail Česká republika thumbnail Slovensko thumbnail Polsko thumbnail Maďarsko

Visegrádská skupina je kulturní a politická aliance tvořená čtveřicí středoevropských zemí – Českou republikou, Slovenskem, Polskem a Maďarskem. Mají k sobě blízko nejen geograficky, kulturně, ale i historicky. Celé země či jejich části bývaly součástí téhož státního útvaru (např. Rakousko-Uhersko) nebo sféry vlivu (sovětský blok). Nyní je pojí členství v EU a NATO. Jejich nejvýznamnějším obchodním partnerem je Německo.

V zemích Visegrádské čtyřky žije téměř 65 milionů obyvatel, tj. podobně jako v Británii nebo Francii. Velikostí hospodářství je V4 nejblíž Indonésii, Mexiku nebo Španělsku. V ukazateli HDP na obyvatele podle koupěschopnosti, který zhruba vystihuje ekonomickou stránku životní úrovně, se V4 nachází v blízkosti Španělska, Portugalska nebo Izraele. V tomto ohledu nejvyspělejší Česká republika dosahuje podobných hodnot jako Itálie, Japonsko nebo Nový Zéland.

Nejen kvůli koronaviru, současnému celosvětovému tématu číslo jedna, ale i díky tradici rozvinuté lékařské péče se věnujeme obchodu s vybranými zdravotnickými komoditami.

POČET OBYVATEL / HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

IMPORT JEDNORÁZOVÝCH CHIRURGICKÝCH ROUŠEK A FILTRAČNÍCH POLOMASEK / IMPORT KONTAKTNÍCH ČOČEK

IMPORT OFTALMOLOGICKÝCH NÁSTROJŮ A PŘÍSROJŮ / IMPORT ZUBNÍCH CEMENTŮ A JINÝCH ZUBNÍCH VÝPLNÍ

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2021 na straně 66.

Štítky V4, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.