Lubomír Kovařík: Zákazníkům jsme nabídli online konfigurátorJako první na světě

Text Jana Jenšíková a Věra Vortelová Foto archiv CZG Publikováno

Česká zbrojovka Group si i navzdory pandemii klade nemalé cíle. Chce se stát světovým lídrem ve výrobě ručních palných zbraní a do konce roku 2025 dosáhnout tržeb ve výši jedné miliardy eur. Stojí při tom nohama pevně na zemi, neboť již nyní kombinované tržby CZG a Coltu převyšují půl miliardy eur. Společnosti se podařilo udržet výrobu díky přísným protiepidemickým opatřením, která zavedla již v polovině března loňského roku. Po počátečních komplikacích s dopravou loni na jaře, kdy pandemie světový obchod zaskočila, se podařilo stabilizovat také export.

Read in English

„Vidíme příležitosti pro další růst v oblasti zakázek pro ozbrojené složky i na civilním trhu, kde nestíháme uspokojovat poptávku po produktech CZ. Příznivý efekt očekáváme také od budoucí spolupráce mezi CZG a Coltem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,“ říká Lubomír Kovařík, prezident a předseda představenstva CZG – Česká zbrojovka Group.

Vstup na burzu a příležitost pro investory

„Vstupem našeho holdingu na pražskou burzu cenných papírů v loňském roce jsme sledovali dva cíle: dosáhnout maximální transparentnosti, posílit tak naši důvěryhodnost vůči partnerům především na mezinárodních trzích, a získat finanční prostředky na realizaci našich růstových plánů a investorům nabídnout možnost být jejich součástí,“ rozvíjí vizi společnosti její vrcholný představitel.

Dlouhodobým cílem holdingu je posílení pozic ve Spojených státech a vybudování nebo získání výrobní kapacity na americkém trhu. Výnos z prodeje akcií na pražské burze použije CZG na financování stoprocentní akvizice ikonického amerického výrobce Colt a rovněž jeho kanadské dceřiné společnosti Colt Canada Corporation.

Silná pozice doma a export do 90 zemí

CZG vyváží své produkty do více než 90 zemí celého světa. V roce 2020 tvořily výnosy v USA celkem 66 % celkových výnosů skupiny za rok 2020.

V oblasti ručních palných zbraní a vybavení pro ozbrojené složky jsou pro Českou zbrojovku prioritou země NATO a EU a jejím hlavním partnerem jsou české ozbrojené složky (Armáda ČR, Policie ČR a Vězeňská služba). Dlouhodobý vztah je založen na zákaznicky orientovaném přístupu a kvalitním produktovém portfoliu.

Česká zbrojovka dlouhodobě spolupracuje také s ozbrojenými složkami Slovenska a Maďarska, u něhož se jedná o přenos technologií. V jejím exportním spektru však najdeme i kontrakty s ozbrojenými složkami Polska, Rumunska, Brazílie či Thajska. „Naše útočné pušky Bren 2 používá také nejprestižnější protiteroristická jednotka francouzského četnictva GIGN nebo ochránci afrických parků v Keni, jimž naše zbraně pomáhají chránit divoká zvířata a bojovat proti pytlákům,“ zmiňuje některé zajímavé zákazníky předseda představenstva.

APAC posiluje

Trend významného zvyšování tržeb zaznamenala skupina CZG zejména u zemí asijsko-pacifického regionu (APAC). Velmi atraktivního zákazníka představuje například Singapur. „Vždycky požaduje nejvyšší kvalitu a je za ni také ochoten zaplatit. Výběrová řízení na nákup výzbroje pro ozbrojené složky tam probíhají plně transparentně a velkou roli hrají uživatelské testy. Singapurské ozbrojené složky mají vysokou referenční hodnotu, jelikož patří v regionu k těm nejlepším, a lze říct, že udávají trend ve výzbroji a výstroji,“ hodnotí singapurský trh Lubomír Kovařík. Nejvýznamnější zakázkou byla dodávka necelých dvou tisíc kusů pistolí CZ P-07 pro tamní ministerstvo vnitra v letech 2016 a 2017.

Dalším silným trhem v regionu je Indonésie, která vynakládá na vyzbrojování svých ozbrojených sil pravidelně značné prostředky. Produkty CZ míří každý rok především ke složkám ministerstva vnitra.

„Naším nejsilnějším zákazníkem v regionu je však dlouhodobě Thajsko, kam jsme vloni dodali zboží za více než 170 milionů korun a máme tam také rozjednány jedny z největší obchodních příležitostí pro ozbrojené složky. Značný potenciál vnímáme v Indii, kde rozjíždíme spolupráci s místními partnery v rámci projektu transferu technologií. Největší dodávka asijským ozbrojeným složkám putovala do Malajsie. Předloni to bylo deset tisíc kusů pistolí CZ P-10 C pro policii. Aktuálně nejrychleji rostoucím trhem v regionu jsou pro nás Filipíny, a to díky civilnímu sektoru i bezpečnostním složkám. To však zdaleka nejsou všechny zakázky,“ shrnuje pozice společnosti na trzích APAC předseda představenstva.

Klient jako spolutvůrce

„Jako první firma na světě v našem oboru jsme uvedli na trh plně funkční konfigurátor, který nabízí několik set tisíc kombinací nastavení sportovní zbraně přesně podle přání a individuálních preferencí koncového zákazníka. Každá zbraň je originál, a to přímo z výroby. V době koronavirové pandemie, kdy jsou maloobchodní prodejny uzavřeny, tvoří konfigurátor páteřní distribuční kanál v ČR,“ představuje speciální službu na míru Lubomír Kovařík.

Projekt online zbraňového konfigurátoru, díky němuž si může běžný zákazník vlastnící zbrojní průkaz sestavit sportovní zbraň přesně podle svých potřeb a obohatit ji řadou unikátních doplňků a příslušenství co do funkce i designu, spustila Česká zbrojovka, dceřiná společnost CZG, v říjnu 2019. Všechny změny, které si zákazník zapracuje do návrhu, se mu okamžitě zobrazí v náhledu i s cenou. Nakonfigurovaná zbraň je po objednání sestavena přímo v České zbrojovce a do čtrnácti dnů expedována příjemci. Tato novinka v prodeji zbraní je dostupná v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Německu, ale v plánu jsou i další země.

Zákazníci slyší na inovace

I přes složité podmínky, které s pandemií dolehly na globální ekonomiku, se společnosti podařilo zachovat tok novinek na trh. „Vnímám to jako jeden z nejdůležitějších faktorů pro naše úspěšné fungování. Zásluhou inovací se nám podařilo splnit plán roku 2020: vyrobit a prodat nejvyšší počet zbraní v historii společnosti,“ zdůrazňuje mnohaletou tradici investic do výzkumu a vývoje, využívání nejmodernějších technologií a přínos spolupráce s univerzitami a vědeckými institucemi Lubomír Kovařík. Do výzkumu a vývoje Česká zbrojovka Group pravidelně investuje okolo 100 milionů korun ročně a na výzkumně-vývojových aktivitách se podílí okolo stovky zaměstnanců.

Klíčovou roli ve vývoji hraje CARDAM, společný podnik České zbrojovky Group, Fyzikálního ústavu AV ČR a firmy Beneš a Lát. Jeho aktivity doplňuje dlouhodobá spolupráce s řadou dalších vědeckých pracovišť a vysokých a středních škol, jejichž studentům poskytuje Česká zbrojovka stipendia, zadává odborná témata pro zpracovávání diplomových a bakalářských prací a umožňuje vykonávat při studiu odbornou praxi.

Digitalizace akceleruje

Využití pokročilých digitálních technologií za poslední léta prostupuje celou firmou, od virtuálního vývoje nových produktů a jejich simulace až po plánování a řízení výroby. „Pandemie proces digitalizace ještě urychlila. V loňském roce jsme uvedli do provozu vlastní virtuální streamovací studio, které nám v době zrušených veletrhů a omezení cestování umožňuje uvádět nové produkty na trh pomocí kombinace předtočených a živých vstupů a digitální stage,“ uzavírá Lubomír Kovařík.


Struktura CZG Group

Česká zbrojovka

Hlavní provozní společnost holdingu CZG se sídlem v Uherském Brodě.

CZ Export

Dceřiná společnost plně vlastněná holdingem CZG. Specializuje se na mezinárodní obchod s vojenským vybavením a materiálem a poskytuje služby v oblasti financování, školení a podpory v průběhu celého životního cyklu dodávaných produktů a technologií.

CZ-USA

CZ-USA v americkém Kansas City, vlastněná holdingem CZG, dováží do Spojených států především produkty z výrobního závodu CZG v České republice, ale i řadu brokovnic CZ-USA Field Sport z Turecka.

Dan Wesson

Amerického výrobce pistolí Dan Wesson zakoupila CZG s cílem rozšířit své portfolio pistolí o revolvery a populární model pistole typu 1911. Díky dlouhé historii a specializaci na revolvery je Dan Wesson ve Spojených státech považován za upmarketovou značku.

EG-CZ Academy

Moderní indoorový komplex na sportovní střelbu ve francouzském Quimperu má podpořit rozvoj střeleckého sportu a zvýšit povědomí o bezpečnosti zbraní. U zrodu projektu stál sedminásobný světový šampion a legenda praktické dynamické střelby Eric Grauffel. Akademie je hostitelem řady událostí, soutěží a kurzů spojujících světovou špičku ve střelbě a vysoce kvalitní výrobky České zbrojovky.

Spuhr i Dalby AB

Spuhr je mezinárodně respektovaný švédský výrobce optických montážních řešení pro zbraně. Skupina CZG je od loňského května jeho minoritním akcionářem.

Zbrojovka Brno

Zbrojovka Brno je výrobcem střelných zbraní, především loveckých pušek, s bohatou výrobní historií. Klientům skupiny poskytuje řešení na míru, mj. prostřednictvím online zbraňového konfigurátoru CZ.

CARDAM

Unikátní výzkumné a vývojové pracoviště poskytuje služby aplikovaného výzkumu a vývoje, kompletní inženýrské řešení pro tvorbu nových aplikací a výrobních procesů a pomáhá společnostem v aplikaci znalostí a know-how v nové oblasti aditivního designu a výroby. Je společným podnikem Fyzikálního ústavu AV ČR a průmyslových společností Beneš a Lát a CZG.

4M Systems

Aktivity 4M Systems zahrnují navrhování, výrobu a prodej taktického vybavení pro ozbrojené síly, jako je armáda, policie, celní správa, vězeňská služba či pohraniční stráž. 4M Systems zvyšuje schopnost skupiny nabízet svým zákazníkům širší škálu produktů v komplexních objednávkách a kompletní přezbrojování.


Text: Jana Jenšíková a Věra Vortelová

Foto: archiv CZG

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2021 na straně 20-21.

Štítky obranný průmysl, Inovace, digitalizace, APAC, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.