Plošné spoje, týmy konzultantů a ApollonZákazníci firmy Gatema očekávají rychlost, podporu i stabilitu

Text Vlasta Piskačová Foto archiv Gatemy Publikováno

Stát na „jedné noze“ nemusí být v rozhoupaném podnikatelském prostředí zcela bezpečné. Boskovická společnost Gatema jistí svůj balanc hned třemi opěrnými body: firmám z nejrůznějších odvětví dodává ERP systémy Helios, pro výrobce elektroniky a elektrotechniky umí v rekordním čase zajistit prototypy desek plošných spojů a pro zdravotnictví má audiovizuální systém Apollon. Svým zákazníkům přidává vždycky něco navíc: nadšení, empatii a inovativnost.

Read in English

„Řada firem odstartovala svůj příběh v garáži, Gatema začala v roce 1992 v podkroví,“ zavtipkuje hned v úvodu našeho setkání spolumajitel firmy František Vlk.

Hned na samém začátku se Gatema stala partnerem firmy Asseco Solutions, hlavního dodavatele ERP systémů Helios. Přibližně rok po založení se změnily vlastnické poměry, firma měla pak několik let čtyři české vlastníky. František Vlk je jedním z nich a jako nadšenec pro elektrotechniku to byl právě on, kdo inicioval zahájení výroby desek plošných spojů. „Po ukončení školy jsem pracoval na straně našich dnešních zákazníků. Zabýval jsem se vývojem, navrhoval jsem elektropřístroje i plošné spoje.“ Dnes je právě tato část Gatemy nosnou aktivitou firmy.

V roce 1997 se do Boskovic přestěhovala jak původní část firmy z Kunštátu, tak výroba plošných spojů z Brna. Na přelomu století se počet vlastníků ustálil na počtu tři. Nynější sídlo firmy včetně výrobní haly stojí v boskovické průmyslové zóně od roku 2012. „V té době se rozvinula také naše třetí aktivita, a to audiovizuální systém pro zdravotnictví,“ doplňuje ředitel společnosti. Původní „eseróčko“ se tak přes tříletý statut akciové společnosti stalo v roce 2020 holdingem, který má mateřskou firmu a několik dceřiných společností. Akvizice dalších firem jsou součástí plánů majitelů Gatemy do budoucna.

U prototypů rozhoduje rychlost

Jednotlivé produkty firmy se liší nejen typem zákazníků, jimž jsou určeny, ale také jejich nároky a prioritami. V oblasti plošných spojů jde především o rychlost. „Desky plošných spojů vyrábíme pro odvětví, kde rozhoduje čas. Firmy se předhánějí v uvedení produktů na trh, rychlost a vstřícnost je extrémně ceněna. Zákazník si plošný spoj navrhne a pošle nám data, ze kterých si připravíme výrobní podklady a nastartujeme výrobní proces. Výsledným produktem je neosazená deska plošného spoje.“

V Gatemě se zaměřují na výrobu prototypů, což obnáší dodávky po třech, pěti nebo deseti kusech. Zákazníky jsou vývojáři, kteří elektrické produkty navrhují. Jsou to firmy z oblasti výpočetní techniky, komunikačních systémů, zdravotnictví a všichni další, kteří plošné spoje potřebují. Pro některé klienty se zde vyrábějí i menší stovkové série. Často je totiž třeba docílit určité přesně definované kvality, což se při zadání výroby do Číny nemusí vždy podařit.

„Vidíme přibližně jen týden dopředu,“ uzavírá debatu o této výrobě spolumajitel firmy. Dlouhodobé objednávky v této branži neexistují, nicméně firma důvěřuje tomu, že prototypy pro elektrotechniku a elektroniku budou potřeba stále.

O desky plošných spojů je zájem z celé Evropy, především pak z Německa. Zákazníci přicházejí také ze Skandinávie, zemí Beneluxu a z Velké Británie. Několik z nich je také z Itálie, ale i ze Slovenska, Maďarska, Polska a z Pobaltí.

Tým odborníků má cenu zlata

Zcela odlišně funguje část firmy, která se zabývá podnikovými informačními systémy Helios. „Jsme partnery pro Helios Orange a od roku 1999 také pro největší systém Helios Green,“ vysvětluje František Vlk. Partnerství v tomto případě obnáší jak obchodní stránku věci, tak také spolupráci na vývoji. Gatema se specializuje na výrobní moduly spolupracující s ekonomickou základnou systému.

V Boskovicích sídlí kromě týmu vývojářů a analytiků také konzultanti, kteří systémy prodávají a pomáhají je zákazníkům implementovat. Systémy Helios už odborníci z Gatemy implementovali u nejrůznějších typů zákazníků, od automotive po potravinářskou výrobu.

Může se zdát, že v současné době už každá firma svůj informační systém má a příležitostí pro prodej a implementaci je málo. „Stále vznikají nové firmy a v řadě společností dochází k nejrůznějším změnám, které vyžadují nový systém. Občas se objevují také zákazníci, kteří nejsou spokojeni s přístupem svého nynějšího dodavatele,“ objasňuje ředitel situaci na trhu. Tým konzultantů, vývojářů a analytiků je schopen reagovat na změny u zákazníků a poskytovat odborné konzultace například ve chvíli, kdy se zákazník rozhoduje o nových investicích, třeba v rámci modernizace výroby. To dává týmu Gatemy velkou výhodu.

Příležitosti pro prodej nových informačních systémů se tedy objevují, nicméně obchod je složitější. Firmy dnes vypisují tendry, a přestože účast v nich představuje mnoho práce navíc, analýz a studií proveditelnosti, jsou na tento postup v Gatemě připraveni. „Respektujeme, že zákazník chce kvalitní systém za dobrou cenu. Trh se zprofesionalizoval a naši specialisté na to dokáží reagovat. Při nákupu zařízení a informačních technologií hraje velkou roli přidaná hodnota. A tou může být v našem případě spolehlivá a profesionální podpora a určitá léty vybudovaná stabilita.“

Apollon získává přízeň lékařů po celém světě

Do třetí „přihrádky“ činností firmy Gatema spadá vývoj audiovizuálního systému Apollon. Jde o záznamový systém, který dokáže ve vysoké kvalitě snímat průběh operací. Zdrojem signálu může být kamera nebo endoskop, signál se pak přenáší buď na velký monitor přímo na operačním sále a zobrazuje ve vysokém rozlišení průběh operace, anebo mimo operační sál, například do pracovny primáře. Díky internetu lze signál v reálném čase přenést také do jiné nemocnice kdekoliv na světě, což umožňuje rychlou odbornou konzultaci dalšího postupu operace, přenos lze také využít při vzdělávání mediků. Výsledný obraz si příjemce může pustit na jakémkoliv zařízení, od počítače přes tablet a mobilní telefon. Tyto záznamy lze archivovat, a to s relativně nízkými nároky na kapacitu úložiště. Mohou se pak upravovat pro účely vzdělávání nebo prezentací. Apollon se ke svým zákazníkům dostává především prostřednictvím německého partnera. Své uplatnění našel nejen doma v ČR, ale i na Slovensku, v Polsku, Norsku, Anglii, Velké Británii, Španělsku, Itálii nebo v Jižní Americe – například v Peru.

„Impulzem pro vznik Apollonu byla naše spolupráce s firmou, která podobná zařízení dělala, dobře jsme se znali s částí jejího týmu. Ve chvíli, kdy tito lidé hledali nové zázemí pro své působení, rozhodli jsme se pro spolupráci. Tým se postupně zcela obměnil, avšak Apollon u nás zůstal, vidíme v něm velký potenciál do budoucna,“ říká ředitel firmy s tím, že chtějí i nadále pokračovat ve vývoji produktu samotného, ale také rozvinout proces marketingu a prodeje.

Kromě partnera pro Apollon našla Gatema v Německu také velkého partnera pro desky plošných spojů. Díky němu se do německy mluvících zemí dostává 50 až 60% produkce. „V Německu máme rovněž dceřinou společnost. Je to výrobní firma s pětačtyřiceti zaměstnanci. Vyrábí také desky plošných spojů, ale vzájemně si nekonkurujeme. Tato dceřinka patří k holdingu teprve dva roky, ale spolupráce se rozvíjí k oboustranné spokojenosti, a to i přes nynější překážky v osobním setkávání.“

Rakouský trh je menší, ale i na něm se objevila příležitost pro spolupráci. Iniciativa k akvizici vzešla ze strany firmy, která se v té době rozpadala. Její obchodník však oslovil Gatemu a ta mu vybudovala zázemí.

Přístup k zaměstnancům se v kritických chvílích vrací

A jak se v Gatemě vypořádali s uplynulým obdobím, které přineslo řadu nových překážek a výzev? „Překvapilo mne, jak rychle se nám tehdy podařilo zavést například práci z domova, velmi si také cením přístupu lidí a jejich kázně. Apelovali jsme na osobní zodpovědnost za chod firmy a výsledkem bylo jen velmi málo případů nemoci,“ chválí ředitel firmy své spolupracovníky.

Vedení Gatemy sází na lidský přístup, ke svým zaměstnancům se chová férově a to se pak vrací právě v podobě cenné loajality. Do zaměstnaneckého týmu, který dnes čítá 170 lidí, je nejtěžší najít programátory a zaměstnance odborných profesí. Firma proto intenzivně spolupracuje se školami jak v nejužším regionu, tak také například s brněnským VUT.

Text: Vlasta Piskačová

Foto: archiv Gatemy

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2021 na straně 24–26.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.