Jiří Rušikvas: Mikrovlnná technologie FUTTEC přináší revoluci v opravách výtluků na silnicích

Text a foto FUTTEC Publikováno

Česká společnost FUTTEC, autor patentu na unikátní systém celoročních bezesparých oprav poruch asfaltových vozovek prostřednictvím mikrovlnné technologie, se ve spolupráci se státním podnikem VOP CZ blíží k významnému milníku. Již brzy představí prototyp zařízení FT4, které přináší opravdovou revoluci do oprav českých i evropských silnic. Jeho široké využití přispěje k prodloužení životnosti vozovek, omezení uzavírek a zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Unikátní technologie

Mikrovlnná technologie FUTTEC®, určená především pro preventivní opravy poruch asfaltových vozovek, byla vyvinuta v České republice na základě spolupráce společnosti FUTTEC s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a s VUT v Brně. Jejím principem je mikrovlnné záření s vlnovou délkou 10cm, které dokáže šetrně ohřát směs asfaltového pojiva a kameniva, z níž je tvořena vozovka, na kontrolovanou teplotu 145 °C. Asfaltové pojivo na hranici neporušené vozovky a poruchy tak změkne, ale nedegraduje. Následně se do poruchy přidá přesně nadávkovaná asfaltová směs stejného druhu jako u poškozené asfaltové vrstvy (vyrobená v certifikované obalovně a ohřátá v mikrovlnné peci na 145 °C) a vše se zhutní. Při hutnění a zarovnávání s okolím místa poruchy se nová směs přirozeně prolne s původní vozovkou a výtluk či trhlinu trvale vodotěsně uzavře bez vzniku spáry.

„Patentovaná technologie FUTTEC® je ukrytá v srdci zařízení FT3, které již brzy nahradí třikrát výkonnější stroj FT4: ten dokáže opravit výtluk o velikosti šedesát krát osmdesát centimetrů za pouhých patnáct minut oproti stávajícím pětatřiceti minutám či padesáti minutám při teplotách pod bodem mrazu. Tato metoda pro celoroční preventivní opravy poruch asfaltových vozovek je aktuálně jediná, která dokáže zachovat vlastnosti původního a doplňovaného asfaltového povrchu, jako jsou plasticita pojiva, únosnost a protismykové vlastnosti. Nepoužívá se při ní frézování a bourání, nemá vysoké nároky na strojní vybavení, dopravu materiálu a lidské zdroje, a navíc pracuje zcela beze švů: při opravě nevzniká spára, do níž by mohla zatékat voda a silnici dále narušovat,“ vysvětluje zakladatel společnosti FUTTEC Jiří Rušikvas a dodává: „Na dokončení vývoje a montáže prototypu FT4 spolupracujeme se státním podnikem VOP CZ. Ten nám poté bude poskytovat součinnost při výrobě a servisu dalších zařízení a podílet se na jejich prodeji v rámci České republiky i zahraničí.“

Zdroj: FUTTEC

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2021 na straně 71.

Štítky Nové technologie, Inovace

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.