Rudolf Bochenek: Zisk podnikatele potěší, ale vnímáme i svou zodpovědnost k zaměstnancům a regionu

Text Věra Vortelová Foto archiv BR Group Publikováno

„V letech 2014 a 2015 jsem si splnil sen, když jsem do teprve se rodící skupiny získal krásné české firmy se silnými, tradičními značkami a vymazlenými, zajímavými produkty pro koncové zákazníky, bolatické společnosti Lanex a Conrop a Singing Rock z Poniklé. Poté jsem se rozhodl soustředit se na posilování jednotlivých segmentů a postupně rozšiřovat plastikařinu, jejíž základ u nás položila moje první firma PF Plasty z Chuchelné, a strojařinu, v té době zastoupenou společnostmi Spojmont Ostrava a Lucco z Velkých Albrechtic,“ popisuje Rudolf Bochenek, výhradní majitel holdingu BR Group. V době, kdy přibývá českých podnikatelů, kteří zvažují přesun svých firem do zemí s příznivějšími podmínkami pro podnikání a nižšími náklady na energie, pokračuje ostravský podnikatel v uskutečňování své akviziční strategie ve výrobním sektoru na tuzemském trhu.

Moravskoslezský patriot a někdejší ředitel a později také majitel Štěrkoven Dolní Benešov prodal úspěšnou firmu těsně před finanční krizí v roce 2008. Po několikaleté přestávce začal z kvalitních českých značek v plastikářském a strojírenském oboru a v průmyslovém textilu budovat základy svého dnešního holdingu BR Group.

Jeho vizí se stala záchrana tradičních českých výrobců s rozvojovým potenciálem, kteří se dostali do potíží. Například lisovna kovů Komas z Komárova u Opavy těsně před akvizicí v roce 2018 už nevyráběla a na její další osud čekalo jen několik desítek posledních zaměstnanců. Dnes jich je kolem 150 a firma vykazuje dobré hospodářské výsledky. Za poslední čtyři roky v holdingu přibylo pět dalších firem, které již neměly ve složité době covidu, nepředvídatelného nárůstu cen energií a narušených obchodních řetězců šanci obstát samostatně na komplikujícím se trhu.

„Jsem velmi rád, že se mým společnostem daří a vydělávají, to je samozřejmě pro každého majitele důležité. Ale aktuálně vnímám jako nejpodstatnější, že všechny firmy, které jsem v České republice koupil, nadále vyrábějí, rozvíjejí se a v lokalitách, kde fungují, zaměstnávají místní lidi,“ vysvětluje Rudolf Bochenek.

Z třináctičlenné skupiny se asi nejčastěji připomíná společnost Lanex s více než sedmdesátiletou historií výroby lan v Bolaticích, silným exportem do stovky destinací po celém světě a s vlastním vývojem produktů. Perlou skupiny je ve světě uznávaný výrobce vybavení pro horolezce a ochranných prostředků pro práci ve výškách Singing Rock, který je také významným exportérem na evropské, americké i asijské trhy. Ještě spolu s producentem průmyslových vaků Conrop tvoří tento trojlístek proexportně orientovanou divizi BR Industrial Textile.

K dlouholetým členům holdingu Spojmont a Lucco, které daly základ strojírenské divizi, loni přibyly Strojírny Prostějov. Součástí BR Mechanical Engineering je také nejmenší firma holdingu E-Technik, která navazuje na známou značku ETA. Rudolf Bochenek ji získal v roce 2020 jako součást akvizice plastikářské společnosti IPG Plasty.

V současnosti čelí evropský strojírenský průmysl zpomalení investičních projektů kvůli aktuálním vysokým úrokovým sazbám, promítajícím se především ve stavebnictví, a zbrzdění německé ekonomiky i rostoucí konkurenci na Východě. To jsou momenty, které aktuálně negativně ovlivňují i Bochenkovy strojírny. Naštěstí se mohou opírat o své hlavní konkurenční výhody, jimiž jsou vysoká kvalita, flexibilita a výroba s vysokou přidanou hodnotou. Podstatné je také široké portfolio zákazníků, orientace na různé trhy jak technologickými možnostmi, tak historickým vývojem v jednotlivých firmách, které se postupně propojily do jedné divize. „V divizi se zaměřujeme především na technologicky náročné svařence, kolejový průmysl a montážní celky,“ vysvětluje stabilitu segmentu ředitel BR Mechanical Engineering Pavel Nápravník.

Jednou z posledních akvizic byly v loňském roce Strojírny Prostějov

BR Group v každém autě

Díky spojení více specializovaných firem, lisoven plastů IPG Plasty v Miloticích nad Bečvou, mohelnickému Montixu a Linasetu, lisovně plastů a kovů Forez z Lanškrounska a lisovně kovů Komas si holding postupně vybudoval silnou pozici všestranného dodavatele lisovaných komponentů pro automobilový průmysl. Dnes tvoří dodávky pro automotive více než polovinu tržeb holdingu.

Velkým problémem evropských automobilek se zavedenou a léta úspěšnou výrobou automobilů se spalovacími motory je neschopnost opustit postupně se vyčerpávající výrobní model. Když přihlédneme ještě k vysokým cenám energií v Evropě, přísným emisním normám v EU a tlaku na plnění ekologických cílů, nemusí evropský autoprůmysl přechod na elektromobilitu snadno ustát.

„Přechod se odehrává příliš rychle, tahoun české ekonomiky bude oslabovat a jeho podíl na HDP se nemusí zdařit včas nahradit jiným oborem,“ obává se podnikatel. Jeho automotive divize ale nemusí být nijak zásadně ohrožena, protože dodává převážně díly pro světlomety, které budou zapotřebí i u vozů na další typy pohonu. Jednotlivé firmy z BR Automotive se navíc specializují na produkci s vyšší přidanou hodnotou, například na náročné čiré plasty, na jejich pokovení nebo na spojení kovových a plastových dílů do jednoho výlisku.

„Jen těžko byste dnes na našich silnicích hledali osobní auto, na kterém není žádný díl z naší skupiny. Nyní přidáváme nově ke klasickým termoplastům i termosety, které najdou uplatnění v dalších segmentech plastikářského trhu. Naše nástrojárny mezi sebou kooperují tak, abychom při výrobě nebo úpravě forem dokázali vyjít vstříc i náročným požadavkům zákazníků,“ popsal aktuální kondici šesti firem divize BR Automotive její ředitel Libor Černý.

Část procesu výroby světlovodu na Jaguar X540 v IPG Plastech, robot odebírá dílec z formy

Cesta za co nejvyšší efektivitou celku

Plastikářský obor byl hned po sklářství a výrobě stavebních materiálů také obětí krize způsobené zvyšujícími se náklady na energie, vysokou konkurencí z Východu a nízkými maržemi. Není proto divu, že nabídky na odkup dalších plastikářských firem, jejichž majitelé již ztratili naději, že se navrátí někdejší prosperita, se na stůl Rudolfa Bochenka dostávají stále ve velké míře. Ostravský průmyslník ale vidí perspektivu i v dalším posilování strojírenského segmentu a také průmyslového textilu, jehož výroba ze střední Evropy povážlivě mizí.

Vnucuje se myšlenka, zda není další rozšiřování holdingu a jeho automotive divize v aktuálních evropských podmínkách přílišným rizikem. „Nemyslím. Jednotlivé výroby ve skupině mají různé energetické nároky, jejich trhy kolísají nestejně. Když se jednomu nedaří, skupinu podrží ty, které jsou na tom zrovna dobře. Proto máme heslo, že síla je ve spojení – Power of Unity. Třeba firmy IPG Plasty, Montix nebo Forez jsem koupil ve špatné ekonomické kondici, ale už se stabilizovaly. K energeticky náročným patří kvůli výrobě vlákna na extrudérech naše vlajková loď Lanex, ale je výrobcem špičkových finálních produktů, které jsou poptávány na zahraničních trzích celého světa. A prudký nárůst energií jsme loni v Lanexu řešili krátkodobým převedením části výroby do sesterské společnosti v Polsku, kde jsou energie levnější. Takže jako všichni i my zaznamenáváme různé propady a nárůsty, naštěstí v odlišných segmentech a v různých okamžicích,“ nelituje svých rozhodnutí šéf holdingu. Výhodou skupiny je široké portfolio výrobků a vysoký počet exportních destinací. Snadněji se tak vyrovnává s cyklickými poklesy poptávky v jednotlivých oborech a na různých trzích.

Vysoké akviziční tempo posunulo v loňském roce BR Group mezi nejsilnější subjekty českého průmyslu. V příštím období se chce vedení skupiny soustředit především na vybudování moderní holdingové struktury, v níž jednotlivé firmy budou maximálně těžit ze vzájemných synergií, a koncepční automatizace výroby.

„Musíme srovnat technologickou i znalostní úroveň v jednotlivých firmách, pořízených v různé době a za různých podmínek, abychom dosáhli co nejvyšší efektivity celku. A také se chceme přerodit v moderní holding i myšlením, vizí a filozofií, naučit se hledat v investování do programů ke snížení naší uhlíkové stopy a minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí i zajímavé byznysové příležitosti. Na této cestě nám pomohou specialisté Komerční banky, která je naším dlouholetým finančním partnerem,“ nastínil další plány BR Group její finanční ředitel Martin Volný.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv BR Group

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2024 na straně 62-64.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.