Libor Sedláček: Jediné, co se nemění, je to, že se firma stále mění

Text Jana Jenšíková Foto archiv společnosti GUMEX Publikováno

Jednoduché heslo, které GUMEX, přední tuzemská gumárenská společnost, razí již třicet let. Hovoříme s jejím spolumajitelem a marketingovým ředitelem Liborem Sedláčkem.

Z deseti zaměstnanců na 170

Letos slavíte tři desetiletí existence na trhu. Když se ohlédnete za touto dlouhou historií, co se vám vybaví?

Vybaví se mi tatínek, jak se ve svých 44 letech v garáži zemědělského družstva pokouší obrátit kormidlo svého života. On, bývalý poštovní úředník a zemědělec. Myslím, že jej ani ve snu nenapadlo, že za třicet let bude jím založená firma špičkou v oboru průmyslových hadic a těsnění a v programu Deloitte se dostaneme do Gold klubu nejlépe řízených firem Česka (program Czech Best Managed Companies).

Co pro vás toto kulaté výročí znamená? Prozradíte nám, jaké nejlepší a naopak nejhorší rozhodnutí jste za tu dobu učinili?

V minulosti se nemá smysl šťourat, protože i to dobré i zlé, co nás potkalo, vytvořilo naši současnou firmu, tedy nás. Za nejlepší rozhodnutí považuji, že v roce 2000, když jsme měli zhruba deset zaměstnanců, předal tatínek většinu firmy nám, svým třem potomkům. Dal nám příležitost a my jsme se při budování firemní struktury řídili stejným pravidlem. Snažíme se dávat příležitost dalším a dalším lidem. Osobně mám takové pravidlo, že když už do firmy někoho najmeme, věřím mu, že daný post zvládne. Dnes je nás v Česku a na Slovensku 170.

Když firma táhne za jeden provaz

Jak se vlastně zrodila podnikatelská myšlenka na založení zrovna gumárenského podniku? Měl váš tatínek s tímto materiálem předtím už nějaké zkušenosti?

Otec po odchodu z pošty pracoval v Řempu, kde se vypracoval na vedoucího skladu umělých hmot. Ale uznávám, že k hadicím a těsnění to mělo dost daleko. Po revoluci se ale našla osoba, která otci věřila a poznala v něm čestného a schopného člověka. V tehdejší akciové společnosti Optimit v Odrách, která vyráběla pryžové hadice a ploché pryže, byla obchodní referentkou paní Orságová, která se u vedení firmy přimluvila, a tak otec dostal možnost prodávat jejich výrobky.

Jste rodinná firma, v níž pracujete společně se svým bratrem a sestrou. Netrpíte ponorkovou nemocí?

Máme firmu dobře zorganizovanou. Společně s námi ji řídí kolegové, kteří s námi vyrostli, a i když to jsou mladí kluci, mají naši důvěru a my si vážíme jejich energie, kterou do podniku dávají. Takže na případné spory nejsme téměř nikdy sami v kruhu rodinném. Ostatně domů si práci moc netaháme.

Jaké jsou podle vás hlavní faktory, které přispěly k tomu, že se držíte tak dlouho a úspěšně na špičce v oboru?

Máme jednoduché heslo: „Jediné, co se nemění, je to, že se firma stále mění.“ Tedy pořád pracujeme na plánech, které se snažíme také plnit. Nemusí jít o nic převratného, ale když se po roce ohlédneme, je vždycky vidět znatelný pokrok.

Za tři desetiletí musel trh s pryžovými výrobky projít změnami. Jakými?

Ano, změnila se především legislativa, vše, co je uváděno na trh, je dnes bezpečné, splňuje deklarované parametry a normy. Podstatně se rozšířila šíře sortimentu, který dodáváme, a hlavně jej ve většině případů dokážeme upravit na míru. Tedy tak, aby jej zákazník jen vzal a namontoval do svého stroje. Tento servis nabízíme od roku 2009, kdy jsme ve Strážnici zprovoznili první zařízení jak na úpravu hadic, tak na výrobu plochého těsnění a těsnění v metráži. Vím, že GUMEX evokuje gumu, tedy pryž, ale my jsme se nikdy neomezovali jen na tento materiál. Dodáváme i spoustu kovových dílů, plastové materiály či silikony nebo materiály lepíme.

Pryžové partnerství doma i v zahraničí

Nedávno jste otevřeli novou halu přímo v Brně. S jakým cílem? Co to přinese vašim zákazníkům?

To se tak někdy stane, že k vám některé rozhodnutí prostě přijde samo. A je to i případ našeho nového logistického centra v Brně. Tedy místa, odkud nově zasíláme zákazníkům většinu zboží. Zároveň se nám tím uvolnila jedna z hal sídla ve Strážnici, takže zde přibyly další výrobní technologie a nově montujeme pětiosé obráběcí centrum. Toto digitální zařízení doplníme ještě zařízením na tvarování a svařování plastů. Opět stejný princip. GUMEX může dodat jak samotné plastové desky, které máme v sortimentu docela nově, nebo je upravit na míru podle přání zákazníka. Customizaci máme v krvi, ostatně už jsme našim zákazníkům dodali více než 87 tisíc různých typů výrobků upravených na míru.

Vaše firma působí i na Slovensku. Liší se nějak tamní pobočky od těch v Česku?

Snad jen mentalitou lidí. Někdy se sice nechápeme, ale rozhodně se vždycky vzájemně obohacujeme. Na Slovensku pracujeme podle stejných principů a vycházíme ze zkušeností z Česka. Týká se to jak prodeje zboží, tak jejich vlastního výrobního parku.

Přemýšleli jste někdy například o prodeji, nebo chcete firmu udržet v rodině po další generace?

Je velmi těžké dívat se nebo plánovat mnoho let dopředu. Ta rychlost změn je neuvěřitelná, ale možná to tak cítím jen jako čerstvý padesátník. Nemyslím, že bychom chtěli firmu prodávat, ale možná bychom připustili vstup osvíceného investora, pokud by přišel s know-how, které by nás dostalo na ještě vyšší úroveň a se kterým bychom dokázali razantněji vstoupit i do dodávek služeb a výrobků firmám v západní Evropě.

Jaké největší výzvy očekáváte, řekněme, v horizontu pěti let?

Každoročně s managementem připravujeme tříletý plán. Nejde v něm ani tak o detailní čísla jako o celkový koncept, jak bude firma fungovat. Popisujeme v něm, co jsme za uplynulý rok dokázali, a díváme se dopředu. Letos má náš plán 28 stran a je plný drobných i větších výzev.

Osobně bych si přál, abychom dokázali být stále lídrem trhu a v ideálním případě vyvinuli nový výrobek, který bude u našich zákazníků hojně a s oblibou využívaný. Plánujeme také posílení zahraničního obchodu. I když jsme vyvezli zboží a výrobky do 22 zemí, měli bychom rádi ještě větší podíl zákazníků v těch, které jsou našimi sousedy, a přitom jde o velmi náročné trhy. Tedy v Rakousku a Německu.

Nejdůležitější jsou ale stejně zdraví a dobré vztahy, a pokud nám tyto hodnoty vydrží, všechny budoucí výzvy zvládneme my i naši zákazníci. Za rozhovor děkuje Jana Jenšíková Foto: archiv společnosti GUMEX

Za rozhovor děkuje Jana Jenšíková

Foto: archiv společnosti GUMEX

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2024 na straně 62-63.

Štítky Rodinná firma

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.