Články autora: Jana Jenšíková

Technologie, inovace a udržitelnostKB staví banku třetího tisíciletí

thumbnail

Jitka Haubová má v Komerční bance na starosti provoz. Tedy například to, aby vaše platba proběhla v pořádku, mohli jste si vybrat peníze v bankomatu, smlouva byla čitelná, účet funkční a pobočka komfortní. Sama říká, že banka se prolíná běžným životem svých klientů víc, než si možná sami uvědomují. Chrání je také před riziky a pomáhá jim realizovat jejich sny.

Štítky Nové technologie, Inovace, Udržitelnost

číst celý článek

Technology, innovation and sustainabilityKB is building a bank for the third millennium

thumbnail

Jitka Haubová is in charge of operations at Komerční banka. In practice, this means for example ensuring that your payment goes smoothly, that you can withdraw money from an ATM, your contract is legible, your account is functional and your branch is easy to use. Jitka Haubová argues that the bank is intertwined with the daily lives of its clients more than they may realise. It also protects clients from risks and helps them fulfil their dreams.

číst celý článek
1 2 3 4 9 17 24 32

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.