Články autora: Jana Jenšíková

Daniel Mahovský: Naše projekty budujeme i pro příští generace

thumbnail

Již podruhé máme v TRADE NEWS možnost pohovořit si s jedním ze zakladatelů fondu Georgia Energy SICAV, který se zaměřuje na investice do staveb vodních elektráren v Gruzii. Daniel Mahovský tráví polovinu času v České republice, kde aktuálně zajišťuje projekční práce a výběrová řízení na dodávku technologií, a druhou polovinu v Gruzii, kde dokončuje development hned několika projektů vodních elektráren a připravuje i projekty solární.

Štítky Gruzie, Energetika, Environment

číst celý článek

We build our projects also for future generations

thumbnail

We’ve had another opportunity to talk to one of the founders of Georgia Energy SICAV, an investment fund focused on building hydroelectric power plants in Georgia. Daniel Mahovský divides his time between the Czech Republic, where he is currently in charge of design work and technology supply tenders, and Georgia, where he is putting finishing touches on several hydropower projects and is also working on solar projects.

číst celý článek

Začali plnicím perem, dnes znají jejich výrobky v padesáti zemích světa

thumbnail

Jestli je nějaký český výrobce psacích a kreslicích potřeb mezi spotřebiteli notoricky znám, je to Centropen. Původně malá dílna se základnou v jihočeských Dačicích se od svého vzniku v roce 1940 rozrostla ve výkonnou továrnu s bezmála čtyřmi stovkami zaměstnanců a velmi úspěšně expandovala do více než padesátky zemí světa. Jak vzpomíná generální ředitel společnosti Martin Žahourek, „vše začalo tím, že se dva podnikatelé rozhodli pro společnou výrobu plnicích per. První výrobky vznikaly za významného podílu ruční práce, kterou tehdy zajišťovalo pouhých dvacet zaměstnanců. Značka Centropen byla registrována osm let od svého vzniku, v roce 1948.“

Štítky Ukrajina, Export

číst celý článek

Radka Konderlová: V krizích se státy opírají především o svůj domácí průmyslPro obranu a bezpečnost to platí dvojnásob

thumbnail

Dlouholetá tradice, výborná pověst, obrovský potenciál. I tak bychom mohli popsat současný český obranný a bezpečnostní průmysl. Ve světě si jeho kvality uvědomují možná stále lépe než my doma: naprostá většina takto zaměřené české produkce, více než 90 procent, jde totiž na export. Trend vzrůstajícího vývozu se projevil už v roce 2013 a dá se očekávat, že v souvislosti s válkou na Ukrajině a plány států NATO včetně České republiky na navyšování výdajů na obranu a armádu bude ještě markantnější. (Řada států NATO včetně našeho se chystá plnit svůj závazek odvádět na obranu země alespoň 2 % HDP). O tom, jak náš stát podporuje domácí obranný průmysl, jsme si povídali na půdě Ministerstva obrany s Radkou Konderlovou, vrchní ředitelkou Sekce průmyslové spolupráce.

Štítky obranný a bezpečnostní průmysl, průmyslová spolupráce, MO

číst celý článek
1 2 3 4 5 6 10 19 27 36

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.