Jakub Strnad: Chceme zůstat českou jedničkou se zahraničním renoméCovid nás zocelil

Text Věra Vortelová Foto archiv LASAKu Publikováno

V takovém rozsahu a intenzitě se to stalo poprvé. Zásadní omezení neakutní zdravotnické péče, snížení prodeje stomatologických prostředků a téměř úplná eliminace osobních obchodních kontaktů postihly v uplynulém roce českou rodinnou společnost LASAK, zabývající se již třicet let vývojem, výrobou a prodejem zejména zubních a kostních implantátů, stejně náhle jako řadu jiných podnikatelských subjektů. Přesto se od nich v některých faktorech liší. A zůstává v čele pelotonu ve svém oboru.

Tři trumfy a pár navíc

Díky čemu se LASAKu daří držet pozice? Je to především tým vysoce kvalifikovaných, výhradně českých pracovníků, kompletní lokalizace výroby v Česku a vlastní vývoj produktů s vysokou přidanou hodnotou. Na počátku devadesátých let se společnost LASAK jevila na českém trhu trochu jako bílá vrána ve svém oboru. Vlastnila vynikající know-how a měla domácí i zahraniční zkušenosti s výzkumem a vývojem bioaktivních a sklokeramických materiálů, získané otcem dnešního ředitele společnosti Zdeňkem Strnadem během jeho pracovních stáží v Japonsku a Velké Británii. A v tehdejším socialistickém systému to byly právě zahraniční zkušenosti, které následně poskytly odrazový můstek a definovaly zaměření nově vznikající firmy, založené tehdejšími spolupracovníky z Výzkumného ústavu Sklo Union, Zdeňkem Strnadem a Igorem Riedlem. Experti pohybující se především v prostředí státního výzkumného ústavu museli rozlousknout zásadní oříšek: jak důstojně obstát na vznikajícím volném trhu v konkurenci zavedených zahraničních značek.

„Museli jsme firmu výrazně posunout v zaměření na její hlavní produkty, v rozvoji a zdokonalování výrobních procesů a zefektivnění vývoje tak, abychom uměli rychleji a kvalitně reagovat na potřeby zákazníků. Za třicet let existence jsme již vynaložili a ještě budeme muset vynaložit značné zdroje, abychom vyhověli stále se stupňujícím regulativním požadavkům, jejichž autoři zjevně neberou ohled na to, jste-li střední nebo malá firma. Někdy se dokonce zdá, že spíš naopak,“ poznamenává Jakub Strnad, generální ředitel firmy, která si po celá léta udržuje pověst stabilního zaměstnavatele jak v Praze, kde má sídlo, tak na Mladoboleslavsku s výrobním závodem v Mnichově Hradišti.

„Množstvím benefitů a výhod sice nemůžeme konkurovat největším zaměstnavatelům regionu, ale menší rodinná firma zaměřená na vysoce odbornou práci s vysokou přidanou hodnotou je naštěstí stále mnohým lidem sympatičtější než koncernová pásová výroba. Proto jsou mnozí z našich pracovníků s námi od samého začátku a rád bych jim za věrnost poděkoval,“ dodává s uznáním.

Export před covidem

Export v číslech LASAKu kontinuálně rostl a za posledních deset let se téměř zdvojnásobil, i když je konkurence velkých nadnárodní společností v tomto velmi specifickém oboru mimořádně silná. Vývoz nyní činí 45 procent celkového ročního obratu firmy, tedy něco kolem 96 milionů korun. V celkové bilanci LASAKu stále představuje zásadní trh Česká republika. Státy V4 ve srovnání s jinými evropskými zeměmi však bohužel netvoří významnější podíl.

„Zaměřujeme se převážně na země EU, především Německo, Španělsko, Slovensko, Polsko, Itálii, Švédsko a Dánsko, ale stranou naší pozornosti nestojí ani země střední a východní Evropy a Asie. Zubní implantáty, kraniální a spinální implantáty a materiály pro řízenou kostní regeneraci, což je materiál ve formě granulátu, který v místě kostního defektu slouží jako podklad pro tvorbu nové kostní tkáně, si získaly kromě tuzemských zákazníků oblibu v dalších asi dvaceti zemích. Naším významným trhem je již od roku 2014 Španělsko a v několika posledních letech se daří zvyšovat dodávky také do Francie. A neměl bych opomenout ani Ukrajinu,“ poznamenává k exportnímu portfoliu generální ředitel.

„Při uskutečňování našich plánů nám pomáhá Komerční banka, která je naším partnerem ve světě financí více než 20 let. Během té doby se její služby vždy dokázaly přizpůsobit našim potřebám. Využíváme je na denní bázi převážně pro zajištění běžných platebních transakcí v rámci ČR i do zahraničí a vyhovuje nám jejich elektronické bankovnictví. Občas využijeme finanční poradenství a k řízení měnového rizika při domlouvání zahraničních kontraktů rovněž měnový forward na účtech vedených v zahraničních měnách. Máme jistotu, že za námi stojí stabilní a spolehlivý partner,“ dodává Jakub Strnad.

A jak se jednotlivá teritoria z pohledu LASAKu jako dodavatele od sebe liší? „Základním předpokladem je, že splňujeme legislativní požadavky a požadavky systému managementu kvality v souladu s ISO normami a pracujeme na implementaci nového nařízení EP a Rady EU o zdravotnických prostředcích. Regulatorní požadavky na zdravotnické prostředky, zejména nejrizikovější III. třídy, se však stát od státu liší. Ještě složitější a zdlouhavější je to v nečlenských zemích EU.

V současné době pracujeme na splnění požadavků FDA (Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv) pro registraci v USA a později přijde na řadu i Rusko – oba velké trhy s vysokou konkurencí, ale také příslibem potenciálu k dalšímu růstu.

Export s covidem

Snížení poptávky LASAK zaznamenal zejména u velkých odběratelů, jak českých, tak zahraničních, protože dopady pandemie často znamenaly výrazný útlum nebo dokonce uzavření klinik a zastavení implantologických výkonů. „Vedení naší společnosti se i v této komplikované a těžko předvídatelné době snaží, aby maximálně ochránilo pracovníky před nejistotou. Primárně zaměstnáváme napříč celou firmou české pracovníky a oproti jiným společnostem jsme nikdy nevyužívali služeb agenturních pracovníků ze zahraničí, a tak jsme se vyhnuli akutním personálním problémům spojeným s karanténními opatřeními,“ naznačuje externí dopady na obor od jara 2020 Jakub Strnad.

Krize nekrize, některé neduhy, jako nouze o vysoce kvalifikované síly, se však zdají být věčné. „Bez ohledu na situaci s koronavirem se dlouhodobě potýkáme s hledáním vhodných lidí hlavně do materiálového vývoje a výroby. Do výrobního závodu v Mnichově Hradišti potřebujeme především vysoce kvalifikované obráběče schopné pracovat s moderními obráběcími technologiemi. Pracuje se v čistém prostředí, ale činnost je extrémně náročná na kvalitu a přesnost výroby, která se pohybuje v řádech mikrometrů. Takovou práci samozřejmě nemůže dělat každý,“ stýská si jednatel LASAKu.

Bez živých kontaktů obchod strádá

Ale největší problém v oblasti exportu představují pro společnost omezení spojená s cestováním a celosvětové zákazy veřejných akcí. Zahraniční distributoři nemohou jezdit na školení, na domácí ani zahraniční veletrhy, které představují nenahraditelné příležitosti, jak navázat nové kontakty a upevnit již existující obchodní vztahy. Restrikce se samozřejmě dotkly i veletrhu IDS – světově nejvýznamnějšího a nejkomplexnějšího setkání aktérů dentálního průmyslu, kde nesmí chybět nikdo, kdo v oboru něco znamená. Poprvé v historii musela loni společnost zrušit také 24. ročník mezinárodní konference zaměřené na dentální implantologii, řadu stáží, seminářů a workshopů, které představují neodmyslitelnou součást celoživotního vzdělávání zubních lékařů a techniků.

„Problémy s logistikou nebo dodávkami materiálu jsme naštěstí nezaznamenali. Jak titanová tyčovina, importovaná od vybraných prémiových dodavatelů v USA, tak anorganické suroviny pro naše regenerační materiály zůstaly po dobu pandemie dostupné. Díky tomu, že naprostou většinu produktů vyrábíme sami, nejsme tolik odkázáni na další zpracovatele a subdodavatele, dokážeme zaručit nejvyšší kvalitu a přesnost výroby a pružně reagovat na požadavky zákazníků. Situace spojená s koronavirem ukázala, že tento směr dává i do budoucna smysl,“ uzavírá Jakub Strnad.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv LASAKu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2021 na straně 34-36.

Štítky Zdravotnická technika, Inovace, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.