Korporátní banka s entuziasmem start-upuBudoucnost, nebo chiméra?

Text Jana Jenšíková Foto archiv KB Publikováno

Ještě před nedlouhou dobou banky těžko nacházely s technologickými start-upy společnou řeč a byly k nim převážně skeptické. Znamenaly pro ně rizikovou investici. Co se změnilo? Proč jim nyní spolupráce s nimi za to riziko stojí? A co z toho mají start-upy? O tom jsme si povídali s Davidem Formánkem, členem představenstva Komerční banky zodpovědným za investiční a korporátní bankovnictví.

Kdyby vám někdo před pár lety řekl, že budete úzce spolupracovat s fintechovými start-upy a budete rádi, že se KB „nakazí“ jejich způsobem myšlení a přístupem k práci, nejspíš byste kroutil hlavou. Kdy jste zjistili, že si můžete být vzájemně užiteční?

Byla to evoluce, a to na obou stranách. Na začátku asi převažovaly hlavně pragmatické důvody. Na straně banky uvědomění, že nové technologické řešení a s ním i novou službu sice umí také vybudovat, ale bude jí to trvat déle a bude to stát víc peněz. A ve start-upu zase přišli na to, že mají sice úžasný produkt, ale chybí jim potřebná klientela – a silné bankovní zázemí se jim také hodí.

Naši spolupráci jsme postavili na tom nejlepším, co mohou obě strany nabídnout. Start-upy přišly s originální, jednoduchou, rychlou a flexibilní technologií. Tím, že produkt budovaly na zelené louce, mohly nabídnout i poměrně levné řešení; nemusely ho přizpůsobovat žádným stávajícím systémům a strukturám. A my jako banka jsme naopak kromě již zmíněné klientely a financí poskytli zkušenost, know-how v dalších oblastech, které dosud třeba mladé společnosti neřešily, jako je například právní oblast. Začali jsme klást otázky, ale zároveň bylo nutné hlídat, abychom je otázkami a analýzami nezahltili a neudělali celý proces těžkopádný, to by byla chyba. Mezi našimi týmy se rozvíjí zajímavý dialog prospěšný pro obě strany.

KB SmartSolutions jako spojovací můstek

Jak vaše namlouvání probíhá v praxi? Hledáte jako banka konkrétní službu, nebo si prostě start-upy mapujete a řeknete si, že by se vám to a to mohlo hodit?

Obojí. Na jedné straně mají start-upy určitý produkt a chtějí se s námi bavit o nějakém způsobu spolupráce, která přinese oběma stranám přidanou hodnotu. Anebo vyhledáváme konkrétní službu: neexistuje už někdo, kdo takové řešení má?

To je asi hlavním úkolem vaší dceřinky KB SmartSolutions, je to tak?

Přesně. Komerční banka založila tuto dceřinou společnost s tím, že jejím posláním je vyhledávat, navazovat a spravovat partnerství se start-upy. KB SmartSolutions slouží jako spojovací můstek mezi naší bankou, tedy korporací, a těmito malými společnostmi. Pracuje v ní několik kolegyň a kolegů, kteří mají se start-upy přímou zkušenost a umí hovořit jejich jazykem. A pak tam jsou ti, kteří zase umějí jazyk korporace. V týmu se perfektně doplňují.

Firma samotná funguje velmi pružně a rychle, což je vidět také na výsledku. Kdybychom stejnou spolupráci se start-upy chtěli organizovat z nitra naší banky, bylo by to určitě těžkopádnější a cesta ke vzájemnému pochopení by byla delší.

KB chce být pro start-upy volbou číslo jedna, partnerem, na kterého se s důvěrou obrátí, ať už se jedná o jakoukoli formu spolupráce.

Jaké mohou být formy spolupráce se start-upy?

Těch forem je hodně. Může se jednat o čistě obchodní, kdy uzavřeme smlouvu o spolupráci a začneme danou službu nabízet našim klientům. Nebo může jít o spolupráci spojenou se spoluvlastnictvím, ať už minoritním či majoritním. Určitě jsou možné i jiné způsoby. Záleží vždy na vyhodnocení společného jmenovatele a toho, co je oběma stranám prospěšné.

Start-up však může vzniknout také uvnitř banky. Prostě se zrodí nějaký nápad a banka mu dá zelenou tím, že vytvoří novou dceřinou společnost a nechá do ní tým, který za nápadem stojí, přejít a nápad realizovat. Banka tu funguje jako investor. V současné době máme takový příklad – interní start-up Finbricks, který bude poskytovatelem platebních technologií pro e-shopy a dalších služeb.

KB chce být pro start-upy volbou číslo jedna, partnerem, na kterého se s důvěrou obrátí, ať už se jedná o jakoukoli formu spolupráce.

Plánujeme společný rozvoj

Vloni jste prostřednictvím KB SmartSolutions majetkově vstoupili do českých fintech start-upů Upvest, Roger a Lemonero. Proč jste vybrali zrovna je? Co nového přinesly bance a vašim klientům? A v čem jste pomohli vy jim?

Upvest se zaměřuje na online investování do developerských projektů, a to formou crowdfundingu. Právě ta je pro nás zajímavá a lze ji v budoucnu využít i na financování jiných typů investic. Svým majetkovým vstupem do Upvestu jsme našim klientům rozšířili možnosti investování a zároveň pomohli developerům při financování real estate projektů. Upvest si tímto propojením upevnil svou pozici českého lídra v oblasti investičního crowdfundingu a plánuje do budoucna další strategický rozvoj.

Roger operuje také crowdfundingovou platformou, ale může poskytovat i prostředky ze svého kapitálu nebo úvěrů. Zaměřuje se na online aukce faktur – faktoring a provozní financování. Na podzim loňského roku, když jsme do něj vstupovali, měl už za sebou více než 200 tisíc profinancovaných faktur v objemu 4,5 miliardy korun. Do Rogera jsme přinesli klientskou základnu, sílu naší značky na trhu a širokou škálu produktů a služeb. Roger nabídl digitální prodejní kanály, integraci do systémů třetích stran a flexibilní a inovativní způsoby marketingu. Prostřednictvím tohoto spojení rozšířila KB své služby o mikrofaktoring, financování malých společností. A společně se chceme dál rozvíjet, plány máme veliké.

Třetím jmenovaným start-upem je společnost Lemonero, která díky datům a umělé inteligenci dokáže zajistit provozní financování malým a středním e-shopům. Vyřídí pro ně půjčku, a to do 24 hodin a online. Důležité je, že při tom umí vyhodnotit rizikovost, poskytuje e-shopům i interní controlling. Její tým už má za sebou mimo jiné zkušenosti z budování globálního start-upu MonkeyData, jehož služby používá více než 30 tisíc e-shopů po celém světě.

Míříme i za hranice

Máte tedy s Lemonerem zahraniční ambice?

Ano, nyní míříme na evropský trh. Všechny naše partnerské start-upy mají plány na mezinárodní expanzi. A my s nimi tyto plány sdílíme a pomáháme je rozvíjet.

Takže se třeba za rok už budeme bavit o úspěšném exportu vašich služeb?

To je velice dobře možné.

Daří se vám od start-upů „nakazit“ jejich způsobem myšlení? Tedy pružností, rychlostí, neustálým hledáním nových přístupů, tahem na branku a radostí z podnikání?

Spolupráce se start-upy přišla i s určitou generační obměnou v bance a je pro náš korporát takový challenger, vyzyvatel. Je inspirující spolupracovat s někým, kdo se na věci dívá nově, jinak, přijde s novým řešením. Přínosná je startupová rychlost, flexibilita, fokus, řekl bych až taková netrpělivost. Bezmezná pracovitost a drive! Je to o velkých osobnostech, profesionálech, kteří šli za svým podnikatelským cílem s obrovským nasazením, naplno, aniž by bylo jisté, že na konci bude úspěch. Rád jsem s nimi v kontaktu, rád s nimi pracuji na společných projektech, je to pro mě profesně i lidsky velmi obohacující.

Je to také další způsob, jak zahýbat celkovou kulturou velké banky, jak ji nasměrovat k menšímu formalismu, rychlejšímu rozhodování, větší delegaci rozhodovacích pravomocí k těm, kteří stojí přímo u jednotlivých projektů. Budujeme moderní banku 21. století, která bude lídrem na trhu. A té se entuziasmus start-upů hodí!

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2021 na straně 54-55.

Štítky Startupy, Fintechy, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.