Patrik Reichl: Česko má obrovský kreativní potenciálJeho úspěch se rodí v obcích a regionech

Text Jana Jenšíková Foto archiv CzechInvestu Publikováno

Představitelé tuzemských firem, s nimiž v rámci přípravy TRADE NEWS často hovoříme, si občas mezi řádky povzdechnou, že najít ve státní správě srdcaře zapáleného pro podporu podnikání, který má navíc kontakt s realitou, není úplně samozřejmé. Generální ředitel CzechInvestu Patrik Reichl by se jim nejspíš líbil. Je to praktik, který mluví i jedná přímo, a podle jeho slov ho prostě baví, že může pomáhat lidem. „Máme krásnou práci. Pomáháme podnikatelům, aby rostli, ale některým také, aby přežili nelehké období. To mě hřeje u srdce.“

Vaše slova nabyla ještě víc na významu v době pandemické. Tehdy jste ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu „hackli krizi“ stejnojmenným programem, propojili soukromý a veřejný sektor a spárovali stovku nabídek a poptávek, aby například vznikly zdravotnické produkty, které tady chyběly a byly potřeba. A přitom jste administrovali tisíce žádostí o úvěr COVID nebo Covid-Nájemné. O tom už jsme v TRADE NEWS psali. Měl byste jiný příklad toho, že CzechInvest jedná rychle a pomáhá podnikatelům tam, kde je aktuálně třeba?

Podobně jsme reagovali na ničivé tornádo, které udeřilo na Hodonínsku a Břeclavsku. Stalo se to ve čtvrtek 24. června – a už v pondělí byli naši pracovníci na místě, aby pomáhali postiženým firmám. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně vytvořilo výzvu a nový kompenzační program Pomoc po tornádu v zasažených obcích, kdy mohou žádat o dotaci, která zmírní následky této živelní katastrofy. Od středy 30. června dosud fungují na místě společné mobilní týmy CzechInvestu, ČMZRB (dnes Národní rozvojové banky) a Hospodářské komory. Zatím jsme vyřídili na 120 žádostí, z toho již více než dvě třetiny byly proplaceny (k 10. 9.  2021 – pozn. red.). Dalších přes osmdesát je rozpracovaných a čekáme, až nám žadatelé pošlou další podklady.

Takže CzechInvest opět v roli záchranáře. Když k tomu připočtu vaši obvyklou agendu, asi jste moc klidné prázdniny neměli…

Máte pravdu, léto bylo hodně rušné. Připravujeme nové projekty pro start-upy a chystáme v jejich podpoře několik inovací, pracovali jsme na přípravách další pětiletky tolik úspěšného podnikatelského inkubátoru ESA BIC (European Space Agency Business Incubation Centre – pozn. red.), neboť ta první vypršela a museli jsme obhájit prostředky na nové období, což se podařilo. V srpnu proběhlo dlouho plánované stěhování agentur CzechTrade a CzechTourism k nám do Štěpánské ulice číslo 15, a tím první krok v budování tzv. Czech House, které koordinujeme. A samozřejmě jsme přitom fungovali v tom, co je stále náš hlavní chleba. Tedy podporovali jsme investice, ovšem promyšleně, aby naší zemi a regionům byly co nejvíce k užitku.

Investoři a představitelé regionů si musí sednout

Rozumím tomu dobře, že už vodíte investory nejen tam, kam oni chtějí, ale hlavně tam, kde jsou jejich investiční projekty vítány?

Ano, hledáme rovnováhu mezi přáním investora, který byl pro nás dříve modla, a přáním regionu. K tomu potřebujeme samozřejmě vědět, co od sebe obě strany očekávají. Předpokládá to nejen vést s nimi promyšlený dialog, ale hlavně tyto informace dostat do takové podoby, abychom se o ně mohli při našich doporučeních opřít.

Proto se už mnoho let věnujeme cíleně pasportizaci krajů a obcí, zjišťujeme, jaká investice by pro ně byla vhodná, ale také jaký je stav jejich školství, trhu práce, jaké jsou tam podnikatelské nemovitosti, bytová výstavba nebo jak jsou na tom s digitalizací… Když hovoříme se starosty, snažíme se jim vysvětlit, v čem by pro ně investor a jeho projekt mohl být přínosem. Že by jim například nemuseli odjíždět obyvatelé do větších měst za prací, čímž by vyřešili hned několik problémů najednou. Že nový investor nemusí vždycky zatížit jejich životní prostředí, ale naopak jim třeba pomůže vybudovat už dlouho plánovanou komunikaci, cizojazyčnou školku nebo cyklostezky.

Vaše výstupy z pasportizace v podobě Map podnikatelského prostředí jednotlivých krajů a obcí mohou být užitečné i pro tuzemské podnikatele. Dostanou se k nim také?

To je naším cílem, aby byly tyto výstupy veřejně přístupné. Podařilo se nám získat finanční prostředky z OP Zaměstnanost na jejich digitalizaci, k čemuž nyní vyvíjíme vlastní online nástroj. Finišuje také příprava k dalšímu kolu mapování, které proběhne na přelomu roku a zahrne téměř 400 návštěv u vedení obcí s pověřeným obecním úřadem.

Zatočme kormidlem investic

Na co se ještě v rámci MSP soustředíte?

Čím dál víc se snažíme oslovovat české menší a střední firmy, aby pokud jsou pouze výrobní, šly do vědecko-výzkumných fází. Snažíme se je propojovat s inovační infrastrukturou, univerzitami, výzkumnými centry, pomoci jim uvést jejich nápad v život, získat podporu na jeho realizaci, například ve spolupráci s TA ČR.

A hledáme také cesty, jak zafinancovat české firmě projekt v zahraničí. Protože chceme otočit kormidlo a ruku v ruce s agenturou CzechTrade dostat české investice do zahraničí. Proč bychom stejně jako Němci či Japonci nemohli nechat doma výzkum, vývoj, design či obchod a výrobu přesunout někam jinam? Nyní připravujeme screening území, kam by bylo vhodné jít. Od našich partnerských agentur shromažďujeme potřebné informace a rádi bychom připravili pro české MSP novou službu.

Bude to jen pro hodně bohaté a hodně odvážné?

Ti to zvládnou i bez státní podpory. Nám jde o to pomoci i těm méně zkušeným, dodat jim odvahu a dát jim pocit, že v tom nejsou sami.

Tak budeme vám i jim držet palce.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv CzechInvestu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2021 na straně 68-69.

Štítky CzechInvest, Investice, Startupy, MSP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.