3 otázky pro Tomáše Duba, velvyslance České republiky v Austrálii

Text Jana Jenšíková Foto archiv T. Duba Publikováno
thumbnail Austrálie

1

Z jakého úspěchu českých firem v Austrálii jste měl v minulém roce největší radost?

Mám skutečnou radost z nepřehlédnutelného úspěchu Škody Auto na australském i novozélandském trhu. Škoda je zde populární a široce využívaný vůz, který lze potkat prakticky na každém kroku. Úspěch je o to hodnotnější, že se australský trh geograficky nachází mezi největšími a vysoce konkurenčními světovými výrobci automobilů především z Japonska, Koreje nebo Spojených států. Úspěch Škody potvrzuje i nedávná dodávka zhruba padesáti vozů dálniční policii Západní Austrálie.

2

Co se v poslední době povedlo velvyslanectví?

Za nejpodstatnější považuji, že se nám podařilo posunout vnímání naší země od původního dosti rozšířeného anglosaského pohledu „východní Evropa“, což v sobě nese špetku podceňování, k typické moderní zemi západního charakteru s vyspělými schopnostmi v mnoha oblastech. Za všechny bych třeba zmínil oblast kybernetické bezpečnosti, kde Austrálie využívala rad našich expertů například při koncipování jejich oficiální státní strategie kybernetické bezpečnosti. Zájem Austrálie o Českou republiku potvrzuje i únorová návštěva ministryně zahraničních věcí a obchodu Marise Payne v Praze, poprvé po skoro dvaceti letech, jejímž výsledkem je dohoda na tvorbě konkrétního akčního plánu spolupráce mezi našimi zeměmi.

3

A co plánujete na tento rok?

Náš roční plán zahrnuje všechny oblasti bilaterální a multilaterální spolupráce, nicméně z hlediska obchodu se budeme věnovat třem hlavním prioritám. Přípravě nové podnikatelské mise v druhé polovině tohoto roku; dále z naší aktuální obchodní přítomnosti v Sydney (působnost pro stát Nový Jižní Wales) navážeme posílením ekonomické činnosti velvyslanectví v Canbeře a nově zabezpečíme i naši obchodní reprezentaci při nejmenším zastoupení v Melbourne (stát Victoria). V rámci českého předsednictví pak budeme usilovat o dokončení nebo alespoň výrazný posun v uzavírání Dohody o volném obchodu mezi EU a Austrálií a obdobně i Novým Zélandem. Předpokládáme, že tyto obchodní dohody dále posílí náš export nejen v rámci automobilového průmyslu, ale i v dalších oblastech, kde je Česká republika silná.

Za rozhovor děkuje Jana Jenšíková

Foto: archiv T. Duba

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2022 na straně 25.

Štítky Austrálie, MZV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.