Leonora Rueda: Slova české hymny umím pořád nazpaměť

Text Daniel Libertin Foto archiv L. Rueda Publikováno
thumbnail Mexiko

Mexiko a Česko letos slaví stoleté výročí diplomatických vztahů. Navzdory geografické vzdálenosti nás spojuje řada věcí, od společných historických zkušeností přes skutečnost, že obě země mají velkého a významného souseda, tedy USA, respektive Německo, až po zaměření našich ekonomik na strojírenství a automotive. O tom všem jsme hovořili s velvyslankyní Mexika Leonorou Rueda na půdě mexické ambasády v Praze.

Read in English

Jaké významné milníky byste zmínila v historii vztahů našich dvou zemí?

Když v roce 1918 vzniklo Československo, Mexiko právě procházelo demokratickou obrodou po předcházejících třiceti letech diktatury a jen rok předtím schválilo ústavu, která je platná dodnes. V meziválečné době, tedy v období vaší první republiky, měly naše tehdejší státy velmi těsné vazby. I proto byla v roce 1936 pojmenována hlavní třída v rezidenční čtvrti Polanco v Mexico City po prezidentu Masarykovi a ve stejném roce byla ve stejném městě založena Střední škola prezidenta Masaryka. Tady dovolte osobní vzpomínku: čirou náhodou jsem právě na této škole desítky let nato sama studovala a vzpomínám si, že každé pondělí jsme zpívali mexickou a (tehdy) československou hymnu, jejíž slova pořád umím nazpaměť!

Další významná česká osobnost, která se vryla do srdcí Mexičanů, byla Věra Čáslavská. Získala si je na olympiádě v Mexiku v roce 1968 nejen svým sportovním mistrovstvím, ale i protestem proti sovětské invazi na stupni vítězů. Pak samozřejmě musím zmínit, že Václav Havel navštívil Mexiko v roce 1990 jako jednu z prvních zemí po revoluci. Nakonec v roce 2005 naše země ustavily takzvaný bilaterální mechanismus politických konzultací a letos v květnu se v jeho rámci koná už osmá schůzka, kdy do Prahy přijede náměstek ministra zahraničních věcí Mexika.

Dostat Mexiko do srdcí české veřejnosti

Můžete zmínit hlavní cíle, které jste si na začátku vytyčila pro svou diplomatickou misi u nás?

Jedním z nich bylo v první řadě dostat Mexiko více do povědomí a do srdcí české veřejnosti. Věřím, že politické a společenské vazby mezi státy stojí v první řadě právě na vztazích mezi obyčejnými lidmi, respektive už na samotné skutečnosti, že lidé z dané země vaši zemi vůbec znají. Teprve když se vaše země dostane do povědomí lidí v jiném státě, můžou o ní její obyvatelé uvažovat jako o příležitosti. Jakýmkoli obchodním vztahům či investicím musí v první řadě předcházet zájem o druhý národ a vytváření kulturních pojítek, třeba pomocí vzdělávacích akcí.

Podařilo se vám tyto vztahy mezi Mexikem a Českem posílit? Na co jste nejvíc hrdá?

Zmíním například naše úspěšné projekty Dny mexické kuchyně, kdy se ve školních jídelnách v různých regionech ČR za pomoci mexického kuchaře připravovala naše jídla, a Mexické dny, v jejichž rámci se děti na třiceti školách po celém Česku věnovaly aktivitám souvisejícím s naší geografií, historií, tradicemi, zvyky či právě gastronomií. Všech těchto akcí jsem se sama osobně zúčastnila a věřím, že si tito mladí lidé budou Mexiko pamatovat jako přátelskou zemi.

Jistě úzce spolupracujete s Mexickou obchodní komorou. Které mexické firmy patří mezi ty nejaktivnější na českém trhu?

Zmíním hlavně firmu Cemex dodávající stavební materiály a Nemak, která v Česku vyrábí hlavy válců motorů. Úspěšná síť pražských restaurací Las Adelitas zase nedávno začala vyrábět a prodávat mexické potraviny. Pokud jde o Mexickou obchodní komoru, plánujeme změny v jejím fungování, tak aby byla dynamičtější a uměla lépe využívat obchodní a investiční potenciál, který mezi našimi zeměmi existuje.

Nová obchodní dohoda mezi Mexikem a EU

Mexiko je jedna z nejlidnatějších zemí, patnáctá největší ekonomika na světě s rostoucím zahraničněpolitickým významem. Jaké jsou další důvody, proč by české podniky měly expandovat do Mexika?

Myslím, že obě naše země jsou ekonomicky možná až moc závislé na svém velkém sousedovi, tedy my na USA a vy na Německu. O to důležitější je pro nás diverzifikovat zdroje i ekonomické partnery. V roce 2000 byla podepsána dohoda o volném obchodu mezi Mexikem a EU a od té doby se objem našeho vzájemného obchodu s Českem zvýšil o 80 procent.

V Mexiku v současné době působí něco přes 30 českých firem, většina z nich v automobilovém průmyslu, jelikož i naše země je v tomto odvětví velice silná. Vím, že vaši čtenáři jsou hlavně majitelé malých a středních podniků, a proto bych chtěla zmínit, že tu jsme mimo jiné proto, abychom pomáhali právě jim, jelikož často nemají tak dobře vybudované sítě vztahů a kontaktů jako velké firmy.

Jsme tu mimo jiné proto, abychom pomáhali právě malým a středním Českým firmám dostat se na mexický trh.

V jakých odvětvích se pro ně u vás otevírají největší příležitosti?

Perspektivní sektory v Mexiku jsou například obnovitelné energie, letecký a vesmírný průmysl, odpadové hospodářství či výroba elektromobilů. Ale to nejlepší, co české firmy v naší zemi můžou udělat, je z mého pohledu investovat do výzkumu, vývoje a výroby pokročilých technologií určených pro export na největší trhy na světě, zejména USA. Většinu obyvatel Mexika totiž tvoří mladí lidé: z našich vysokých škol každý rok vyjde více než 160 tisíc nových strojařů. Vedle vytváření pracovních příležitostí pro ně v Mexiku by to zároveň pomohlo vyřešit dlouhodobý nedostatek kvalifikované pracovní síly v Česku.

Existuje legislativní rámec, který by to pro české podniky usnadňoval?

Důležitý nástroj, díky němuž je Mexiko těsně navázané na americký trh, je dohoda o volném obchodu T-MEC (nebo také NAFTA 2) z roku 2020. Pokud jde o obchod mezi Mexikem a EU, doufáme, že během českého předsednictví Rady EU by mohla být podepsána aktualizovaná obchodní dohoda mezi Mexikem a EU, která by tak nahradila stávající smlouvu z roku 2000. Ta už zastarává zejména v oblasti nových technologií, ekologického práva či řešení sporů. Nová dohoda by mohla otevřít řadu dalších dveří pro vzájemný obchod a investice a zároveň nastavit podmínky pro lepší, férovější a modernější spolupráci. Významným argumentem je také zvýšená potřeba diverzifikace, a to nejen v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, ale i s ohledem na výpadky v dodavatelských řetězcích zejména na straně Číny.

Ze své pozice jsem připravena učinit maximum pro to, aby byla dohoda přijata co nejrychleji. Můžu například pomoci zodpovědět jakékoli dotazy během procesu ratifikace dohody v národních parlamentech jednotlivých zemí.

Nová obchodní dohoda mezi Mexikem a EU odpovídá na zvýšenou potřebu diverzifikace, a to nejen v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, ale i s ohledem na výpadky v dodavatelských řetězcích zejména na straně Číny.

Jaké úsilí vyvíjí ambasáda na podporu vzájemné turistické výměny?

Naše ambasáda aktivně spolupracuje s cestovními kancelářemi. Pravidelně se s nimi setkáváme a prezentujeme jim různé turistické destinace v Mexiku. Například v Cancúnu působí už deset let cestovní kancelář Mexikocesky, kterou vede jedna úžasná paní z Česka. Velmi mě těší, že i díky těmto lidem každý rok do Mexika vycestuje více a více Čechů a zároveň také přibývá lidí, kteří tam mají dočasný nebo trvalý pobyt.

Jak moc Mexiko pociťuje dopady covidové pandemie, ať už jde o zdravotní a společenské důsledky nebo o ekonomické dopady?

Na Mexiko dopadl covid-19 podobně jako na mnohé další země po celém světě. Inflace, která je teď u nás zhruba na 7,5 procenta, a přerušení dodavatelských řetězců jsou hlavní faktory, které mají dopad na očekávané oživení. Nicméně naše hospodářské rezervy jsou na dobré úrovni, naše měna je stabilní, cestovní ruch se vrací na předcovidovou úroveň stejně jako podnikatelská činnost. Takže v tomto smyslu jsou obecné vyhlídky pro Mexiko dobré.

Na Česku a Češích obdivuji mnoho věcí

Během své kariéry jste působila jako velvyslankyně v tak rozdílných zemích, jako je Nový Zéland, Jamajka nebo Vietnam. Jako konzulka jste působila také v USA ve státě Louisiana. Jak si podle vás stojí Česko ve srovnání s těmito zeměmi?

Na práci velvyslance je nesmírně zajímavé právě poznávat zájmy a zvyklosti různých národů stejně jako jejich různá vidění světa. Tyto země a jejich ekonomiky je velmi obtížné srovnávat právě vzhledem k výrazným odlišnostem, pokud jde o jejich velikost, geografickou polohu a pochopitelně i stupeň jejich rozvoje. Jediná věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je, že jsem díky těmto zkušenostem poznala, jak velká konkurenční výhoda je mít přístup k moři. A právě tato výhoda Česku chybí. O to víc ale vaši zemi obdivuji, že jako malý vnitrozemský stát dosáhla neskutečných úspěchů a vysoké ekonomické i společenské úrovně.

Na jaké zážitky v Česku budete nejvíc vzpomínat?

Například na nezapomenutelná setkání se známými osobnostmi: s Karlem Gottem jsem měla možnost se potkat tři měsíce před jeho smrtí, u Jaromíra Jágra si budu pamatovat jeho skromné vystupování, u kuchařky Kamu zase její kreativitu. Ale nejsou to jen známí lidé – všichni vyučující od mateřských po vysoké školy, které jsem v rámci našich projektů měla tu čest potkat, byli naprosto zapáleni pro věc a nadšeně učili své studenty. A to je nesmírně důležité, protože právě tito mladí lidé jednou převezmou odpovědnost za další směřování úžasného českého národa, který tolik obdivuji. A navždy se mi vryla do paměti nepopsatelná krása vaší země, nespočetné drobné detaily různých budov a zákoutí, ale i chutě medovníku, trdelníku nebo plzeňského piva.

S Leonorou Rueda hovořil Daniel Libertin

Foto: archiv L. Rueda

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2022 na straně 10-12.

Štítky Mexiko

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.