Články autora: Daniel Libertin

Andreas Künne: Německo a Česko jsou předurčeny být akcelerátorem Evropy

thumbnail

Andreas Künne, který byl jmenován novým velvyslancem Německa v České republice teprve v polovině srpna, chválí vysokou úroveň česko-německých vztahů a má jen slova obdivu pro své předchůdce a všechny, kteří se během posledních desetiletí zasloužili o zlepšování našich bilaterálních vztahů. Naše dvě země vidí jako přirozené a zavedené partnery a počítá s tím, že by naše silné partnerství mohlo být vůdčím prvkem i na evropské úrovni. O tom a o příkladech vzájemné spolupráce Česka a Německa jsme si s Andreasem Künnem povídali v sídle německé ambasády v Lobkovickém paláci v Praze.

číst celý článek

Bettina Kirnbauer: Česko a Rakousko jsou ti nejlepší sousedéRozumíme si a můžeme se na sebe spolehnout

thumbnail

Bettina Kirnbauer se vrátila do Prahy v loňském roce jako velvyslankyně Rakouska téměř po dvaceti letech. Říká, že v Česku našla vzkvétající zemi, kde ve všech oblastech došlo k velkému posunu. S tím souvisí i pokrok ve vzájemných vztazích Rakouska a Česka, které jsou dnes opravdu velmi těsné. Její první rok byl do velké míry poznamenaný pandemií covidu-19. „Ta ale mimo jiné ukázala, jak dobré a stabilní naše vzájemné vztahy dnes jsou,“ pochvaluje si.

Štítky Rakousko

číst celý článek

Andreas Künne: Germany and the Czech Republic are predestined to help Europe move forward together

thumbnail

Appointed the new Ambassador of Germany to the Czech Republic only in mid-August, Andreas Künne lauds the excellent quality of Czech-German relations, and only has words of admiration for his predecessors and everyone who has been committed to improving our bilateral relations over the last decades. He sees our two countries as natural and established partners and envisions that our strong partnership could lead the way on the European level as well. We spoke to Mr. Künne at the German Embassy premises in Lobkowicz Palace in Prague.

číst celý článek

Bettina Kirnbauer: Czech Republic and Austria are best neighboursWe understand and rely on each other

thumbnail

Bettina Kirnbauer returned to Prague last year as Austria's ambassador after almost twenty years. She says that today’s Czech Republic is a thriving country, with overall progress visible in all areas. Related to this are the improved relations between Austria and the Czech Republic, which are really very close today. Her first year was largely impacted by the covid-19 pandemic. "But it showed, among other things, how good and stable our mutual relations are today," she points out.

číst celý článek

Martina Mlinarević Sopta: České firmy nemají s adaptací v Bosně a Hercegovině problémMůžete nám být skvělým mentorem

thumbnail

Ve své zemi i za jejími hranicemi je známá jako novinářka, spisovatelka a aktivistka. Vydala šest knih, na Facebooku má 130 tisíc sledujících a další víc než 4 tisíce na Twitteru. Jak tyto své předchozí zkušenosti uplatňuje v diplomacii a proč mají bosensko-české vztahy mimořádný potenciál? I o tom jsme si povídali s Martinou Mlinarević Sopta, která je od ledna 2020 velvyslankyní Bosny a Hercegoviny v České republice.

Štítky Bosna a Hercegovina, Investice, Export

číst celý článek

Martina Mlinarević Sopta: Czech companies have no problems adjusting in Bosnia and HerzegovinaYou can be a great mentor for us

thumbnail

In her country and beyond, she is well known as a journalist, writer and activist. She has published six books, has 130,000 followers on Facebook, and more than 4,000 on Twitter. How does she apply all this previous experience in her diplomatic work? Why does she think Bosnian-Czech relations have great potential? We have talked to Martina Mlinarević Sopta, who is Ambassador of Bosnia and Herzegovina to the Czech Republic since January 2020.

Štítky Bosna a Hercegovina, Interwiev

číst celý článek
1 2 3 4 5 6 8

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.