Ayesha Rekhi: Různorodost plodí inovace a kreativituDnes je potřebujeme víc než kdy předtím

Text Daniel Libertin Foto A. Rekhi Publikováno
thumbnail Kanada

„Jako velvyslankyně Kanady každý den těžím z velmi přátelských vztahů mezi našimi zeměmi a Česko vnímám jako jednoho z našich nejbližších partnerů a spojenců,“ říká Ayesha Rekhi. „Naše dvě země historicky pojí mimo jiné několik vln československé imigrace ve 20. století, ale také společné hodnoty, které sdílíme v různých oblastech, jako jsou mezinárodní obchod, lidská práva či bezpečnost. Díky tomu mají Česko a Kanada výborné vztahy na všech úrovních: mezi vládami, firmami či institucemi a já se je ze své pozice snažím dál budovat a zlepšovat,“ dodává na začátek našeho povídání v sídle kanadské ambasády v Praze.

Read in English

Jaké jsou hlavní cíle vašeho působení u nás v této turbulentní době? Těžíte z probíhajícího českého předsednictví Radě EU?

Priority jsou v této době jasné a jsem si jistá, že podobné věci by zmínila i česká strana: obrana, bezpečnost, lidská práva a aktuálně i pomoc Ukrajině. Česko předsedá Radě EU v době, kdy role vaší země vzrostla právě s ruskou agresí na Ukrajině. Vnímám, že je teď Česko ve středu dění, a velmi obdivuji, jaký kus práce kolem evropského předsednictví zatím udělalo – tím spíš, že jste ve svých původních plánech nejspíš počítali s úplně jinou agendou. Musím říct, že jdete v těchto věcech celé Evropě příkladem.

Díky Komplexní hospodářské a obchodní dohodě (CETA) a Dohodě o strategickém partnerství (SPA) mezi Kanadou a EU máme jasně daný rámec pro vzájemný obchod, ale i prosazování společné agendy v jiných oblastech. Osobně se pak hodně zasazuji o práva žen a podporuji ženské podnikatelky a investorky.

Diverzita jako cesta k hospodářskému růstu Kanady

Kanada je jedna z největších ekonomik na světě. Jaké jsou její hlavní znaky a specifika?

Kanada je bohatá na přírodní zdroje, klade velký důraz na výrobní sektor, ale má také velmi rozvinuté služby. Naše ekonomika je unikátní tím, že se snaží maximálně využívat potenciál všech skupin obyvatel. Proto máme sofistikované podpůrné programy pro ženy-investorky, ženy-podnikatelky či pro rozvoj malých a středních podniků. Také razíme myšlenku, že stabilní a rostoucí ekonomika nemusí být na úkor životního prostředí, takže Kanada dnes hodně investuje do čistých energií, čistých technologií a inovací. A v neposlední řadě je pro nás jako pro velmi otevřenou ekonomiku samozřejmě nesmírně důležitý mezinárodní obchod a volný trh.

Kanada je také známá svou otevřeností, pokud jde například o imigraci. Váš životní příběh dcery indických imigrantů, která dosáhla vysokých diplomatických postů, je toho nejlepším důkazem. V čem to pro vaši zemi představuje největší přínosy i z hlediska podnikání a inovací?

Vyrostla jsem v Torontu, což je jedno z nejvíce multikulturních měst na světě. Když se na toto nejlidnatější kanadské město podíváte blíž z pohledu inovací, zjistíte, že například University of Toronto je trvale hodnocena jako jedna z deseti nejlepších institucí v oblasti umělé inteligence na světě. MaRS sídlící v centru Toronta je pak největším inovačním centrem v Severní Americe. Studie velkých poradenských firem jako McKinsey & Company obsahují empirické důkazy o tom, že diverzita má pozitivní přínosy například při rozhodování a řešení problémů v představenstvech společností – a výše uvedená fakta o Torontu naznačují, že totéž lze říct i o celých městech či státech. Na příkladu Kanady vidíme konkrétní výhody plynoucí z větší různorodosti společnosti: země přitahuje talentované lidi z celého světa, protože je to příjemné a bezpečné místo k životu a podnikání.

Navíc různorodost vždy plodí inovace a kreativitu. A to je přesně to, co dnes potřebujeme víc než kdy předtím, abychom nacházeli kreativní a inovativní řešení problémů, jako jsou přerušené dodavatelské řetězce či ekonomické a společenské krize po celém světě.

Jakými konkrétními způsoby tomu jde kanadská vláda naproti?

Ve snaze o oživení ekonomiky se dnes vláda zaměřuje právě na maximální využití potenciálu skupin či jednotlivců, kteří byli dosud na okraji zájmu nebo kteří nebyli dosud bráni jako hlavní nositelé ekonomického rozvoje. Máme řadu programů na podporu podnikání žen, včetně financování a poradenství. Vláda se snaží postihnout všechny možné příležitosti a řešení – náš přístup k diverzitě chce otvírat dveře všem, aby každý využil svého talentu, a přispěl tak k ekonomickému rozvoji celé země.

Země se těší na české investory

Je Kanada podobně otevřená, i pokud jde o možnosti vstupu zahraničních firem na její trh?

Máme uzavřenou celou řadu obchodních smluv, vedle zmíněné CETA například CPTPP, která řeší partnerství se zeměmi ve východní Asii, nebo dohodu s USA a Mexikem. I díky tomu může naše země sloužit jako vstupní brána na severoamerické trhy nebo šířeji na trhy na celém americkém kontinentu.

Kanada je také dlouhodobě hodnocena velmi vysoko v žebříčcích, které sledují jednoduchost podnikání či přímo délku procesu založení firmy. To je další důkaz nesmírné otevřenosti tamního trhu. Velkou roli hraje také stabilita a předvídatelnost kanadského podnikatelského i právního prostředí. Nesmím zapomenout ani na vysokou úroveň vzdělání tamní pracovní síly. To všechno dohromady dělá z Kanady výbornou destinaci pro investory stejně jako obchodního partnera. A navíc je to úžasné místo k životu!

Zmínila jste dohodu CETA mezi Kanadou a EU. Jaké konkrétní výhody v obchodní výměně či jinde tato dohoda přináší?

Díky CETA může Kanada volně obchodovat s evropskými zeměmi takřka bez omezení: dohoda zrušila 98 procent všech tarifů, zjednodušila celní režimy a přinesla další výhody. Česko bylo mimochodem jednou z prvních zemí, které tuto dohodu ratifikovaly. A na příkladu Česka vidíme i její konkrétní přínosy: například za rok 2021 registrujeme 24procentní nárůst objemu bilaterálního obchodu mezi našimi zeměmi.

Můžete zmínit nejvýznamnější kanadské investory a zaměstnavatele v Česku? A naopak jmenujte prosím i významné české exportéry v Kanadě.

V Česku je aktivních mnoho kanadských firem napříč různými sektory. Zmíním jednoho z největších světových producentů automobilových dílů Magna nebo výrobce nápojů Molson Coors, případně relativně nově příchozí pojišťovnu Colonnade. Z úspěšných českých firem v Kanadě jsou to třeba firma GZ Media, největší výrobce vinylových desek na světě, nebo Colt ze skupiny Česká zbrojovka. Kanada je zahraničním investicím velmi otevřená, a tak se těšíme na další české firmy!

Pohádková Praha a psi jako cesta k lidským příběhům

V Praze jste velvyslankyní od roku 2019. Jak moc jste naši zemi za tu dobu stihla poznat?

Velmi brzy po mém nástupu vypukla covidová pandemie, což moje plány poznávat vaši krásnou zemi trochu narušilo. Přesto jsme toho s rodinou procestovali hodně a jedním z mých oblíbených míst je určitě České Švýcarsko. Když jsem viděla ty strašlivé požáry, trhalo mi to srdce. Kdykoli mám čas, jen tak se procházím uličkami staré Prahy a nechávám se unášet. Baví mě, že tu pokaždé nacházím něco nového – zajímavý architektonický detail, třeba secesní dlaždici anebo výtvor pouličního umění. Bydlet tady je jako žít v pohádkové knize a já si nesmírně vážím toho, že teď můžu Prahu nazývat svým domovem.

Bydlet v Praze je jako žít v pohádkové knize.

Co vás na Česku a jeho obyvatelích nejvíc zaujalo?

Napadá mě jedna zajímavost nebo spíš osobní reflexe. V Praze žiju s manželem i dětmi. Naše děti vždycky chtěly psa a jedna z prvních věcí, kterou jsme udělali, když jsme do Prahy přijeli, byla, že jsme jim jednoho pořídili. Brzy jsme zjistili, že v Česku je neuvěřitelné množství pejskařů a že tu psy máte rádi stejně jako my. Moc se mi třeba líbí, že tu s pejskem můžete i do některých restaurací nebo aspoň na zahrádku, to v Kanadě většinou vůbec nejde.

Každá procházka s pejskem je pro mě navíc skvělou příležitostí popovídat si s lidmi a poznat, jak se jim žije – to během pandemie platilo stonásobně. Na mojí práci mě vždy bavilo naslouchat příběhům různých lidí a v Česku jsem narazila na mnoho lidí z rozličných profesí se silnými příběhy, ať už z historie z let 1968 nebo 1989 nebo ze současnosti.

Váš manžel je známý šéfkuchař Cameron Stauch. Co říkáte české kuchyni? Je něco, co vašeho muže inspirovalo? A jaké české jídlo máte nejraději?

Naše rodina má jídlo velmi ráda. První, co mě napadne v souvislosti s Českem a jídlem, jsou vaše úžasné farmářské trhy. Je fantastické, jak to tam žije, kolik tam je výrobců, jak obrovský je výběr lokálních potravin. Můj manžel má třeba na farmářských trzích svého oblíbeného prodejce, od kterého pokaždé kupuje houby. Já osobně jsem si velmi oblíbila koláče – s ovocem, tvarohem, mákem... Nic se nevyrovná českým koláčům s šálkem dobrého čaje!

S Ayeshou Rekhi si povídal Daniel Libertin

Foto: archiv A. Rekhi

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2022 na straně 10-12.

Štítky Kanada

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.