David Formánek: Naše země má štěstí na skvělé kapitány průmyslu

Text Jana Jenšíková Foto archiv KB Publikováno

Zatímco z některých mainstreamových médií se na nás stále sypou černě zabarvené ekonomické scénáře, závěry nezávislého průzkumu analytiků Komerční banky přinášejí dobré zprávy. I když nás čeká další obtížný rok, k extrémnímu pesimismu nemáme důvod. Z širšího pohledu naše ekonomika vybalancovala většinu dosavadních překážek. Máme za sebou velmi mírnou recesi, která se týkala dvou posledních čtvrtletí minulého roku, a letos už bychom se měli dočkat lehkého oživení. Ustáli jsme energetickou krizi. A také se podařilo udržet vysokou zaměstnanost. O tom hovoříme s Davidem Formánkem, členem představenstva KB zodpovědným za korporátní a investiční bankovnictví, který zdůrazňuje: „Tuzemskou ekonomiku podržela zahraniční poptávka, neboť v ostatních zemích eurozóny se žádná recese nakonec nekonala. A také se ukázalo, jak životaschopné a silné jsou tuzemské firmy a jejich lídři, což je velmi povzbudivé.“

Read in English

Investice jako známka zdraví firem

Z vašich nedávno publikovaných výsledků za rok 2022 vyplývá, že Komerční banka měla úspěšný rok. Co byste vyzdvihl na poli korporátního bankovnictví?

Řekl bych, že v tomto segmentu to byl dokonce hodně úspěšný rok. Zaznamenali jsme velmi dobré výnosy, ale také například velice viditelný růst objemu úvěrů jak u středních, tak zejména u větších firem. Uskutečnila se řada velkých finančních transakcí a firemní sféra byla hodně živá.

Jste s majiteli firem v častém kontaktu. Jak se jim – z pohledu banky – nové výzvy, které před nimi postupně vyvstávaly, podařilo ustát?

Rok to byl náročný. Připomeňme si, že začal dozvukem covidu, zrychlenou inflací. Pak přišla válka na Ukrajině, která vyvolala kromě jiného ohromující energetickou nejistotu. Inflace šlápla do pedálů. Najednou si management firem musel položit naprosto nové otázky: Bude dost plynu/energie? A budu na to mít? Můžu si dovolit investovat? Nevím, kdy naposled ve firmách v těchto intencích o investici či rozšíření výroby přemýšleli. Rozhodnutí bylo kromě jiného taky hodně o odvaze, protože nikdo z nás nemohl přesně vědět, co přijde – a například ve třetím čtvrtletí byly obavy z nedostatku energie docela oprávněné.

O to víc si cením toho, že většina z našich firemních klientů situaci řešila aktivně a investice neodkládala. Snažili se nebezpečí vyhnout třeba tím, že investovali do nejrůznějších řešení posilujících energetickou soběstačnost, čímž se snížily i výdaje, které za energie museli zaplatit. I do té doby skeptičtější jedinci začali například o zelené energii přemýšlet jinak.

Dobrá rada nad zlato

Na pořadu dne bylo i hledání nového byznys modelu a do té doby netradičních řešení. Jak moc jste v tomto směru byli připraveni svým klientům pomoct?

Víte, že naše banka si zakládá na vysoké erudovanosti svých bankovních poradců, proto jsme chtěli i v tomto směru nabídnout maximum. Už před covidem jsme prostřednictvím naší společnosti KB Advisory byli schopni poskytovat poradenství v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů, dotací a výběrových řízení. Vloni jsme však do naší skupiny začlenili společnost Enviros, nejvýznamnějšího tuzemského hráče mezi poradenskými společnostmi, které se zabývají energetikou a environmentem. Tím jsme se stali jedinou bankou, která je schopna zajistit kompletní služby – od poradenství až po udržitelné financování. Reagovali jsme tak na konkrétní situaci, ale bereme to hlavně jako vklad do budoucna. Tento proces není na měsíce, ale na řadu let.

Kde ještě jste zaznamenali velký posun v myšlení managementu firem?

Na poli logistiky a dodavatelských řetězců. Jejich změnou byl výrobní přístup „just in time“ narušen. Nastal návrat ke skladovému hospodářství. Kdo měl z čeho vyrábět a byl schopen svůj produkt včas dodat, ten vítězil. Takže ti, co se v předešlých letech nezbavili skladů, získali konkurenční výhodu. A ti druzí začali ve větším či menším měřítku sklady budovat. Naše banka byla často u toho.

Díky začlenění ve skupině Société Générale máte akční rádius i v zahraničí. Co můžete našim podnikatelům v tomto směru nabídnout?

Kromě běžných bankovních služeb jsme třeba schopni pomoci v rámci zahraničních investic. Pokud za námi přijde klient, že by rád investoval, a rozšířil tak své působení v zahraničí, jsme schopni ho ve spolupráci s našimi zahraničními kolegy nasměrovat, vytipovat mu společnosti, které jsou zdravé a mohly by být na prodej. Nebo umíme firmě najít minoritního investora či strategického partnera. Na řadě akvizic tohoto typu už jsme participovali.

Škola života

Jak vidíte letošní rok? Dá se říct, že kapitáni firem už mají to nejhorší za sebou?

I tento rok je těžko předvídatelný. Bude nás dál sužovat inflace, ale ta by měla ke konci roku postupně zmírňovat. Stejně tak se zmírňuje nejistota kolem energií. Ukázalo se, že je dokážeme uspořit, aniž by byla ekonomika poškozena. Už nás tak nezaskočí ani nutnost pokračovat v budování nových dodavatelských tras.

Ukázalo se, že skvělý lídr firmy je největší hodnota.

Loňský rok byl určitě pro podnikatele velkou školou, jak se rozhodovat a fungovat v oblasti turbulentního prostředí. Ovšem vedle toho také ukázal, že jsme součástí západního světa. To, že jsme dokázali takto projít krizovým obdobím, je ukázkou naší vyspělosti a můžeme na to být hrdí. Myslím, že do budoucna máme na čem stavět.

Dnešní managementy firem jsou připraveny v podstatě na cokoliv. Už se naučily, že musí počítat se vším, že se může stát i něco, co by je ani v tom nejhorším snu nenapadlo.

Dnešní managementy firem jsou připraveny v podstatě na cokoliv.

Spolu s nimi prošli školou života i vaši bankovní poradci. Už je asi také nezaskočí, když jim majitel firmy řekne, že neví, co bude.

Máte pravdu, i oni se naučili ještě víc naslouchat, reagovat na nečekané situace a hledat řešení. A přistupovat k firmám opravdu hodně individuálně. Díváme se nejen na udržitelnost obchodního modelu, ale hlavně na kvalitu a udržitelnost managementu. Ukázalo se, že skvělý lídr firmy je největší hodnota.

Kdybyste měl na závěr poukázat na jeden problém, na nějž by se v tomto roce měli podnikatelé detailně zaměřit, který by to byl?

Kybernetická bezpečnost. Ve stínu všech problémů ji mnozí minulé období neřešili. Ale je to opravdu velké téma, hrozba kybernetických útoků je daleko větší než kdy předtím. A týká se všech.

To je téma na další rozhovor.

Ano, naše banka je v tomto směru hodně aktivní, máme týmy specialistů, kteří se tím zabývají. Takže se rádi podělíme o své zkušenosti. 

S Davidem Formánkem hovořila Jana Jenšíková

Foto: archiv KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2023 na straně 74-76.

Štítky KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.