3 otázky pro Ivana Jukla, velvyslance České republiky v Egyptě

Text Jana Jenšíková Foto archiv ZÚ ČR Káhira Publikováno
thumbnail Egypt

1) V jakých sektorech se momentálně nabízejí největší příležitosti v Egyptě pro české exportéry?

Vzhledem k tomu, že pouze 4 % rozlohy Egypta jsou trvale obyvatelná a že každé čtyři roky egyptská populace naroste o stejný počet obyvatel, jako má naše země, je jasné, jaké výzvy před Egyptem stojí. Tím spíš, že přístup k vodě, potravinám a také ke zdrojům umožňujícím důstojný život není pro většinu populace samozřejmostí. Příležitosti se tedy nepochybně rýsují v sektorech, které jsou pro egyptskou vládu strategickou prioritou. Je to například vodní hospodářství, ekologicky udržitelná energetika, zdravotnické technologie včetně vybavení nemocnic a v neposlední řadě také městská kolejová doprava, tedy metro a tramvaje.

Čeští exportéři by však měli také vědět, že Egypt v těchto sektorech dlouhodobě usiluje o nahrazení dovozu vlastní výrobou. Tuto snahu lze chápat jednak jako pobídku k investicím do získání výhodné pozice na téměř stodesetimilionovém trhu, jednak jako alternativní způsob exportního pronikání na další trhy Afriky a Blízkého východu.

Z fóra k zelenému vodíku a energetické bezpečnosti na American University in Cairo

2) V čem vidíte konkurenční výhody pro české firmy oproti těm z jiných evropských zemí nebo třeba z Číny, pokud jde o šanci uspět na africkém trhu?

Dlouhodobě je pro nás velkou výhodou dobrý zvuk našeho průmyslu ještě z dob československé první republiky; jméno Škoda je v Egyptě synonymem kvality jak v automobilové, tak i kolejové dopravě. Podobný zvuk si dokázala vytvořit značka Sigma. Příkladem novodobého budování konkurenční výhody je schopnost jednotlivých českých výrobců sdružovat se do uskupení schopných nabízet ať dílčí či komplexní řešení. Příkladem jsou české zdravotnické technologie, které se dokáží pružně přizpůsobit velké variabilitě poptávky a zároveň umějí nabídnout jedinečná řešení.

V neposlední řadě také doufám, že ke zlepšení pozice našich podniků v Africe přispívá společná síť našich zastupitelských úřadů a kanceláří CzechTrade. Jsem přesvědčen, že zde v Káhiře tomu tak je, nicméně hodnocení naší užitečnosti a inspirace ke zlepšování našich služeb je samozřejmě a především na klientech.

Experti z českého Ústavu experimentální botaniky představili v Káhiře svůj výzkum odolnosti zemědělských plodin

3) Můžete se se čtenáři podělit o nějaký příklad úspěchu z posledních let, kdy velvyslanectví pomohlo zprostředkovat významnou spolupráci mezi českou a egyptskou stranou?

Významné exportní úspěchy, tedy ty, které měříme řádově v miliardách dolarů, nejsou ani v Egyptě ani nikde jinde na světě na každodenním pořádku. O to více jsem hrdý, že se něco podobného letos zde v Egyptě povedlo Škodě Transportation při uzavření kontraktu na modernizaci místního kolejového vozového parku.

Spolu s celým týmem našeho velvyslanectví jsme se snažili pomáhat především s komunikací s egyptskou vládou, z jejíchž prostředků je kontrakt financován. Ocenění, jehož se nám od vedení Škody prostřednictvím médií dostalo, je nejen povzbuzením pro celou českou ekonomickou diplomacii, ale především také potvrzením, že přes všechny současné potíže, kterým Afrika i Blízký východ čelí, je zde pro český byznys i nadále značný prostor.

Za rozhovor děkuje Jana Jenšíková

Foto: archiv ZÚ ČR Káhira

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2023 na straně 11.

Štítky Egypt, MZV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.