3 otázky pro Marka Skolila, velvyslance České republiky v Senegalu

Text Jana Jenšíková Foto archiv ZÚ ČR v Senegalu Publikováno
thumbnail Senegal

1) V jakých sektorech se momentálně nabízejí největší příležitosti v Senegalu pro české exportéry?

Vývoj našich obchodně-ekonomických vazeb se Senegalem v posledních letech ukazuje, že aktuálním těžištěm spolupráce se stal dopravní sektor. Není to překvapivé, protože právě zde česká firma Transcon z Frýdku-Místku realizuje v současnosti asi největší český projekt v subsaharské Africe: rekonstrukci několika regionálních letišť. Jde o poměrně unikátní projekt, protože český realizátor na sebe vzal břímě komplexní rekonstrukce letišť, od A do Z, díky nimž se tato letiště zapojí nejen do územního rozvoje a propojení země, ale zároveň i do mezinárodní letecké přepravy podle těch nejnáročnějších norem. Novátorský projekt Transconu do země přivedl několik dalších domácích dodavatelů, především firmu Koma Modular a další.

Velmi pokročilá jsou nyní jednání Omnipolu o dodávce pěti až sedmi letounů L-410 právě pro rozvoj regionální dopravy. A konečně v dakarském přístavu čeká na slavnostní předání dopravnímu podniku hlavního města prvních 90 autobusů Iveco vyrobených ve Vysokém Mýtě. Celkově zakázka činí 1400 kusů!

Součástí diskuzí se senegalskými partnery jsou ovšem i další sektory, jako je zdravotnictví, energetika, IT a zemědělství. Rozvojové potřeby a plány Senegalu jsou podstatné a nabízejí pro české partnery zajímavé perspektivy, za předpokladu, že dokážou zajistit dostupné financování.

Z letošní návštěvy místopředsedy české vlády a ministra vnitra Víta Rakušana v Senegalu. Ministr Rakušan předal vázaný peněžní dar v hodnotě 10 milionů korun pro regionální nemocnici v Thies, kde od roku 2017 působí čeští lékaři v rámci programu MEDEVAC

2) V čem vidíte konkurenční výhody pro české firmy oproti těm z jiných evropských zemí nebo třeba z Číny, pokud jde o šanci uspět na africkém trhu?

Tak například Transcon byl senegalskou stranou vybrán nejen pro kvalitu a úroveň svých výrobků, ale i pro schopnost nabídnout integrované řešení, velmi dobrou cenu a v neposlední řadě i financování celého projektu. Na druhou stranu by nebylo férové předstírat, že realizace podobných projektů v afrických podmínkách je jakousi procházkou růžovým sadem... Uspět mohou jen ty společnosti, které svůj záměr realizují nejen s dobrým finančním zázemím, ale s houževnatostí a vynalézavostí, bez nichž se na tak náročných trzích prostě nedá uspět. Pro české firmy paradoxně mluví i skutečnost, že jsou někdy méně známé než větší evropská či světová konkurence, a přitom nabízejí kvalitu, která přesahuje úroveň obvyklou u čínské konkurence.

Položení základního kamene komunitního centra v Saint-Louis Bango. Projekt je financovaný z prostředků MZV ČR

3) Můžete se s našimi čtenáři podělit o nějaký příklad úspěchu z posledních let, kdy velvyslanectví pomohlo zprostředkovat významnou spolupráci mezi českou a senegalskou stranou?

Zmíněný vlajkový projekt modernizace regionálních letišť senegalská strana svěřila Transconu nejen pro kvalitu české nabídky, ale jistě i proto, že měla zájem o diverzifikaci svých ekonomických partnerů a dodavatelů. O projektu se začalo jednat, tuším, někdy v roce 2017 a české velvyslanectví, MZV i vláda a příslušné bankovní instituce (ČEB, EGAP...) udělaly pro podporu tohoto projektu maximum. Zásluhy patří především realizátoru a dalším českým dodavatelům, ale odvážím se říct, že bez průběžné – v některých momentech až každodenní – podpory ze strany velvyslanectví by to prostě nešlo. V posledních dvou letech naše velvyslanectví iniciovalo několik podnikatelských misí a jsme rádi, když se alespoň některým ze zapojených firem podaří v jednáních pokročit tak, jako se to daří například Omnipolu.

Za rozhovor děkuje Jana Jenšíková

Foto: archiv ZÚ ČR v Senegalu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2023 na straně 12.

Štítky Senegal, MZV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.