Nicolas Tauvel: V Africe nemůžete čekat rychlý úspěch. Vytrvalost se vám ale stonásobně vrátí

Text Daniel Libertin Foto archiv N. Tauvela Publikováno
thumbnail Senegal

Klíčem k úspěchu na afrických trzích je přemýšlet v dlouhodobém horizontu, vytvářet silné vazby a vytrvat. „Pokud tohle všechno zvládnete, získáte tím obrovskou výhodu,“ říká Nicolas Tauvel, zástupce generálního ředitele pro oblast korporátních a institucionálních zákazníků a plateb v Société Générale Senegal. Povídali jsme si o jedinečných příležitostech (nejen) v Senegalu.

Read in English

Malé a střední podniky mají zelenou

Société Générale (SG) patří mezi nejzavedenější mezinárodní banky v afrických zemích s komplexní znalostí jejich aktuálních potřeb. Které oblasti senegalské ekonomiky identifikovala jako vhodné pro investory?

Podle MMF má senegalská ekonomika v roce 2024 růst o 8,3 % a tento růst je tažen především infrastrukturou. Země potřebuje budovat další silnice, včetně probíhajícího projektu propojení nového mezinárodního letiště Dakar s centrem hlavního města. Další velký projekt je výstavba nového města Diamniadio, které má přitáhnout lidi z Dakaru, a ulevit tak přelidněné metropoli. Obě města spojuje expresní vlak, a Diamniadio navíc leží v půli cesty mezi Dakarem a novým letištěm. A v neposlední řadě se v Senegalu staví dva nové přístavy.

Mezi další klíčové oblasti patří ropa a zemní plyn. V polovině příštího roku mají začít velké projekty v tomto sektoru, které by měly přispět k přibližně dvaapůl až tříprocentnímu růstu senegalského HDP. Vedle toho zmíním řadu dalších příležitostí mimo jiné v ocelářském či potravinářském průmyslu, vždyť Senegal je jednou z nejprůmyslovějších zemí Afriky. Významnou oblastí je také zemědělství, kde většina produkce zeleniny či exotického ovoce směřuje na export. A neměli bychom zapomínat ani na cestovní ruch, jehož rozvoj je úzce spjat s rozvojem infrastruktury, s tím, jak roste poptávka po prémiových službách.

SG chce víc podporovat šampiony z řad malých a středních firem, protože právě ty jsou klíčové pro rozvoj ekonomiky.

SG se na základě příznivého hodnocení první fáze projektu „Grow with Africarozhodla pokračovat další fází – „Růst s Afrikou 2025. Bylo třeba korigovat nastavení primárních os?

Tato iniciativa byla spuštěna již v roce 2018 v Dakaru. Na formulování strategických priorit na rok 2025 je možná ještě trochu brzy, ale nepočítám s tím, že se budou nějak výrazně měnit. Mezi klíčové body bude i nadále patřit infrastruktura, protože to, co jsem zmínil o Senegalu, platí i pro africký kontinent jako celek, nebo zemědělství, které nejenže přitahuje zahraniční investory, ale zároveň v něm figuruje mnoho silných místních hráčů, které jsme jako SG vždy připraveni podpořit.

Kromě toho je pro nás velmi důležité finanční začlenění, protože bankovní účet tu má pouze 18 procent lidí, potenciál je tedy obrovský a právě za tímto účelem SG Senegal nedávno uzavřela partnerství s firmou Orange Mobile Money. Další velkou prioritou a vlastně největší změnou v celém projektu od jeho založení je větší zaměření na malé a střední podniky. SG nadále poskytuje podporu státu, který je zde nejdůležitějším ekonomickým hráčem, ale chce také ještě více než dosud podporovat senegalské šampiony z řad malých a středních firem, protože právě ty jsou klíčové pro další rozvoj ekonomiky.

Energetika je klíčová

Energetickou transformaci řeší nejen Evropa, ale také Afrika. Senegal je znám největším projektem veřejného solárního osvětlení na světě. Jakou roli v něm sehrála SG?

Pro SG se jednalo o velmi důležitý projekt s velkým environmentálním a sociálním dopadem. Solární pouliční lampy zlepšily v několika městech bezpečnost silničního provozu, usnadnily podnikatelskou činnost ve večerních hodinách a celkově zlepšily kvalitu života.

Je třeba dodat, že SG je jedinou bankou v Senegalu, která má se státem uzavřenou rámcovou smlouvu o vývozních úvěrech (ECA), což z nás činí klíčového partnera. Naše banka má silné postavení a významnou výhodu v oblasti strukturovaného financování, takže pokud vaše firma potřebuje komplexní nebo specifické financování, včetně financování v místní měně nebo v euru, nebo služby v oblasti pojištění nebo distribuce, máme potřebné schopnosti a odbornost a umíme vám nabídnout řešení financování na míru.

Západní Afrika je stabilní region

V čem se státy západní Afriky liší od jiných afrických regionů?

Pokud jde o politickou stabilitu, země jako Mali, Burkina Faso nebo Niger prošly určitými výkyvy, ale když se podíváte na situaci v jiných částech kontinentu, je západní Afrika pořád velmi stabilní region a má velký potenciál. Jsou zde velké země se stabilními ekonomikami a silnou demokratickou tradicí a Senegal je samozřejmě jednou z nich. Místní měny jsou vcelku spolehlivé – na rozdíl od jiných regionů, které se potýkají s vysokou inflací.

V čem spatřujete největší příležitosti pro české firmy, které by chtěly vstoupit na tamní trhy?

Česko jsem navštívil několikrát, a mám tak představu o silných stránkách vaší ekonomiky. S vaší expertizou a know-how v oblasti výroby a strojírenství máte samozřejmě slušné šance uspět v mnoha oblastech, od infrastruktury přes průmyslové projekty v potravinářství až po jakýkoli sektor, kde je mimo jiné potřeba montáž strojů a zařízení.

Jak je na tom senegalský trh s digitalizací a e-commerce? Může to také být příležitost pro české exportéry?

I když bankovní účet má pouze 18 procent obyvatel, téměř každý tu má účet u služeb typu Orange Mobile Money. To znamená, že peněžní služby a platby přes mobilní zařízení jsou v Senegalu pravděpodobně mnohem dál než v mnoha západních zemích. Tyto služby se tu rozvíjejí velmi dynamicky, takže přes mobil snadno zaplatíte všechny účty za energie, měsíční předplatné nebo jakékoli jiné faktury. Pokud jde o e-commerce, na trhu jsou silní afričtí hráči jako třeba Jumia, které se někdy přezdívá africký Amazon. Celkově vzato jak Senegal, tak celá Afrika postupují v digitalizaci velice rychle.

Mohl byste poradit českým společnostem, jak postupovat, aby jejich expanze měla naději na úspěch?

Potřebují mít dobré místní partnery, ať už konzultanty nebo partnerské firmy, a samozřejmě dobrou banku, která jim poradí. V neposlední řadě by také měly využít podporu české ambasády v Senegalu. Musejí být vidět, získávat informace a vyhledávat příležitosti. V Africe nemůžete čekat rychlý úspěch – musíte tu být dlouho a místní lidi přesvědčit, že umíte být dobrým partnerem i v těžkých časech. To s sebou jistě nese určité náklady, ale vytrvalost se vám v takovém případě vyplatí stonásobně. Celkově vzato potřebujete být na místě ideálně delší dobu, vytvářet silné vazby a vytrvat. Pokud tohle všechno zvládnete, získáte obrovskou výhodu.

Africké státy stále víc preferují PPP projekty před prostým importem zboží a služeb. Jakými nástroji tyto partnerské projekty podporuje senegalská vláda?

Prostřednictvím PPP bylo v Senegalu realizováno mnoho důležitých projektů. Většina z nich je v infrastruktuře, ale PPP se osvědčilo i ve školství a dalších oblastech. SG takto pracuje na PPP projektu v oblasti vzdělávání, konkrétně budování škol a školicích center po celé zemi. PPP má výhodu v tom, že tolik nezatěžuje státní dluh, ale také v tom, že si jím africké země zavážou dodavatele na delší dobu – tedy přesně to, co jsem říkal o důležitosti dlouhodobého přístupu. Celkově vzato zvyšuje PPP úroveň angažovanosti investorů a zároveň optimalizuje státní dluh, takže pro africké vlády je to ideální strategie.

S Nicolasem Tauvelem hovořil Daniel Libertin

Foto: archiv N. Tauvela

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2023 na straně 36-37.

Štítky Senegal, Afrika, SG, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.