Luboš Michlík, šéf Sigma Group: Egyptskému zavlažování zvýšíme kapacitu o proud, jako má Vltava pod Karlovým mostem

Text Jan Černý Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Egypt

První čerpadla opatřená značkou Sigma instalovala česká firma v Egyptě už v polovině minulého století. Od té doby vyváží své technologie do nejlidnatější arabské země světa pravidelně. I díky dlouholetým obchodním vztahům a řadě úspěšných referenčních projektů si egyptský stát vybral právě českého výrobce jako jednoho z dodavatelů pro svůj klíčový zavlažovací projekt. New Delta bude značným množstvím vody zúrodňovat odlehlejší pouštní oblasti, a zvýší tak potravinovou soběstačnost země. Dvě ze sedmi přečerpávacích stanic na části projektu, která se jmenuje Mostakbal Misr, budou používat technologie dodané společností Sigma Group. Nejen o zavlažování jsme si povídali s generálním ředitelem a členem představenstva firmy Lubošem Michlíkem.

Můžete v kostce představit současné aktivity vaší společnosti?

Současným hlavním výrobním sortimentem mateřského závodu jsou dodávky čerpadel do klasické nebo jaderné energetiky, vodního hospodářství včetně závlah či petrochemie. Většinou se jedná o napájecí, chladicí, kondenzátní, závlahové a procesní typy čerpadel. V posledních letech je naší dominantou dodávka větších celků a EPC projektů přes dvě naše inženýringové dceřiné společnosti. Jedna je Sigma DIZ, která se zaměřuje primárně na oblast energetiky a metalurgie. Zde máme s EGAPem společný projekt na US Steel Košice, kam dodáváme dvě kompletní úpravny průmyslových vod. Druhou hlavní společností je Sigmainvest, která se zaměřuje na oblast Blízkého východu a hlavně Egypta. Tam je několik projektů, včetně Mostakbalu – New Delta. V rámci inženýringu dodáváme kompletní celky. Jsou to projekty závlahových čerpacích stanic, kde naši projektanti navrhují celou technologii dané stanice. Abychom byli konkurenceschopní, tak věci, které jsme schopni nakoupit na místním trhu – i třeba tom egyptském, jsou dodávány místními producenty. A klíčové komponenty, což je čerpadlo, motor a převodovka, dodáváme z Evropy.

K čemu bude zařízení sloužit?

Projekty El Hammam a Mostakbal jsou kaskády závlahových čerpacích stanic. Egypt tento projekt nazývá souhrnně New Delta. V zemi je známá delta Nilu, což je úrodné území, kde je v této chvíli síť kanálů a tvoří se tam většina zemědělských produktů. Ale potřeba domácí potravinové produkce Egypta neustále roste. I vlivem toho, co se děje na Ukrajině. Egypt potřebuje zajistit pro svoje lidi dostatek potravin, takže rozjel megaprojekty a jeden z nich je právě New Delta. Cílem je zúrodnění neúrodné části, kde je poušť, a vytvoření nové zemědělské oblasti. Toto zúrodnění mají právě zajistit tyto nové zavlažovací systémy. Zdrojem vody je jednak řeka Nil, ale také upravená voda z čistírny odpadních vod a její znovupoužití.

Mostakbal je systém celkem sedmi čerpacích stanic, které na dlouhé vzdálenosti do pouště čerpají velké množství vody. My dodáváme čtvrtou a pátou stanici. Každá z nich má 14 čerpadel, z toho je 12 pracovních a dvě jsou záložní. Každé čerpadlo má výkon přes 10 kubíků vody za sekundu. Takže když se podíváme například na Vltavu s klasickým průtokem u Karlova mostu, zhruba tolik vody je schopna čerpat každá tato stanice.

Tyto kaskády tvoří páteřní síť závlahového systému, na kterou se pak napojují menší stanice tvořící boční kanály, aby zajistily distribuci do celkové plochy, již je potřeba zavlažovat. Na konci těchto bočních kanálů jsou pak už konkrétní závlahy na polích, které tvoří hlavně pásové zavlažovače či různé pivotové systémy. My dodáváme právě tu páteřní síť závlahových stanic, z nichž se bude voda distribuovat do celého okolí.

Mostakbal je jeden z největších obchodních případů, které v poslední době přibyly do naší bilance. Jak je to u vás? Je to také jeden z těch výraznějších případů, nebo děláte ještě větší?

Je to větší projekt, než standardně dodáváme. Není pro nás sice technicky obtížný, je spíš velký na objem a počet čerpadel. Čerpadlo, které tam je, má zhruba 10,3 kubíku vteřinových a už jsme dodávali i čerpadla přes 20 vteřinových kubíků. Ale samozřejmě tento je referenčně někde jinde z hlediska počtu, to se opravdu nedělá každý den. Jde asi o největší projekt v historii Sigmy. Dodáváme dvě čerpací stanice, na každé je 14 shodných čerpadel, takže to je 28 kusů. Když si vezmeme, že projekt je někde na úrovni 34 milionů eur a my jsme za celou skupinu zhruba na sedm­desáti milionech eur, je to opravdu i pro nás zajímavý referenční projekt. Realizujeme ho během roku a půl, takže je pro nás zajímavý a v krátkém časovém úseku.

Těch 10 kubíků za vteřinu je vysoké číslo. Jaký proud si máme představit? Za jak dlouho by čerpadla napustila třeba plavecký bazén?

Olympijský bazén má objem cca 3000 metrů krychlových, takže při plném provozu by ho stanice napustila za 25 sekund.

Je pravda, že o tato zařízení bude zvyšující se zájem vzhledem k rostoucímu suchu?

Určitě v celé té oblasti, kde v dnešní době přibývá sucho nebo jsou naopak extrémní srážky. Čím dál víc není jistota srážek a spíš se vychylujeme do extrémů. Zvyšující se zájem o různé závlahové systémy pozorujeme nejen v oblasti Egypta.

Egyptě máte skvělé jméno. Jak se vám daří získávat zakázky a jak konkrétně jste přišli k této?

V Egyptě jsme etablovaní od padesátých let. Takže tam máme velmi dobré reference. Od sedmdesátých let tam máme svého zástupce, kterým byl pan Hassan Khadr, teď tam působí jeho nástupce, jeho syn, takže je velmi důležité mít tam místního člověka znalého prostředí. Standardně všechny projekty, které se dělaly, byly realizovány napřímo pro Ministry of Water Resources and Irrigation. Tam šlo o celý EPC projekt, kdy egyptská stavební firma dělala stavební část a my jsme navrhli kompletní technologii a dodávali klíčové věci z Evropy. Zbytek dodává partnerská firma z egyptského trhu.

U projektů El Hammam a Mostakbal udělal zákazník velké otevřené výběrové řízení, kdy oslovil 14 klíčových dodavatelů z celého světa. Uspěly v něm čtyři společnosti z celého světa a my byli mezi nimi. Egyptská strana si vybrala pro realizaci své místní stavební EPC kontraktory a my dodáváme v této chvíli jenom kusovou dodávku čerpadel, motorů, převodovek a nějakého obslužného systému na chlazení a podobně. Samozřejmě musíme dělat kontrolní simulace proudění celé stanice, tzv. CFD analýzu, a technologická schémata pro instalaci našeho zařízení, aby vše pracovalo, jak má.

Proč se u obchodního případu Mostakbal – New Delta pojišťujete?

Primárním důvodem je velký objem, zajištění rizik a třetím je limit. Ve chvíli, kdy máme pojištění s EGAPem, máme totiž vyšší limit na vystavování bankovních záruk na předexportní financování. Pokud jde o menší projekty, zvládneme to dělat ze svých klasických limitů a není potřeba pojištění. Samozřejmě svou roli hraje vždy i rating dané země, zákazníka a zajištění rizik. Tyto naše egyptské projekty jsou pro tamní vládu stěžejní, mají zajistit vyšší soběstačnost místních zdrojů potravin. Takže tam jsou garantovány devizové prostředky a zajištění formou akreditivu. Vzhledem k velkému objemu projektů a požadavku na vystavení bankovních záruk za dobré provedení díla, zálohových záruk a potřebě předexportního financování využíváme nicméně pojištění u EGAPu a potom jsme schopni si u naší mateřské banky navýšit limit a pojistit si také možná rizika projektu. Neděláme jen tyto exportní projekty do Egypta, máme spoustu dalších obchodních případů. V dnešní době i tuzemští zákazníci požadují větší zálohovou platbu v rámci postcovidových dopadů a po situaci na Ukrajině. Dodavatelé jsou hodně nervózní z hlediska dodávek materiálu, a aby si zajistili peníze na vstupy a na energie, zvýšili požadavek na platby záloh, které před rokem 2019 nebyly. Takže musíme daleko větší části dodavatelů platit zálohy a ty nám dávají na základě vystavení bankovních záruk, takže onen standardní limit, který nám předtím stačil, je teď nedostatečný, protože obchod se v této oblasti změnil.

Kolik takových projektů realizujete najednou? Nebo se vždy soustředíte na jeden?

Diverzifikujeme naše portfolio, aby bylo vyvážené. Kdyby byly zmíněné projekty El Hammam a Mostakbal dodávkově ve stejném období, tak bychom oba nedělali, ale akceptovali jen jeden. Máme své klíčové zákazníky z kritické infrastruktury jako ČEZ, Unipetrol, ČEPRO apod., kde držíme volné kapacity pro zajištění dodávky náhradních dílů, nových čerpadel, oprav a servisu. Zabezpečit oblast jaderné energetiky je pro nás klíčové. Samozřejmě věříme, že v Egyptě se nám bude dařit i nadále. Nemohu prozrazovat víc, ale v této chvíli probíhá výběrové řízení na další dva projekty.

Text: Jan Černý

Foto: Shutterstock


Jan Černý je tiskový mluvčí EGAP

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2023 na straně 30-31.

Štítky Egypt

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.