Youngki Hong: Koreu a Česko pojí společná historická zkušenost.I díky ní si umí vážit svobody a výhod tržní ekonomiky

Text Daniel Libertin Foto fotoarchiv KPR, autor: Tomáš Fongus Publikováno
thumbnail Jižní Korea

Korejská republika v roce 2015 jako první asijská země povýšila bilaterální vztah s Českou republikou na „strategické partnerství“. Nejen o tom, jaké závazky a výhody z toho plynou pro obě země, jsme hovořili s Youngkim Hongem, který je již druhým rokem na velvyslanecké misi v Praze. „Rozšiřujeme spolupráci v různých oblastech, od politiky přes ekonomiku až po výměny jednotlivců. Stavíme na tom, že ctíme univerzálně platné hodnoty, jako jsou svoboda, lidská práva a právní stát. Obě naše země posílily mezinárodní spolupráci v širokém spektru témat, mezi něž patří mimo jiné jasná reakce na severokorejské provokace či podpora mezinárodní solidarity za obnovení míru a obnovu Ukrajiny.“

Read in English

Mohl byste zmínit nějaké konkrétní akce z nedávné doby?

Můžeme jmenovat třeba summit konaný při Valném shromáždění OSN v září 2023, návštěvu předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR Markéty Pekarové Adamové v Koreji v březnu 2023 a návštěvy předsedy Korejského národního shromáždění Kim Jin-pya a premiéra Han Duck-soa do České republiky v červnu, respektive září 2023. A samozřejmě nedávné společné zasedání našich ministrů zahraničí, které se uskutečnilo letos v dubnu.

Ruku v ruce s tím vzkvétají i ekonomické vazby: Korea se po USA a Číně stala třetím největším obchodním partnerem České republiky mimo Evropu. Naše silné ekonomické partnerství od roku 2020 vykazuje jasný trend nepřetržitého růstu objemu obchodu, který v minulém roce dosáhl 4,4 miliardy dolarů. To je jednak hnacím motorem hospodářského růstu, ale také zdrojem četných pracovních příležitostí v obou zemích. Máme mnoho společného

Naše země jsou geograficky velmi vzdálené, přesto mají pevné pouto. Co je podle vašeho názoru nejvíc spojuje z pohledu historie a ekonomického zaměření?

Je to tak. I přes geografickou vzdálenost nás pojí mnoho nejen historických podobností. Oba národy byly v minulosti ovládány cizími mocnostmi. Studená válka přinesla společnou výzvu v podobě hrozby komunismu. Korejská republika měla přímý střet s komunistickou Severní Koreou, zatímco Česko se ocitlo pod komunistickou nadvládou v rámci sovětského bloku. Navzdory těmto nepříjemným zkušenostem mají obyvatelé obou zemí silný vztah ke svobodě a nezávislosti. Korea i Česko se nakonec proměnily ve svobodné a demokratické země, díky čemuž dosáhly silného hospodářského růstu při současné úspěšné transformaci na proexportní tržní ekonomiky.

Oba naše národy mají odvahu a vytrvalost tváří v tvář nepřízni osudu. A to spojuje.

V jakých odvětvích ekonomiky vidíte největší příležitosti pro další prohloubení vzájemné spolupráce?

Takových slibných oblastí existuje řada. Největší příležitostí s ohledem na dosah a dopad potenciální spolupráce je výstavba nové jaderné elektrárny v Česku, kde by mělo dojít k výběru preferovaného dodavatele už v červenci.

Mezi oblasti zájmu české ekonomiky patří vysokorychlostní železnice, vodíkové technologie, polovodiče, elektromobilita, umělá inteligence a kvantové výpočty a všechny mají jedno společné: spotřebovávají hodně elektřiny. Korejské jaderné elektrárny, které již prokázaly vysokou kvalitu doma i v zahraničí, mohou těmto sektorům zajistit stabilní dodávky vysoce kvalitní energie, a dále tak prohloubit korejsko-českou spolupráci ve zmíněných high-tech odvětvích.

Spolupráce na poli polovodičů a AI

Do roku 2027 se Jižní Korea chystá investovat sedm miliard dolarů (asi 165 miliard korun) do umělé inteligence a polovodičů. Investice zahrnuje zhruba miliardu dolarů na podporu firem, které se jimi zabývají. Spatřujete v této oblasti příležitosti pro spolupráci institucí a firem obou našich zemí?

Korea je největším světovým výrobcem paměťových polovodičů. Jsou pro ni zároveň klíčovým průmyslovým odvětvím, které tvoří 20 procent exportu. AI polovodiče, které se specializují na výpočty vyžadované AI technologiemi, však mají jiné vlastnosti než běžné paměťové polovodiče. Tím se začínajícím firmám i zavedeným gigantům otevírají příležitosti k jejich výrobě. Česká republika disponuje skvělými kapacitami v oblasti IT a má velký zájem o korejský polovodičový sektor, přičemž čeští výrobci polovodičů se pravidelně účastní korejských veletrhů v oboru.

Pro obě země je důležité, že sdílejí silné hodnoty demokracie a tržního hospodářství, takže nemusejí řešit geopolitická rizika, s nimiž je tento sektor spojen. Proto by bylo výhodné, aby české a korejské firmy, asociace a výzkumné ústavy zintenzivnily spolupráci na poli AI polovodičů.

Společné memorandum o vodíkových palivových článcích

V březnu bylo za vaší účasti podepsáno memorandum o spolupráci při vývoji vodíkových technologií a palivových článků. Můžete nám tento projekt přiblížit a jmenovat příklady podobných kooperací mezi Českou a Korejskou republikou?

Ano, konkrétně šlo o memorandum o porozumění mezi korejskou Woosuk University, HYTEPem a Strojírenským zkušebním ústavem o testování a hodnocení vodíkových palivových článků. Korea má dvě největší společnosti na světě na výrobu těchto článků, ale její vstup na evropský trh je stále v rané fázi.

Woosuk University se specializuje na výzkum vodíkových palivových článků, Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) na jejich certifikační hodnocení v Evropě. HYTEP je česká vodíková technologická platforma a slouží jako most mezi korejskými a českými společnostmi. Věřím, že spolupráce těchto tří organizací bude skvělou příležitostí k posílení spolupráce mezi Koreou, Českou republikou a Evropou.

Rád bych dodal, že o vstup na evropský trh přes Českou republiku je ze strany korejských firem velký zájem. Obory jsou přitom různorodé, nejde jen o vodík, ale i o drony, lékařské přístroje, kosmetiku a mnoho dalších. Do budoucna tedy očekávám širší spolupráci.

Z Koreje také na další asijské trhy

Kterým českým firmám se již podařilo prosadit na korejském trhu? A co byste poradil našim malým a středním podnikům, které by chtěly v Korejské republice investovat nebo tam dovážet?

Obecně vzato jsou české firmy, které investovaly v Koreji, relativně malé a nejčastěji působí v odvětvích, jako je pivovarnictví, software nebo obchod. Je potřeba zmínit, že pro většinu českých firem je prioritou evropský trh spíše než ten asijský. Česká republika je u Korejců velmi oblíbená pro své pivo a jako špičková turistická destinace. Vynikající schopnosti Česka například v oblasti přesného strojírenství však u nás zatím nejsou příliš známé.

Pokud Česko dále posílí obchodní a investiční spolupráci s Koreou, pomůže mu to rozšířit působnost na asijských trzích. Naše země vítá zahraniční investice a nabízí různé investiční pobídky jako daňové úlevy či peněžní granty. České malé a střední podniky, které mají zájem investovat nebo exportovat do Koreje, také mohou využít podporu specializované agentury Invest Korea.

Korejská kultura stále víc inspiruje

Korejská kultura v posledních letech zažívá obrovský boom po celém světě, ať už jde o kuchyni, hudbu (K-pop a další) či filmy, které získávají mezinárodní ocenění. Čím si to vysvětlujete?

Ano, a jako velvyslanec jsem měl možnost poznat mnoho Čechů, kteří o korejskou kulturu projevují zájem. S každou další interakcí si uvědomuji, jak se naší kultuře dostává uznání po celém světě. Nedávno jsme na akci ambasády zhlédli vystoupení české K-popové taneční skupiny a její pozitivní energie a nadšení na mě opravdu zapůsobily. I to je příkladem síly korejské kultury inspirovat a spojovat lidi napříč národy.

Podle mého názoru lze tento úspěch připsat několika klíčovým faktorům. Za prvé je to široká dostupnost korejského obsahu na online platformách jako YouTube, Netflix a sociální média. Díky nim je pro lidi na celém světě snazší než kdy dřív objevovat a užívat si korejské seriály, hudbu a filmy. Za druhé je to vášnivá a aktivní fanouškovská základna, která se kolem korejského obsahu objevila. Fanoušci po celém světě aktivně propagují korejskou tvorbu na sociálních sítích, online fórech či události v reálném světě. A za třetí vládní politika v Koreji pomáhá rozvíjet kreativitu a nezávislost soukromého sektoru. I díky tomu v kulturní sféře vznikají jedinečná a originální díla, která rezonují u celosvětového publika.

Jak významně to pomáhá pozitivnímu obrazu vaší země a jejím ekonomickým úspěchům?

Korejská kultura má na image naší země obrovský vliv a velmi podporuje její pozitivnější a atraktivnější vnímání. Vede to i ke zvýšenému zájmu o korejské produkty a služby, jak dokládá nedávný vládní průzkum, podle něhož mělo 66 procent respondentů po zkušenostech s korejským obsahem pozitivnější pohled na Koreu a 58 procent uvedlo, že korejská kultura měla pozitivní vliv na jejich ochotu používat korejské produkty a služby.

Korejská vláda si uvědomuje obrovský potenciál naší kultury a aktivně podporuje zahraniční expanzi kultury i průmyslu prostřednictvím spolupráce mezi těmito dvěma sektory. V České republice pracujeme na další propagaci korejské kultury a rozšiřování kulturní a průmyslové spolupráce s cílem posílit celkový vztah mezi našimi dvěma zeměmi.

Velvyslancem v Česku jste druhým rokem. V čem si jsou z vaší dosavadní osobní zkušenosti Češi a Korejci nejvíc podobní?

Myslím, že oba národy mají odvahu a vytrvalost tváří v tvář nepřízni osudu. V minulosti jsme překonali nepříznivé geopolitické podmínky a dosáhli jsme toho, po čem jsme toužili: svobodné nezávislé demokratické země. Teď se musíme zaměřit na budoucnost.

Mezinárodní společenství dnes čelí komplexním výzvám: vojenským konfliktům v Evropě a na Blízkém východě, porušování mezinárodního řádu založeného na pravidlech, změně klimatu a dalším. Aby byl svět bezpečný a aby dále vzkvétal, je spolupráce mezi stejně smýšlejícími zeměmi, které sdílejí univerzální hodnoty, důležitější než kdy jindy. Proto doufám, že Korejská i Česká republika budou jako strategičtí partneři dál prohlubovat bilaterální vazby a úzce spolupracovat na řešení současných výzev se stejnou odvahou a vytrvalostí, kterou obě země prokázaly už v minulosti.

Za rozhovor děkuje Daniel Libertin

Foto: fotoarchiv KPR, autor: Tomáš Fongus

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2024 na straně 10-12.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.