Naše síla je v mezinárodním know-how

Text Jana Jenšíková Foto Archiv KB Publikováno

Nedávno začal v Komerční bance fungovat nový úsek Strukturované financování. Do jeho čela byl vybrán zkušený manažer Jan Pokorný, který stál předtím čtyři roky v čele Modré pyramidy stavební spořitelny. Zajímalo nás, s jakými představami přijal novou výzvu, v čem strukturované financování obohatí nabídku bankovních služeb a co konkrétně může přinést firmám.

Kdybyste měl čtenářům TRADE NEWS hned v úvodu jednou větou vysvětlit, co je podstatou nově vzniklého úseku Strukturovaného financování, co byste uvedl?

Koncentrování síly našich expertů a expertních týmů tak, aby mohla být ještě lépe využita ve prospěch klientů Komerční banky.

Znamená to tedy, že nebudujete nic nového?

Máme obrovskou výhodu, že jsme nezačínali od nuly, měli jsme v bance několik expertních týmů, bohužel však v různých útvarech. Nově zřízený úsek Strukturované financování koncentruje tyto specializované týmy. Jedná se o oblasti financování nemovitostí, financování energetiky, exportního financování a syndikovaného financování.

Proč? Co bylo hlavním důvodem tohoto kroku?

Tenhle náš krok je pro budoucnost KB klíčový. Pryč jsou doby, kdy jsme vystačili u korporátních a top korporátních klientů s jednoduchým financováním, s nějakou formou záruk nebo jednoduchými produkty investičního bankovnictví. Dnes máme před sebou větší klienty, komplikovanější obchody, strukturované a často syndikované, tj. za účasti více bank. Takhle složité obchody vyžadují, aby byla co možná v největší míře potřebná expertiza koncentrována na jednom místě, a ne roztroušená po celé bance.

Nejcennější jsou informace a Komerční banka je díky Société Générale má k dispozici z celého světa.

O jakém množství hovoříte?

Počet obchodů, které nově vytvořená SFA udělá, půjde do cca stovky ročně. Ovšem objemově se pohybujeme v desítkách miliard korun. Ve výnosech se blížíme zhruba ke dvěma miliardám korun. Vidíte ten nepoměr mezi počtem a objemem obchodů? To je přesně důvod, proč je potřeba expertizu koncentrovat.

To znamená, že se zaměříte jen na velké obchody a velké firmy?

Pro vznik našeho úseku hrálo důležitou roli napojení na Société Générale (SG), která toho umí v oblasti strukturovaného financování nebo korporátního bankovnictví strašně moc. Samozřejmě SG se zajímá zejména o ty největší obchody, které dělá například skupina ČEZ nebo PPF. Ale kdo bude obsluhovat klienty, kteří jsou už pro SG příliš malí, ale pro KB pořád hodně zajímaví? Právě my chceme a musíme rozvíjet strukturované financování pro tyhle firmy.

SG také vytvořila na konci loňského roku projekt rozvoje strukturovaného financování pro region CEE, kterého jsme součástí. Hlavní výhodou je, že budeme schopni ve spolupráci s mateřskou společností do budoucna poskytovat služby strukturovaného financovaní v zemích střední a východní Evropy, kde je SG přítomna.

Jakou roli bude v tomto projektu hrát Komerční banka a váš útvar?

Měli bychom spolupracovat při poskytování služeb Strukturovaného financování pro oblast Balkánu. Kromě našeho hlavního zaměření na Českou republiku a Slovensko bychom měli pomáhat také našim kolegům v Chorvatsku, Makedonii, Srbsku, Černé Hoře a Albánii. SG má ve všech těchto zemích své pobočky a zná lokální trhy, my bychom měli být schopni dodat expertizu strukturovaného financování.

To může být také zajímavé i pro české firmy, z pohledu exportu či investic.

Ano, máte pravdu, region skýtá spoustu příležitostí, není daleko, není tu velká jazyková či mentální bariéra a rozhodně je zajímavý a perspektivní i pro české klienty. A naším cílem do budoucna bude právě propojit znalost lokálních poměrů a obchodních příležitostí s možnostmi a zájmem našich klientů v Čechách a na Slovensku.

Jak se vůbec k vašim službám firmy dostanou? A budou komunikovat přímo s vašimi experty nebo přes bankovní poradce v regionech?

Tady je třeba říct, že my nejsme rozhodně žádnou konkurencí bankovním poradcům, jsme jejich partnery a další přidanou hodnotou pro naše klienty. Firmy budou i dál v kontaktu se svými bankovními poradci jako doposud a vedle toho jim nabídneme možnost řešit své požadavky se specialisty zejména pro komplikované obchody či obchody ze specifických segmentů, kde je právě expertiza klíčová pro úspěch.

To znamená, že v budoucnu se prostě stanete těmto klientům jakousi pravou rukou, přítelem nejen na telefonu, chápu to správně? Budou vědět, že když mají něco složitého, mohou se na vás obrátit.

Ano, to je ten ideální případ a cíl. Všechno chce ale svůj čas. Pokud bychom to přirovnali ke škole, tak se teď bavíme o střední škole. Až ovšem budeme na univerzitě, měli bychom být schopní klientovi kompletně zanalyzovat jeho finanční situaci, říci mu, jak by se měl nejefektivněji financovat, jestli má dobře zvolenou strukturu vlastního kapitálu, jestli si má vyplatit dividendu a tak podobně. K tomu ideálně nabídnout nějakou akvizici u nás, případně v budoucnu na úrovni regionu nebo v případě potřeby řešit zhodnocení volných prostředků v privátním bankovnictví. To je bankovní synergie v praxi. Předpoklady pro to máme, hovořím hlavně o lidském potenciálu a také ohromném množství informací, dokonce díky Société Générale z podstatné části světa. A jak víme, nejcennější jsou právě informace.

Co vás tedy v nejbližší době čeká?

Vybudovat náš tým tak, aby pracoval jako dobře sehraný hodinový strojek, a to nejen v rámci našeho úseku, ale i ve vztahu k bankovním poradcům či dalším částem banky. Definovat poradenství, které budeme chtít dělat, a to v postupných krocích, protože, jak už jsem řekl, nemůžeme se pustit do všeho najednou. Bude záležet na tom, jaké příležitosti pro naše klienty na trhu uvidíme, musíme být schopni pružně reagovat a i podle toho stavět naše týmy. Dále prohlubujeme naši spolupráci v rámci skupiny Société Générale s cílem nabídnout našim klientům komplexní služby nejen v České republice, ale i určité propojení do zahraničí. Důvod je přitom jednoduchý: spokojenost našich klientů.

 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2016 na straně 72—73.

Štítky Finance, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.