Role národní rozvojové banky přidělenaCílem je ještě víc podpořit malé a střední podnikatele

Text Jana Jenšíková Foto archiv ČMZRB Publikováno
thumbnail Česká republika

Na konci prázdnin vláda schválila projekt transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) a potvrdila její roli národní rozvojové banky. Jakým způsobem z této přeměny budou profitovat malí a střední podnikatelé? A co jim již nyní banka nabízí? Nejen o tom jsme se bavili s jejím předsedou představenstva a generálním ředitelem Jiřím Jiráskem.

ČMZRB je tedy národní rozvojovou bankou. Z vašeho pohledu jde jistě o důležitý milník. Co to však přinese samotným podnikatelům?

Jednoznačně dojde k posílení našich aktivit v rámci hospodářského rozvoje České republiky, většímu využívání finančních nástrojů v ekonomice a vyššímu čerpání finančních zdrojů ČR a EU. Podnikatelé tak budou moci získat zvýhodněné prostředky, především ve formě záruk a úvěrů, pro více svých projektů, a to i v oblastech, jako jsou úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, vědy, výzkumu a inovací nebo sociálního podnikání.

Na realizaci energeticky úsporných projektů mohou podnikatelé čerpat zvýhodněnou podporu již nyní.

Ano, v polovině června jsme ve spolupráci s MPO spustili program Energ, který má malým a středním podnikatelům usnadnit financování projektů vedoucích k energetické úspoře a realizovaných na území hlavního města Prahy. Od poloviny září pak běží program Úspory energie, který nabízí zvýhodněné financování podobných projektů mimo region Prahy, a to všem podnikatelům bez rozdílu velikosti. V obou případech se jedná o podporu ve formě zvýhodněných úvěrů a finančních příspěvků na pořízení energetického posudku.

Už v červnu jste ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu spustili program Expanze, jehož cílem je podpořit malé a střední podnikatele v jejich růstu. Jakým způsobem je podpora koncipována?

Program Expanze je určen k financování investičních projektů MSP, kteří působí v oblastech, jako jsou například služby či zpracovatelský průmysl. Těmto podnikatelům pak nabízíme bezúročný úvěr až do výše 45 % způsobilých výdajů, tzn. v rozmezí 2 až 45 milionů korun. Úvěry mají sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Podmínkou zisku tohoto úvěru je spolufinancování realizovaného projektu spolupracující komerční bankou či leasingovou společností, a to v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektu. Podnikatelé ze zvýhodněných regionů pak mohou získat ještě finanční příspěvek na úhradu úroků u komerčního úvěru.

Ukázalo se, že mají zájem?

Zájem o program Expanze splňuje očekávání. Jen dva měsíce po startu jsme evidovali již tři desítky žádostí o úvěry v celkové hodnotě necelých 300 milionů korun.

Proč by měl dát podnikatel podle vás přednost zvýhodněnému úvěru z programu Expanze před dotací?

Určitě nespornou předností programu Expanze oproti klasické formě podpory je například jednoduchost a rychlost vyřízení žádosti, tj. získání finančních prostředků na realizovaný projekt, a dlouhodobost a stabilnost programu. Podnikatel se tak může spolehnout, že až toto zvýhodněné financování bude potřebovat, bude ho mít k dispozici. Což v případě dotací možné není.

Na konci prázdnin vláda také schválila program na podporu nezemědělských podnikatelů na venkově. Znáte již jeho konkrétní podobu? A kdy můžeme očekávat jeho spuštění?

Konkrétní podobu teprve připravujeme. Půjde ale o zvýhodněné úvěry se sedmiletou splatností až do výše tří milionů korun s možností ročního odkladu splátek jistiny. Podnikatelé budou moci zároveň získat příspěvek na splacení části jistiny a na úhradu úroků u komerčního úvěru. Spuštění programu očekáváme v horizontu několika měsíců.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv ČMZRB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2017 na straně 71.

Štítky Finance

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.