Jitka Haubová: Vytvořit kvalitní finanční zázemí i v době krize považujeme za své poslání

Text Jana Jenšíková Foto archiv KB Publikováno

V době uzávěrky tohoto TRADE NEWS se na nás pomalu valila druhá koronavirová vlna. Tedy alespoň podle některých oficiálních informací. Toto ovzduší ovlivnilo i setkání s Jitkou Haubovou, která se před pár měsíci stala první ženou v historii boardu Komerční banky. Po téměř osmi letech svého působení v korporátním a municipálním bankovnictví přesídlila do „back office“ a stala se provozní ředitelkou. Má na starosti tu část banky, bez jejíhož stoprocentního fungování by byl život v karanténě nemyslitelný, protože bychom nemohli za nic zaplatit a ekonomika by přestala fungovat.

Banky, díky

Čím to je, že v době jarních karanténních opatření a těsně po nich byly média a sociální sítě plné děkování zdravotním sestrám, lékařům, pekařům, mlékařům, řidičům rozvážkových služeb, pošťákům, učitelům a spoustě dalších profesí, ale nějak jsem si nevšimla, že by se děkovalo i bankám a jejich zaměstnancům. Necítíte to jako nespravedlnost? Vždyť bez vás by to taky nefungovalo.

Banky se bohužel v médiích nechválí, většinou se prezentují jako původci všeho zla, aniž by si autoři těchto informací uvědomili, že je sami ke svému životu potřebují. Ale bavme se vážně. Právě podobné krize prověří stabilitu, flexibilitu a odolnost všech firem, nejinak banky. My svou roli vnímáme jednoznačně jako odpovědnost za to, že i v kritických časech zajistíme finanční služby v kvalitě, která se od nás čeká. Aby naši klienti mohli bez problémů platit on-line i v kamenných obchodech, vybrat si hotovost, uhradit zboží kartou u pokladny, spojit se s bankéřem a řešit své potřeby každodenního charakteru či odklady splátek i žádosti o státem zaručené úvěry. To považujeme za svůj hlavní úkol a poslání.

Můžete uvést nějaká konkrétní čísla? Například kolik jste v době jarní covidové vlny zajistili navzdory komplikacím v karanténě transakcí a v jaké hodnotě?

V období od března do června 2020 zpracovala KB celkem na 228 milionů platebních, karetních a hotovostních transakcí v hodnotě cca 14,7 bilionu korun. Tedy denně včetně sobot a nedělí téměř 2 miliony transakcí v hodnotě přes 120 miliard korun. Nejvýznamnější částí byly pochopitelně domácí bezhotovostní transakce, které tvořily 52 procent z celkového počtu a 93 procent celkového objemu. V zásadě šlo o stejný počet jako za toto období roku 2019, jen podmínky, v nichž jsme vše zabezpečovali, byly mnohem složitější.

Když už jsme u těch čísel, možná by bylo zajímavé podívat se na bezhotovostní zahraniční platby. Nabízel by se logický závěr, že v době, o které mluvíme, znatelně poklesly. Je to tak?

Překvapivě ne. Naše banka v daném období zpracovala více než 119 milionů bezhotovostních transakcí v objemu téměř 14 500 miliard korun. V meziročním srovnání jde o hodnoty jen o málo nižší než v roce 2019 – pokles o 1 procento, respektive 2 procenta u objemů, přičemž pokles u zahraničních plateb byl překvapivě jen o málo nižší než u domácích, a to pouze 3 procenta na počtech i objemech.

Na nové procesy jsme byli připraveni

Zmínila jste se o složitých podmínkách, v nichž jste se na počátku jara ocitli. Předpokládám, že jste museli ze dne na den řešit spoustu problémů podobně jako většina firem. Co především?

V podstatě přes noc jsme investovali další velké částky do digitalizace. Od nákupu zabezpečených notebooků, posilování připojení až po vytvoření zcela nových přenosových zabezpečených šifrovaných kanálů pro práci z domova a tak podobně.

Naštěstí spousta věcí už v tomto směru fungovala, například se nám osvědčil KB Klíč, moderní a bezpečný prostředek pro přihlašování klientů do bankovních aplikací. Klient si aplikaci KB Klíč nainstaluje do mobilního telefonu, nastaví si uživatelské jméno a PIN a poté se může přihlásit do všech aplikací KB. Dnes už ho má přes 700 tisíc našich klientů a díky tomu mohli bezpečně autorizovat platby, ale také měnit či podepisovat dokumenty.

Výzvou bylo zabezpečit stoprocentní fungování banky, vše nemůže být on-line. Například jsme svým klientům umožnili odklady splátek už čtyři týdny předtím, než to bylo stanoveno zákonem. To všechno vyžadovalo nové procesy, které bylo nutné nastavit. Zároveň jsme se aktivně zapojili do procesování státních záruk, kdy dává stát záruku a my poskytujeme malým a středním firmám úvěr. Dnes už jich o úvěr požádalo více než dva tisíce.

Vážím si každého podnikatele, který i v době krize drží pevně kormidlo své firmy, má odvahu jít dál i přes překážky, vytváří hodnoty a dává práci dalším lidem.

Udržitelnost jako priorita

Mluvíme tu o udržitelnosti finančních služeb v době krize. Vaše banka však prosazuje udržitelnost ve všech svých procesech. Je to také jedna z věcí, které máte v nové pracovní pozici na starosti, je to tak?

Ano. V Komerční bance se snažíme o to, aby udržitelnost nebyla jen přetvářka, ale postoj, strategie a způsob života. Věřím, že jsme to dokázali právě v jarních měsících, a jsme připraveni zvládnout i další kritické období v souvislosti s covidem-19, které nás nejspíš čeká.

Ale samozřejmě se to dotýká dalších věcí. Například Evropa chce do roku 2050 vytvořit klimaticky neutrální hospodářství s nulovými emisemi skleníkových plynů a k tomu budou určeny dotační a záruční programy ve stovkách miliard. Banky hrají v transformaci nezastupitelnou roli, mohou totiž řádově znásobit potřebné zdroje, a tím zmírnit znehodnocení investic v důsledku záplav, eroze půdy a sucha.

Udržitelnost a společenská zodpovědnost patří mezi priority skupiny Société Générale (SG), a tím i KB. Přistoupili jsme k závazkům SG financovat společnosti, které jsou dlouhodobě udržitelné, tedy například nefinancovat uhelné projekty, ale naopak podporujeme podnikání v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor energie.

A jak se tento váš postoj promítá do běžného života banky?

Snažíme se sami minimalizovat uhlíkovou stopu, nekupujeme PET lahve, máme v bance LED osvětlení, usilujeme o to, aby naše budovy byly energeticky úsporné, a tak bych mohla pokračovat.

Náš časopis čtou převážně představitelé malých a středních firem, dovolte tedy na závěr otázku: máte pocit, že zvládli a zvládají krizi dobře?

Malým a středním firmám fandím celý svůj profesní život. Bylo mi ctí poskytovat jim služby, ať už to bylo prostřednictvím agentury CzechTrade nebo později v Komerční bance. Vážím si každého podnikatele, který i v době krize drží pevně kormidlo své firmy, má odvahu jít dál i přes překážky, vytváří hodnoty a dává práci dalším lidem. Z našeho posledního průzkumu, který jsme prováděli ve spolupráci s AMSP ČR, vychází, že jsou tyto firmy velice flexibilní a jsou připraveny krizi ustát a dál investovat. Z našich čísel víme, že jsou motorem ekonomiky, vždyť tvoří 30 procent celkového HDP a zajišťují 60 procent zaměstnanosti, dovedou šetřit ve správný čas a na správném místě, začaly s úspornými programy včas a na druhé straně se nebojí inovací a digitalizace, protože vědí, že bez nich se v budoucnu neobejdou. Je nám ctí, že jim můžeme pomoci v nelehké době a jsme připraveni jim stát dál po boku.

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2020 na straně 54-55.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.