Radka Turková: Korporátní bankovnictví je moje srdcovkaMusí být založeno na důvěře a partnerství

Text Jana Jenšíková Foto archiv KB Publikováno

Pokud budete brázdit tuzemské bankovní vody, nenajdete mnoho lídrů, kteří se bezmála třicet let pohybují v korporátním segmentu, tedy ve vztahu banka–firma, a cítí se při tom ve svém živlu. Radka Turková se vášní pro svou práci netají. Před necelým půlrokem převzala kormidlo korporátního a municipálního bankovnictví v Komerční bance.

Za svou profesní kariéru jste určitě dostala nabídky z různých oblastí. Čím to, že jste zůstala věrná korporátu a ještě k tomu vás to stále baví?

Vystřídala jsem na tomto poli několik rolí. Od obchodu jsem se dostala k risku a k produktovému managementu a nyní v KB jsem zpět v roli obchodní. Pro mě zůstává tato práce stále ohromně zajímavá, protože mi přináší nové zkušenosti, inspiraci, energii. To pramení především ze skutečnosti, že mohu být v blízkém kontaktu s firmami a podnikateli.

Svět korporátního byznysu je bohatý tak, jak jsou bohaté životy společností a jejich vedení, které musí neustále reagovat na měnící se podmínky, řešit náhlé situace, o nichž si ještě před nedávnem mysleli, že je nepotkají, a při tom plánovat rozvoj a mít zodpovědnost za „své“ lidi a „svůj“ region. Cítím jako poslání, že jim můžeme stát po boku v dobách dobrých i zlých a nacházet pro ně vhodné cesty. To, že máme jejich důvěru a vidí v nás partnera, je zároveň nesmírně zavazující. No a když se povede jim efektivně pomoct a výsledkem je třeba nový produkt, další výrobní hala, úspěšný export či úspora energií – tak koho by to nebavilo, viďte?

KB je lídrem v korporátním byznysu

 

Zdá se, že korporátní bankovnictví znáte za ta léta jako své boty, tedy vás nejspíš v Komerční bance nemohlo nic překvapit. Nebo se mýlím?

Mýlíte. To, co vnímám v KB velmi pozitivně, je její zaměření na klienta a skutečnost, že je produktově skvěle vybavená. Navíc, když se podívám na své kolegy, je tam seniorita, zkušenost, znalost klientů, trhu, dlouhodobý zájem. Takto nějak si představuji bankovního poradce, za kterým bych se jako podnikatelka vydala, protože bych věřila, že mi pomůže. To pro mě v mé nové pozici rezonuje nejvíc. Všeobecně se ví, že Komerční banka je lídrem v korporátním byznysu, to tedy pro mě nebylo překvapení. Bylo však příjemné zjistit, že tento obraz je skutečný a stojí na reálných základech.

Korporátní byznys se buduje dlouhodobě a je vztahový. Tedy by se dalo říct, že zůstane jakýmsi tradičním ostrovem uprostřed stále houstnoucí digitalizace bankovních služeb?

Ano, segment, v němž se pohybuji, nebude podle mě nikdy čistě digitální. Klient bude pořád hledat toho svého „styčného důstojníka“ z masa a kostí, kterému bude věřit a sdílet s ním starosti i plány. Nedovedu si představit, že by ho vyměnil dobrovolně za software. Na nás je, abychom tímto opěrným bodem zůstali a našli pro své partnery ze světa firem co možná nejefektivnější a nejlepší řešení, abychom si jejich důvěru udrželi.

Na druhé straně toto tradiční nastavení nevylučuje, že i v našem segmentu budeme digitalizaci využívat čím dál víc, zvlášť při běžné komunikaci s bankou a jednoduchých bankovních operacích. A tady je ještě jedna věc, která mě v KB mile překvapila, a to fakt, že se nebrání spolupráci se start-upy a fintechy a využívá už dokonce některá jejich řešení, která jsou zajímavým doplněním její produktové nabídky a jsou navíc velmi uživatelsky přívětivá. V tomto je KB také o několik kroků před ostatními bankami, jež tuto možnost spolupráce zatím jen oťukávají.

Máme skvělé klienty, kteří se rozhodli situaci ustát

 

Mluvila jste o tom, že budete stát po boku svých firemních klientů v dobách dobrých i zlých. Tato doba není zrovna dobrá. Jak jim můžete pomoct?

Víte, že už na jaře banky připravily odklady splátek pro klienty. Moratorium skončilo na konci října, a my jsme připraveni dál individuálně s jednotlivými klienty řešit situaci, do které se dostali nezaviněně třeba tím, že nemohli provozovat svou firmu, odpadly jim zakázky, zkomplikovaly se dodávky… Chopili jsme se mimo jiné podpůrných programů COVID, které vyhlašoval stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a byli jsme při tom hodně aktivní. Například při čerpání posledního z těchto programů, COVIDU III, máme až šedesátiprocentní podíl a jsme v tomto ohledu jednou z nejúspěšnějších bank.

Ovšem podporovali jsme své klienty i dalšími produkty, nesnižovali jsme úvěrové rámce a nevypovídali hned smlouvy, snažíme se v těchto těžkých časech chovat skutečně jako jejich partneři, podržet je a pomoct jim situaci ustát. Protože věříme, že to skončí, nastane oživení a už příští rok je uvidíme v lepší kondici.

Jak se v této krizové situaci chovali vaši klienti?

Velmi zodpovědně a obezřetně. Řada z nich odložila plánované investice, revidovala výdaje, nastavila úsporná opatření. Sáhli do vlastních rezerv, aby se dále nezadlužovali. Dali si za cíl hlavně udržet chod firmy, zaměstnance.

Zelená strategie jako zásada zodpovědného financování

 

Jaké je ještě velké téma v Komerční bance?

Je to zelená strategie, kterou chápu jako přijetí zásady zodpovědného financování. Touto strategií chceme podpořit, ať už v oblasti poradenství nebo financování, projekty, které s sebou nesou úspory energií, řeší nakládání s odpady, šetří vodu a ochraňují vodní zdroje, podporují zelené zdroje energie či cirkulární ekonomiku. To vše jsou pro nás velká témata a firmy, které je začlenily do svého podnikání a chápou je jako svou zodpovědnost a poslání, budeme podporovat. Částečně se budeme opírat o vlastní know-how a částečně vstupovat do partnerství se subjekty, které mají v této oblasti zkušenosti.

Jestli vám dobře rozumím, nevnímáte to tedy pouze jako pomoc čistě „zeleným“ projektům, ale jako podporu zodpovědného přístupu k naší budoucnosti, který by nám všem měl přejít tzv. do krve, je to tak?

Ano, zelená strategie necílí pouze na některé „zelené“ obory, ale na firmy napříč odvětvími. Může se zapojit doslova každý. Třeba strojírenská firma tím, že vymění stroj za nový, a tak zefektivní výrobu a ušetří energii. Právě úspory energií, zvýšení efektivity, recyklace odpadů a tak podobně jsou každodenní témata. Všichni podnikatelé mohou něčím přispět a my můžeme poskytnout prostředky, poradit s řešením.

„Zelené“ cesty jsou celosvětově velké téma a hledají je všechny zodpovědné země, i ty severské, jimž se věnujeme v tomto čísle TRADE NEWS a které patří celosvětově k těm nejproduktivnějším, nejinovativnějším a nejšťastnějším. Platí to i pro tamní bankovnictví?

Pokud mohu soudit podle vlastní zkušenosti, tak doslova. Před dvěma lety jsem měla možnost navštívit jednu z tamních velkých bank, Nordeu, a to ve Stockholmu a v Helsinkách. To, jak jsou progresivní a inovativní v digitálních technologiích, mě v dobrém smyslu převálcovalo. Ale taky mě dostalo, jak vřele nás zaměstnanci Nordey přijali, jak otevřeně a detailně s námi sdíleli své zkušenosti a nechali nás nahlédnout pod pokličku know-how. Tato jejich otevřenost a vřelost mi učarovala.

Blíží se Vánoce a brzy vstoupíme do nového roku 2021. Co byste svým korporátním klientům a našim čtenářům popřála ze všeho nejvíc?

Samozřejmě hodně zdraví a pohody, i pro jejich blízké. A hlavně, aby nepropadli beznaději, aby neztratili chuť jít dál. Aby to zvládli stejně, jako zvládli začátky podnikání, vybudovali úspěšnou firmu, přečkali různé krize a neúspěchy. Aby vydrželi, protože jsou pilíře, na nichž stojí naše ekonomika a naše společnost. Jsou motorem, bez něhož bychom se nepohnuli z místa.

Hezky to řekl kdysi John Lennon: „Na konci vždy všechno dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo, tak to potom ještě není konec.“

Text: Jana Jenšíková

Foto: archiv KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2020 na straně 64-65.

Štítky Korporátní bankovnictví, Zelená strategie, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.