Martin Vít: Fotbal a podnikání jsou o tomtéžSilný tým a usilovná práce

Text Martina Hošková Foto archiv Martina Víta Publikováno

Navzdory koronakrizi Partners finanční skupina dosáhla v roce 2020 zatím historicky nejvyššího obratu, který přesáhl 2 miliardy korun, a vykázala růst ve všech svých segmentech. Za tímto obrovským úspěchem hledejme především lidi, kteří jsou její součástí. A proto hovoříme s jedním z nově jmenovaných ředitelů týmu Martinem Vítem.

Na stránkách Partners jsem se dočetla, že jste fotbalista, a možná proto jste kdysi podnikání přirovnal k týmovému sportu.

Pravda, fotbalistou jsem býval, fotbalem jsem žil a jsem za to moc rád. Z fotbalu mám i téměř všechny přátele, naučil mě týmové hře a také mi ukázal, že pokud člověk chce být lepší než ostatní, musí prostě dělat oproti ostatním něco navíc. Obecně mezi jakýmkoliv sportem a podnikáním se dá najít spousta krásných paralel a přirovnání, které mi při práci s lidmi hodně pomáhají.

Do společnosti Partners jste coby nováček nastupoval před dvanácti lety. Nedávno jste již poněkolikáté postoupil na vyšší pozici. Takový postup je u Partners běžný, nebo jste mezi svými kolegy úspěšnou výjimkou?

To je zajímavá otázka. S vtipnou nadsázkou by se dalo říct, že jsem spíš neúspěšnou výjimkou. Myslím to tak, že na ředitelskou pozici se opravdu nedostane každý, ale na druhou stranu mám ve firmě dost kamarádů a známých, kteří na ředitelskou pozici postoupili rychleji nebo jsou dnes na vyšší pozici než já. Každé povýšení je příjemné a tohle si užívám o to víc, když vím, že už mě ve firmě čekají povýšení maximálně dvě – na seniorního ředitele a partnera firmy.

Určitě nepatříte mezi ty, kteří by takzvaně usnuli na vavřínech. Stanovil jste si osobní cíle pro tento rok?

Ano, obchodní cíle nejen mé, ale i lidí v mém týmu jsou přesně tím, co mě žene kupředu. Aktuálně pracujeme na dvou projektech. Prvním je Škola podnikání, jehož cílem je vychovat nové a úspěšné podnikatele. Chceme lidi naučit, jak mohou sami pracovat se svým osobním potenciálem a díky tomu zlepšovat své šance na trhu. Současně chceme zvyšovat jejich finanční gramotnost. Tento projekt mi dělá obrovskou radost, protože pozorovat, jak mladí a „hladoví“ smysluplně rozvíjejí svůj potenciál a pracují na sobě je něco, co mě nepřestane nikdy bavit.

Náš druhý projekt se v rámci našeho ředitelství soustřeďuje na budování poradenských kanceláří a zvyšování kvality a úrovně servisu. Nejvyšší investice aktuálně směřujeme do back office pracovníků a specialistů na práci s daty.

Vize rovnoprávných jednotlivců jakožto členů týmu (Partners) je mi sympatická. Ještě sympatičtější mi je projekt, který jste u příležitosti otevření nové pobočky zorganizovali v Náchodě.

Spolupráce v rámci týmu, kde spolu jednáme jako rovný s rovným, majitel firmy s majitelem firmy, je vlastně jednou z mála, kde mi rozum říká, že to dává smysl. Nemyslím si totiž, že se někdo z nás narodil jako něčí podřízený…

V rámci otevření nové pobočky v Náchodě jsme uspořádali akci, jejímž prostřednictvím jsme si přáli udělat radost ve dvou náchodských domovech důchodců. Osobně mám ke starším a zkušeným lidem přirozený respekt a úctu, která je, myslím, daná jednak výchovou a jednak tím, že moje babička s dědečkem pro mě vždy byli a budou jakýmsi vzorem lidství.

To krásně koresponduje s jedním z programů, který řešíme s našimi klienty, a to budování majetku a třeba i vytvoření rezervy na klidné stáří, aby nemuseli spoléhat jen na stát a neživořili. A tak nás napadlo, že bychom rádi udělali radost lidem, kterým jsme tuto otázku vyřešit nestihli. Každý návštěvník naší slavnostní otvíračky měl možnost splnit vybrané vánoční přání konkrétnímu člověku z domova důchodců. Bylo úžasné, kolik lidí se zapojilo a s jakou chutí to dělali, a vlastně bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli, i všem lidem z pobočky, kteří pak dárky nakupovali, balili a předávali. Myslím, že se všichni těšíme, až z toho uděláme tradici, jen co to bude zase možné.

„Finanční rezerva“ je termín zmiňovaný v dnešních turbulentních časech více než kdy jindy. Řešíte nyní tuto otázku s klienty častěji, nebo se jako prioritní vynořují spíše jiná témata?

Program ochrany příjmu a právě tvorba rezerv je dnes nosným tématem práce se všemi našimi klienty. Pravidlo říká, že ideálně by 30% příjmu mělo směřovat na ochranu příjmu a tvorbu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rezerv, určených nejenom k řešení nečekaných situací, ale také k plnění našich cílů a přání. Vzhledem k počínající krizi v mnoha oborech mě osobně překvapilo, kolik lidí v posledním roce řešilo své bydlení a nákup nemovitosti.

Na stránkách Partners jsem se dočetla, že jste fotbalista, a možná proto jste kdysi podnikání přirovnal k týmovému sportu.

Pravda, fotbalistou jsem býval, fotbalem jsem žil a jsem za to moc rád. Z fotbalu mám i téměř všechny přátele, naučil mě týmové hře a také mi ukázal, že pokud člověk chce být lepší než ostatní, musí prostě dělat oproti ostatním něco navíc. Obecně mezi jakýmkoliv sportem a podnikáním se dá najít spousta krásných paralel a přirovnání, které mi při práci s lidmi hodně pomáhají.

Do společnosti Partners jste coby nováček nastupoval před dvanácti lety. Nedávno jste již poněkolikáté postoupil na vyšší pozici. Takový postup je u Partners běžný, nebo jste mezi svými kolegy úspěšnou výjimkou?

To je zajímavá otázka. S vtipnou nadsázkou by se dalo říct, že jsem spíš neúspěšnou výjimkou. Myslím to tak, že na ředitelskou pozici se opravdu nedostane každý, ale na druhou stranu mám ve firmě dost kamarádů a známých, kteří na ředitelskou pozici postoupili rychleji nebo jsou dnes na vyšší pozici než já. Každé povýšení je příjemné a tohle si užívám o to víc, když vím, že už mě ve firmě čekají povýšení maximálně dvě – na seniorního ředitele a partnera firmy.

Určitě nepatříte mezi ty, kteří by takzvaně usnuli na vavřínech. Stanovil jste si osobní cíle pro tento rok?

Ano, obchodní cíle nejen mé, ale i lidí v mém týmu jsou přesně tím, co mě žene kupředu. Aktuálně pracujeme na dvou projektech. Prvním je Škola podnikání, jehož cílem je vychovat nové a úspěšné podnikatele. Chceme lidi naučit, jak mohou sami pracovat se svým osobním potenciálem a díky tomu zlepšovat své šance na trhu. Současně chceme zvyšovat jejich finanční gramotnost. Tento projekt mi dělá obrovskou radost, protože pozorovat, jak mladí a „hladoví“ smysluplně rozvíjejí svůj potenciál a pracují na sobě je něco, co mě nepřestane nikdy bavit.

Náš druhý projekt se v rámci našeho ředitelství soustřeďuje na budování poradenských kanceláří a zvyšování kvality a úrovně servisu. Nejvyšší investice aktuálně směřujeme do back office pracovníků a specialistů na práci s daty.

Vize rovnoprávných jednotlivců jakožto členů týmu (Partners) je mi sympatická. Ještě sympatičtější mi je projekt, který jste u příležitosti otevření nové pobočky zorganizovali v Náchodě.

Spolupráce v rámci týmu, kde spolu jednáme jako rovný s rovným, majitel firmy s majitelem firmy, je vlastně jednou z mála, kde mi rozum říká, že to dává smysl. Nemyslím si totiž, že se někdo z nás narodil jako něčí podřízený…

V rámci otevření nové pobočky v Náchodě jsme uspořádali akci, jejímž prostřednictvím jsme si přáli udělat radost ve dvou náchodských domovech důchodců. Osobně mám ke starším a zkušeným lidem přirozený respekt a úctu, která je, myslím, daná jednak výchovou a jednak tím, že moje babička s dědečkem pro mě vždy byli a budou jakýmsi vzorem lidství.

To krásně koresponduje s jedním z programů, který řešíme s našimi klienty, a to budování majetku a třeba i vytvoření rezervy na klidné stáří, aby nemuseli spoléhat jen na stát a neživořili. A tak nás napadlo, že bychom rádi udělali radost lidem, kterým jsme tuto otázku vyřešit nestihli. Každý návštěvník naší slavnostní otvíračky měl možnost splnit vybrané vánoční přání konkrétnímu člověku z domova důchodců. Bylo úžasné, kolik lidí se zapojilo a s jakou chutí to dělali, a vlastně bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli, i všem lidem z pobočky, kteří pak dárky nakupovali, balili a předávali. Myslím, že se všichni těšíme, až z toho uděláme tradici, jen co to bude zase možné.

„Finanční rezerva“ je termín zmiňovaný v dnešních turbulentních časech více než kdy jindy. Řešíte nyní tuto otázku s klienty častěji, nebo se jako prioritní vynořují spíše jiná témata?

Program ochrany příjmu a právě tvorba rezerv je dnes nosným tématem práce se všemi našimi klienty. Pravidlo říká, že ideálně by 30% příjmu mělo směřovat na ochranu příjmu a tvorbu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rezerv, určených nejenom k řešení nečekaných situací, ale také k plnění našich cílů a přání. Vzhledem k počínající krizi v mnoha oborech mě osobně překvapilo, kolik lidí v posledním roce řešilo své bydlení a nákup nemovitosti.

Text: Martina Hošková

Foto: archiv Martina Víta

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2021 na straně 74-75.

Štítky Partners

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.