Evropa je o kompromisechI ve tři hodiny ráno

Text Martina Dlabajová Foto archiv M. Dlabajové Publikováno

Místnost v horních patrech budovy Evropského parlamentu v Bruselu se začíná zaplňovat a atmosféra v ní houstne. Za chvíli to vypukne. Vcházím do sálu a tisknu si s přítomnými ruku. Všichni víme, že nás nečeká lehké jednání, a vtipkujeme, že jsme si měli do tašek se zásobami čokolády a energetických nápojů přibalit i spacáky.

Read in English

Naším úkolem totiž není nic snadnějšího než předložit plán, který z  Evropy udělá digitální šampionku. Stihnout by to navíc měla poměrně rychle, do  roku 2030.

Co je to trialog

Úderem devatenácté místnost ztichne. Začínáme. U  dlouhého oválného stolu sedí kompletní vyjednávací týmy svaté trojice unijních institucí: Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU a navzájem se pozorují. Já vedu ten europarlamentní a je na mě, abych z dnešního klání přinesla „domů“ ten nejlepší možný výsledek. Stejné zadání mají kolegové z  Evropské komise a  Rady, která se skládá z  27 členských států. Shodou okolností jim zrovna na  šest měsíců předsedá Česká republika, a tak na  druhé straně stolu kývnutím hlavy zdravím české diplomaty.

Trialog, jak se toto třístranné jednání mezi institucemi EU v  bruselském žargonu nazývá, je o  svědomité přípravě a  náročných technických jednáních, která mu předcházejí. Neméně důležitá je také strategie a  vyjednávací taktika v  samotném finále. To se i  v  průběhu dnešního večera několikrát potvrdí.

Diskutujeme a přepisujeme

Jakmile všichni vyjednavači představí své výchozí pozice, začneme návrh tzv. digitální dekády procházet detailně řádek po  řádku. To může zabrat i  několik hodin. Text, který máme před sebou, sice nepatří k  těm nejdelším a  nejkomplikovanějším, ale i  tak se nad ním zapotíme. Nejednou pak dohadování o  formulaci klíčových pasáží přerušíme a  nejprve se ve  svém koutě o  dalším postupu radíme s  poradci a  právníky, abychom pak zkusili najít dohodu neformální cestou v  kuloárech. Autorka návrhu digitální dekády, Evropská komise, vytrvale přepisuje a  přepisuje. Tu na impulz ze strany Rady, tu na můj popud jakožto vyjednavačky za  Evropský parlament.

Ve  hře je hodně a  já si kvůli plnému soustředění na  každé padlé slovo ani neuvědomuji, že se ručičky hodin přehouply výrazně přes půlnoc. Kávy je naštěstí pořád dost, navíc začínající únavu vytrvale přebíjí adrenalin a  odhodlání dovést jednání do  úspěšného konce. Optimismem mě naplňuje postupně získávaný pocit, že protistrany to cítí stejně. Evropa, minimálně ta, kterou známe dnes, je od základu vybudovaná na  kompromisu. Na  schopnosti najít společnou řeč, často i  za  cenu vzdání se části vlastního pohodlí ve  prospěch celku. Tomu tady rozumějí všichni.

Úspěch putuje formálně za českým předsednictvím

Těsně před třetí hodinou ranní to i  dokážou. Cesta k  digitální dekádě Evropy je vytyčena a  dláždí ji cenný kompromis. Potřásáme si rukou. Všichni odvedli neskutečný kus práce. Úspěch v  trialogu o  digitální dekádě navíc putuje formálně za  českým předsednictvím. Čeští diplomati opět ukázali, že jsou lidmi na  správném místě a  své řemeslo opravdu umějí. Třešničkou na  dortu je pak to, že k  výsledné dohodě přispěla také česká europoslankyně.

Text: Martina Dlabajová

Foto: archiv M. Dlabajové


Martina Dlabajová je od roku 2014 poslankyní Evropského parlamentu.

www.dlabajova.eu

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2022 na straně 75.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.